Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Begroting 2019

Begroting VTM 2019 (in €’s)
Baten 2018 2019 Lasten 2018 2019
Ledenbijdragen 970 960 Administratie 525 450
Donaties PM PM Website 200 250
Porti, telefoon 75 75
Bestuursvergaderingen 100 150
Ledenvergaderingen 150 100
Ophef Ophef
Abonnementen 7.560 7.360 Narratio 6.000 6.000
Studentabonn. 40 40 Redactiekosten 1.800 1.800
Tekort 280 465
Totaal 8.850 8.825 8.850 8.825
Aantallen in de begroting 2018 2019
Leden 97 96
waarvan collectief 2 2
Abonnees 92 88
Studentabonnees 1 2
Totaal betalend 190 186
ruilabonnementen 3 3
gratis abonnementen 8 9
Oplage Ophef 201 198