Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook
Sagrada Familia

Ophef

Over tijdschrift Ophef

Het tijdschrift Ophef, Tijdschrift voor hartstochtelijke theologie, verschijnt vier keer per jaar. Elke uitgave behandelt een thema rond theologie en maatschappij, rijkelijk geïllustreerd met foto’s.

 

Informatie over Tijdschrift Ophef

 

Daarnaast kent het tijdschrift een digitale versie: Ophef Online met aanvullende artikelen en lezersbrieven.

 

Bekijk Ophef online

 

Uitgaven

Uitgaven van VTM

In het publicatiefonds van de VTM vindt u boeken en brochures, waaronder een serie kleine boekjes over kritische en maatschappelijk betrokken theologen en theologes.

 

Bekijk en bestel onze uitgaven

 

Nieuws

  • Website Op dit moment wordt er gewerkt aan de website van de VTM
  • Jaarverslag 2017 – 2018 Het bestuur van de VTM legt verantwoording af over het gevoerde verenigingsbeleid over de periode 2017 – 2018. http://www.vtm-web.nl/jaarverslag-2017-2018/
  • Ophef 3-2018 Met een andere blik…                                                                                                                          
  • Begroting 2019 Begroting VTM 2019 (in €’s) Baten 2018 2019 Lasten 2018 2019 Ledenbijdragen 970 960 Administratie 525 450 Donaties PM PM Website 200 250 Porti, telefoon 75 75 Bestuursvergaderingen 100 150 Ledenvergaderingen 150 100 Ophef Ophef Abonnementen 7.560 7.360 Narratio 6.000 6.000 Studentabonn. 40 40 Redactiekosten 1.800 1.800 Tekort 280 465 Totaal 8.850 8.825 8.850 8.825 Aantallen in de begroting 2018 2019 Leden 97 96 waarvan collectief 2 2 Abonnees 92 88 Studentabonnees 1 2 Totaal betalend 190 186 ruilabonnementen 3 3 gratis abonnementen 8 9 Oplage Ophef 201 198
  • Notulen jaarvergadering 2018 Opening De voorzitter heet iedereen van harte welkom en opent de vergadering met een stukje uit het Dagblad Trouw; onder de titel: Leven met de goden van Neil Mac Gregor.   Verslag vorige ledenvergadering. Hier worden verder geen op- of aanmerkingen bij gemaakt en  zij worden ongewijzigd goedgekeurd.   Jaarverslag bestuur Naar aanleiding van het jaarverslag wordt de vraag gesteld of de ...

Agenda