Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Boekbespreking

*** Het tijdschrift Ophef van de VTM kent de rubriek van boekbesprekingen en boekrecensies. Zo is het in de rubriek “Nieuwe boeken” dat hoofdredacteur van Ophef Wilken Veen nieuwe theologische publicaties een evaluatieve beoordeling geeft. Deze besprekingen en recensies kunt ook hier lezen. Aanbod van andere boekbesprekingen zijn welkom.

====================

Ik bid, dus ik ben…

Ik wist dat het eraan zat te komen en ik keek er naar uit: het boek van mijn vroegere Groningse docent Bert Hoedemaker, oud-hoogleraar missiologie en oecumenica. Het zou een pleidooi tegen de vergeetachtigheid worden, had hij mij verteld, dus een pleidooi voor de christelijke traditie (zoals de ondertitel van zijn boek bleek te luiden). Bij de presentatie van het boek klonk uitbundige lof. Dat vergrootte mijn leesgierigheid. Ik kende Bert ook als een kundig docent, die de vakbekwaamheid heeft om voor mij nieuwe verbanden te leggen – dat heb ik gemerkt tot op het tentamen dat ik bij hem deed (over de Latijns-Amerikaanse bevrijdingstheologie). Zou dit boek zijn faam waarmaken? Mijn antwoord luidt volmondig ja. Het is een letterlijk meeslepend boek geworden, een betoog in zorgvuldige en bedachtzame taal geschreven, spiritueel getoonzet. Hoedemaker verstaat de kunst de lezer mee te nemen in zijn denkproces – zozeer zelfs dat ik soms wel eens dacht: welke bocht heb ik nu genomen, en wil ik dat wel? Waar word ik ingetrokken? Daarover later meer, nu eerst iets over de inhoud van het boek. Traditie en verbeelding De schrijver noemt zijn boek in het nawoord een “schets van het christelijk geloof als levende traditie” (pag. 211). Tegen een ...

Lees meer ...

Gerard Dekker, verlicht geloof

Gerard Dekker was een van de bekendste godsdienstsociologen van ons land. Van 1970 tot zijn emeritaat in 1996 was hij als hoogleraar godsdienstsociologie verbonden aan de Vrije Universiteit. Van huis uit gereformeerd volgde hij de veranderingen van zijn kerk op de voet en was die meestal een aantal stappen vooruit. Hij zag die kerk geleidelijk aan zijn dogmatische veren verliezen. Hij noemde dat met de titel van een van zijn bekendste boeken een “stille revolutie”. In de PKN zag hij weinig en zegde zelfs zijn lidmaatschap op, want hij voorspelde, dat het een kleurloze ‘middenkerk’ zou worden, die met pappen en nathouden zou proberen het instituut in stand te houden. Ik durf niet te beweren dat hij daarin ongelijk had. Maar zijn heftige reactie liet ook zien, dat hij in veel opzichten ‘gereformeerd’ was gebleven en dus principieel. Als je het ergens niet mee eens bent, dan stap je op en laat ook publiekelijk weten, waarom je opstapt. Na zijn emeritaat is hij zich intensief met theologie bezig gaan houden en in het bijzonder met de theologie van Bonhoeffer. Hij werd lid van het Bonhoeffer-werkgezelschap en schreef vier boekjes over Bonhoeffer, waarvan het hierboven genoemde de laatste was (eerdere publicaties: Het zout der aarde. Bonhoeffers visie op de kerk, 2002, De kerk lost niets op. Bonhoeffer over de relatie tussen ...

Lees meer ...

Bespreking van het pamflet van Gustaaf Peek ‘Verzet! Pleidooi voor communisme’ [Querido 2017]

Harry Pals, voorzitter van de Vereniging voor Theologie en Maatschappij, bespreekt het pamflet van Gustaaf Peek ‘Verzet! Pleidooi voor communisme’.

Lees meer ...

De “Nieuwe Boeken”-rubriek uit Ophef 2017/4

*** Gerard Dekker, Verlicht geloof. Geloven in de geest van Dietrich Bonhoeffer, Utrecht: Kok 2017, 96 pag., € 13,50. ISBN 978 90 435 2838 2. *** Coen Constandse, Denken vanuit de ommekeer. Wilhelm Marquardt, theoloog in de twintigste eeuw, Gorinchem: Narratio 2017, 93 pag., € 9,00, ISBN 978 90 5263 230 8. *** Dick Boer, Theopolitische Existenz – von gestern, für heute, Berlin: Argument-Verlag 2017, 384 pag., € 27,00, ISBN 978 3 86754 108 4. *** Karel Eykman & Margreet de Heer, Zodat het je goed gaat. Tien geboden voor nu, Utrecht: Meinema 2017, 112 pag., € 14,99. ISBN 978 90 211 70398. *** Walter Brueggemann, Uitverkoren volk? Bijbellezen met het oog op het Israëlisch-Palestijnse conflict, Zoetermeer: Boekencentrum 2017, 79 pag., € 9,99. ISBN 978 90 239 5177 3.

Lees meer ...

De “Nieuwe Boeken”-rubriek uit Ophef 2017/2

*** Carolin Emcke, Gegen den Hass, Frankfurt a. Main: Fisher-Verlag 2016, 240 pag. € 16,99. ISBN 978 3 10 397231 3. *** Mia Doornaert, Ontredderde republiek. Zoektocht naar de ziel van Frankrijk, Kalmthout: Polis 2017, 286, pag. € 19,99 ISBN 978 94 6310 090 8. *** Laurens ten Kate & Marcel Poorthuis (red), 25 Eeuwen theologie, 740 pag. € 39,90, Amsterdam: Boom 2017. ISBN 9 789461 059307. *** Peter Rollins, Verslaafd aan God, vertaald door Rudolf Kooiman (oorspronkelijke titel The Idolatry of God, London 2012), Vught: Skandalon 2017, 216 pag. € 19,50. ISBN 9 789492 183514. *** Frits de Lange, Heilige Onrust. Een pelgrimage naar het hart van de religie, Utrecht: Ten Have 2017, 172 pag., € 17,99. ISBN 9 789025 905545.

Lees meer ...

De “Nieuwe Boeken”-rubriek uit Ophef 2017/1

*** Roel Pomp, Op de Uitkijk. Messiaans geloven, Gorinchem Narratio 2016, 140 pag., € 15,00. ISBN 978 90 5263 9437. *** Dieuwke Parlevliet, Het zeeparfum van oom Francois, Zierikzee, Stichting Zeeuws Blauw 2016, 219 pag. € 17,50. ISBN 978 90 8248 9200. *** Joke van der Velden, Veertigdagenkalender 2017: onder de pannen, Gorinchem Narratio 2017, € 3,50. ISBN 978 90 5263 966 6. *** Henk Manschot, Blijf de aarde trouw. Pleidooi voor een nietzscheaanse terrasofie, Vantilt Nijmegen 2016, 206 pag., € 19,95. ISBN 978 94 6004 2904. *** Michael Beintker / Georg Plasger, / Michael Trowitzsch ed., Karl Barth als Lehrer der Versöhnung (1950-1968), Theologischer Verlag Zürich 2016, 566 pag., € 75. ISBN 978 3 290 17833 8. *** Eginhard Meijering, Karl Barth: Geloven in de levende God. Deel I: De drie-enige God, uitgave in eigen beheer, z.p. 2016, 248 pag. € 17. ISBN 978 94 92475 87 9.

Lees meer ...

De “Nieuwe Boeken”-rubriek uit Ophef 2014/2

In het Ophefnummer 2014/1 worden door Wilken Veen de volgende boeken besproken: *** Rowan Williams, Geloof in de publieke ruimte, Skandalon Vught 2014, 416 pag. € 33,50, ISBN 978 94 90708 77 1. *** Simon Schama, De geschiedenis van de Joden. Deel 1: De woorden vinden 1000 v.C. -1492. Atlas Contact Amsterdam/Antwerpen 2013, 576 pag. € 34,95 (als paperback € 24,99). ISBN 978 90 254 3517.2. *** Martien E. Brinkman, Hun God de mijne? Over de God van Gerrit Achterberg, Hendrik Marsman, Martinus Nijhoff & Ida Gerhardt, Meinema Zoetermeer 2014. 176 pag. € 19,90. ISBN 978 90 211 4356 9.

Lees meer ...

De “Nieuwe Boeken”-rubriek uit Ophef 2014/1

In het Ophefnummer 2014/1 worden door Wilken Veen de volgende boeken besproken: *** Bas van den Berg, Speelruimte voor dialoog en verbeelding. Narratio Gorinchem 2014, 454 pag., € 29,95. ISBN 978 90 5263 899 7. *** Janneke Stegeman, Decolonizing Jeremiah. Identity, narratives and power in religious tradition, 280 pag. Uitgave in eigen beheer 2014. *** Pieter Post, Naar messiaans communisme. Frits Kuiper (1898-1974) dopers theoloog. Narratio Gorinchem 2014. 69 pag. € 8,00. ISBN 978 90 5263 236 0. *** Katrin Himmler / Michael Wildt, Himmler privat. Briefe eines Massenmörders, Piper-Verlag München 2014, 400 pag., € 24,99. ISBN 978 3 492 05632 8.

Lees meer ...

WAT IS VTM?

Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie.

Belangrijke activiteiten zijn de uitgave van het periodiek Ophef en het publiceren van theologische portretten.

Via Ophef wil de VTM het maatschappelijke en theologische debat stimuleren!

BENT U AL LID VAN DE VTM?

Heeft u zich al eens afgevraagd waarom u dat nog niet bent? Want dat kan heel makkelijk via: secretariaatvtm@gmail.com

 

WAAROM HEEFT U NOG GEEN ABONNEMENT OP OPHEF?

Dat geeft uren leesplezier voor een relatief klein bedrag. En het kan namelijk heel makkelijk! Stuur een mail naar secretariaatvtm@gmail.com