Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Begroting 2019

Begroting VTM 2019 (in €’s)
Baten 2018 2019 Lasten 2018 2019
Ledenbijdragen 970 960 Administratie 525 450
Donaties PM PM Website 200 250
Porti, telefoon 75 75
Bestuursvergaderingen 100 150
Ledenvergaderingen 150 100
Ophef Ophef
Abonnementen 7.560 7.360 Narratio 6.000 6.000
Studentabonn. 40 40 Redactiekosten 1.800 1.800
Tekort 280 465
Totaal 8.850 8.825 8.850 8.825
Aantallen in de begroting 2018 2019
Leden 97 96
waarvan collectief 2 2
Abonnees 92 88
Studentabonnees 1 2
Totaal betalend 190 186
ruilabonnementen 3 3
gratis abonnementen 8 9
Oplage Ophef 201 198

Nieuws

WAT IS VTM?

Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie.

Belangrijke activiteiten zijn de uitgave van het periodiek Ophef en het publiceren van theologische portretten.

Via Ophef wil de VTM het maatschappelijke en theologische debat stimuleren!

BENT U AL LID VAN DE VTM?

Heeft u zich al eens afgevraagd waarom u dat nog niet bent? Want dat kan heel makkelijk via: secretariaatvtm@gmail.com

 

WAAROM HEEFT U NOG GEEN ABONNEMENT OP OPHEF?

Dat geeft uren leesplezier voor een relatief klein bedrag. En het kan namelijk heel makkelijk! Stuur een mail naar secretariaatvtm@gmail.com