Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Boekbesprekingen

*** Het tijdschrift Ophef van de VTM kent de rubriek van boekbesprekingen en boekrecensies. Zo is het in de rubriek “Nieuwe boeken” dat hoofdredacteur van Ophef Wilken Veen nieuwe theologische publicaties een evaluatieve beoordeling geeft. Deze besprekingen en recensies kunt ook hier lezen. Aanbod van andere boekbesprekingen zijn welkom.

 

====================

Bespreking van het pamflet van Gustaaf Peek ‘Verzet! Pleidooi voor communisme’ [Querido 2017]

Harry Pals, voorzitter van de Vereniging voor Theologie en Maatschappij, bespreekt het pamflet van Gustaaf Peek ‘Verzet! Pleidooi voor communisme’.

Lees meer ...

De “Nieuwe Boeken”-rubriek uit Ophef 2017/4

*** Gerard Dekker, Verlicht geloof. Geloven in de geest van Dietrich Bonhoeffer, Utrecht: Kok 2017, 96 pag., € 13,50. ISBN 978 90 435 2838 2. *** Coen Constandse, Denken vanuit de ommekeer. Wilhelm Marquardt, theoloog in de twintigste eeuw, Gorinchem: Narratio 2017, 93 pag., € 9,00, ISBN 978 90 5263 230 8. *** Dick Boer, Theopolitische Existenz – von gestern, für heute, Berlin: Argument-Verlag 2017, 384 pag., € 27,00, ISBN 978 3 86754 108 4. *** Karel Eykman & Margreet de Heer, Zodat het je goed gaat. Tien geboden voor nu, Utrecht: Meinema 2017, 112 pag., € 14,99. ISBN 978 90 211 70398. *** Walter Brueggemann, Uitverkoren volk? Bijbellezen met het oog op het Israëlisch-Palestijnse conflict, Zoetermeer: Boekencentrum 2017, 79 pag., € 9,99. ISBN 978 90 239 5177 3.

Lees meer ...

De “Nieuwe Boeken”-rubriek uit Ophef 2017/2

*** Carolin Emcke, Gegen den Hass, Frankfurt a. Main: Fisher-Verlag 2016, 240 pag. € 16,99. ISBN 978 3 10 397231 3. *** Mia Doornaert, Ontredderde republiek. Zoektocht naar de ziel van Frankrijk, Kalmthout: Polis 2017, 286, pag. € 19,99 ISBN 978 94 6310 090 8. *** Laurens ten Kate & Marcel Poorthuis (red), 25 Eeuwen theologie, 740 pag. € 39,90, Amsterdam: Boom 2017. ISBN 9 789461 059307. *** Peter Rollins, Verslaafd aan God, vertaald door Rudolf Kooiman (oorspronkelijke titel The Idolatry of God, London 2012), Vught: Skandalon 2017, 216 pag. € 19,50. ISBN 9 789492 183514. *** Frits de Lange, Heilige Onrust. Een pelgrimage naar het hart van de religie, Utrecht: Ten Have 2017, 172 pag., € 17,99. ISBN 9 789025 905545.

Lees meer ...

De “Nieuwe Boeken”-rubriek uit Ophef 2017/1

*** Roel Pomp, Op de Uitkijk. Messiaans geloven, Gorinchem Narratio 2016, 140 pag., € 15,00. ISBN 978 90 5263 9437. *** Dieuwke Parlevliet, Het zeeparfum van oom Francois, Zierikzee, Stichting Zeeuws Blauw 2016, 219 pag. € 17,50. ISBN 978 90 8248 9200. *** Joke van der Velden, Veertigdagenkalender 2017: onder de pannen, Gorinchem Narratio 2017, € 3,50. ISBN 978 90 5263 966 6. *** Henk Manschot, Blijf de aarde trouw. Pleidooi voor een nietzscheaanse terrasofie, Vantilt Nijmegen 2016, 206 pag., € 19,95. ISBN 978 94 6004 2904. *** Michael Beintker / Georg Plasger, / Michael Trowitzsch ed., Karl Barth als Lehrer der Versöhnung (1950-1968), Theologischer Verlag Zürich 2016, 566 pag., € 75. ISBN 978 3 290 17833 8. *** Eginhard Meijering, Karl Barth: Geloven in de levende God. Deel I: De drie-enige God, uitgave in eigen beheer, z.p. 2016, 248 pag. € 17. ISBN 978 94 92475 87 9.

Lees meer ...

De “Nieuwe Boeken”-rubriek uit Ophef 2016/4

*** Rinse Reeling Brouwer, Eeuwig Leven. Agamben & de theologie. *** Rikko Voorberg, De dominee leert vloeken. Over woede, onmacht en daadkracht, *** Maria de Groot, Het drievoudige pad. Leerling, pelgrim, sterveling, *** Herman de Liagre Böhl, Miskotte, Theoloog in de branding, 1894-1976.

Lees meer ...

De “Nieuwe Boeken”-rubriek uit Ophef 2016/3

*** Robert D. Kaplan, Duister Europa. Twee koude oorlogen en een reis door Groot-Roemenië, Houten / Antwerpen 2016, 328 pag., € 29,99. ISBN 978 90 00 34541 0. *** Peter Rollins, The Divine Magician, The Disappearance of Religion and the Discovery of Faith. *** E.D.J. de Jongh, Een vrije vogel met een helder lied, Biografie van Wim Kist, een linkse patriciër.

Lees meer ...

De “Nieuwe Boeken”-rubriek uit Ophef 2016/2

*** Laurens ten Kate, De vreemde vrijheid, *** Jochen Klepper, Het licht breekt door de wolken. Liederen. *** Rick Benjamins, Jan Offringa, Wouter Slob (red.) *** Alle G. Hoekema en Pieter Post (red.), Frits Kuiper (1898-1974) Doopsgezind theoloog. Voordrachten en getuigenissen over Kuiper en een selectie uit zijn brieven, *** Bas Leenman, Als God stukloopt. De maatschappij als erfgenaam van de kerk,

Lees meer ...

De “Nieuwe Boeken”-rubriek uit Ophef 2016/1

In het Ophefnummer 2016/1 worden door Wilken Veen de volgende boeken besproken: *** Giorgio Agamben, Avontuur (vertaald door Willy Hemelrijk) Sjibbolet Amsterdam 2016, 64 pag. € 12,95. ISBN 9789491110276. *** Thomas Kremers, George K. Haselhoff, Bertold Klappert ed., Heinz Kremers – Vom Judentum lernen, Neukirchen-Vluyn 2015, 208 pag. € 30,00. ISBN 987 3 7887 2938 7. *** Karl Barth, De verkiezing van de gemeente. Paragraaf 34 uit de Kirchliche Dogmatik, vertaald en bezorgd door Wessel H. ten Boom, Boekencentrum Zoetermeer 2016, 200 pag., € 29,50, ISBN 978 90 239 7064 4. *** Roelf Haan, Vergeten vragen. Humanisme in economisch-theologische perspectief, vertaald uit het Engels door Greetje Witte-Rang, Skandalon Vught 2016, 248 pag. € 22,95. ISBN 978 94 92183 19 4. *** G.C. den Hertog, De kracht blijkt pas in zwakheid. Dietrich Bonhoeffers reactie op het ontmythologiseringsprogramma van Rudolf Bultmann, Apeldoornse studies nr. 66. In eigen beheer uitgegeven door de Theologische Universiteit Apeldoorn in 2016, 62 pag. € 9,95. ISBN 978 9075 84743 7. En G.C. den Hertog, Bonhoeffer voor leken, Getuige van een kostbaar evangelie, De Vuurbaak Barneveld 2016, 88 pag. € 12,95 ISBN 978 9055 60507 1.

Lees meer ...

De “Nieuwe Boeken”-rubriek uit Ophef 2015/4

In het Ophefnummer 2015/4 worden door Wilken Veen de volgende boeken besproken: *** Maarten den Dulk, Geloof, gebod, gebed, Skandalon 2015, 30 pag. €9,95. ISBN 9789492 183125. *** Lieven de Cauter, Metamoderniteit voor beginners. Filosofische memo’s voor het nieuwe millennium, Vantilt Nijmegen 2015, 256 pag. € 19,95. ISBN 978 9460 042102. *** Fik Meijer, Jezus & de vijfde evangelist, Atheneum Amsterdam 2015, 296 pag. € 19,99. ISBN 978 9025 300371. *** Erik Borgman, Waar blijft de kerk. Gedachten over opbouw in tijden van afbraak, Adveniat Baarn 2015, 158 pag. € 19,50. ISBN 978 9492 093127. *** Edward Schillebeeckx, Verhalen van een levende. Theologische preken van Edward Schillebeeckx, bezorgd door Hadewych Snijdewind, Valkhof Pers Nijmegen 2015, 442 pag., € 42,50. ISBN 978 9056 253851. *** Hans Achterhuis & Maarten van Buuren, Erfenis zonder testament. Filosofische overwegingen bij de tien geboden, Lemniscaat Rotterdam 2015, 254 pag. € 19,95. ISBN 978 9047 707585.

Lees meer ...

De “Nieuwe Boeken”-rubriek uit Ophef 2015/3

In het Ophefnummer 2015/3 worden door Wilken Veen de volgende boeken besproken: *** Karl Barth, Gesamtausgabe Bd. 49, Vorträge und kleinere Arbeiten 1930-1933, herausgegeben von Michael Beintker, Michael Hüttenhoff und Peter Zocher, Theologischer Verlag Zürich, 2013, XVII + 654 pag., ISBN 978 3 290 17708 9, € 115,00. *** Han Dijk, Op de grens tussen werelden, Artnik Deventer 2015, 200 pag., ISBN 978 94 90548 22 3, € 17,50. *** Eberhard Busch, Barth – ein Porträt in Dialogen. Von Luther bis Benedikt XVI, Theologischer Verlag Zürich 2015, 308 pag., ISBN 978 3 290 17781 2, € 39,90. *** Marthe Link, Samen redden wij het wel, Narratio-Gorinchem 2014, 148 pag., ISBN 978 90 5263 482 1, € 15,00.

Lees meer ...

Nieuws

WORD LID

Bent u al lid van de VTM?

Dat kan heel makkelijk via: secretariaatvtm@gmail.com

 

EEN ABONNEMENT OP OPHEF?

Dat kan! Stuur een email naar  secretriaatvtm@gmail.com