Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Ophef Actueel

Ophef nr. 4 2018

Redactioneel Wat een jaar! Met dat we bedacht hadden, dat we 2018 als herdenkingsjaar tot thema zouden maken voor dit laatste nummer, kwam er van alles boven. Vijftig jaar na mei ’68, maar ook vijftig jaar na 10 december 1968, de sterfdag van Karl Barth, honderd jaar na het einde van de Eerste Wereldoorlog op 11 november 1918, tweehonderd jaar na 5 mei 1818, de geboortedag van Karl Marx en ook vierhonderd jaar na 13 november 1618, de openingsbijeenkomst van de synode van Dordrecht. Er viel dus veel te herdenken, en omdat we aan alle hierboven genoemde data aandacht besteedden, kwamen er ook heel wat artikelen binnen. We beginnen met een artikel van Bart Voorsluis over mei ’68. Achter de uitdrukking “1968 revolutiejaar” plaatst hij een vraagteken en legt dat uit in zijn artikel, dat voor velen van ons wellicht herkenning op zal roepen. Dan wordt er in drie artikelen aandacht besteed aan Karl Barth. Het leerhuis Amsterdam wilde aan de vooravond van het Barth-jaar ook haar steentje bijdragen, maar wilde het vooral hebben over de ‘politieke Barth’, omdat ze er niet zonder meer van uitging, dat die in de andere herdenkingen voldoende aan de orde zou komen. Dus lezingen van Dick Boer ...

Lees meer ...

Ophef nr. 3 2018

Redactioneel Met een andere blik, een themanummer over patriarchaat. We vonden het in de redactie een heel goed idee (en daar staan we nog helemaal achter), maar het aantal artikelen dat we daarover binnenkregen was wat minder dan gehoopt. In de eerste plaats is er de lezing van Hanneke van der Korst, een ander verhaal. Daaraan refereert ook de titel van dit nummer. Vrouwen kijken in de regel anders naar bijbelverhalen dan mannen. De vraag is of in de heersende receptie van de bijbel ook plaats is voor die andere blik en of die al niet op voorhand onschadelijk wordt gemaakt door de manier waarop de bijbel (hoofdzakelijk door mannen) vertaald is. Zij hield het verhaal voor Doopsgezinde vrouwen in Noord-Holland, maar we zijn ervan overtuigd, dat het voor meer vrouwen (en mannen) van belang is. Vervolgens is er – ook oorspronkelijk een lezing – de bijdrage van Anne Claire Mulder. Over menselijke waardigheid en beeld van God, twee ‘concepten’, die, zoals Anne Claire uitlegt helemaal niet zo ver van elkaar afstaan. Ze heeft het over het begrip waardigheidsbekleedster (je bent wat, je stelt wat voor, je mag er zijn) en dat is misschien wel precies wat er bedoeld wordt als in ...

Lees meer ...

Ophef nr. 2 2018

Redactioneel   Voor u ligt een boekennummer van Ophef. Niet het eerste boekennummer, maar voor een club van bevlogen liefhebbers van het woord, zal dat niet verbazen. God in de literatuur (was het niet al eens boekenweekthema, anders wordt het dat zeker wel een keer). Ooit vanzelfsprekend – zoekt u maar eens naar middeleeuwse literatuur waarin God of religie afwezig is – maar ook een hele periode allerminst voor de hand liggend. Toen Komrij zijn zoveelste druk van duizend en één gedichten samenstelde, was voor hem duidelijk dat hij onmogelijk om Ida Gerhardt, één van onze meest vooraanstaande dichteressen ooit, heen kon. En dus ging hij op zoek naar die gedichten van Gerhardt waarin zo min mogelijk religie aan de orde was (moet nog een hele klus zijn geweest). Ik vermoed dat dit in komende drukken anders zal zijn (al bespeurde ik dat nog niet in de eerste druk die door Ilja Leonard Pfeiffer was samengesteld). God in de literatuur dus. Het spits wordt afgebeten door de voorzitter van onze vereniging, Harry Pals, die het heeft over De trooster van Esther Gerritsen. Een extra argument om misschien wel te mogen spreken van een ‘comeback van God’ in de literatuur is overigens, dat dit ...

Lees meer ...

Nieuws

WORD LID

Bent u al lid van de VTM?

Dat kan heel makkelijk via: secretariaatvtm@gmail.com

 

EEN ABONNEMENT OP OPHEF?

Dat kan! Stuur een email naar  secretariaatvtm@gmail.com