Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Theologische portretten

*** Naast het uitgeven van het tijdschrift Ophef heeft de VTM in haar publicatiefonds de mogelijkheid bij te dragen aan het uitgeven van theologische publicaties, boeken, brochures etc.

 

Zo is de VTM samen met de theologische uitgeverij Narratio bezig een serie kleine boekjes uit te geven over theologen en theologes, die hebben bijgedragen tot het ontstaan van een kritische en maatschappelijk betrokken theologie. Reeds een twaalftal boekjes zijn in deze ‘VTM-theologenserie’ verschenen. Hieronder worden de uitgebrachte boekjes summier voorgesteld.

*** Reacties op deze boekjes hoort de VTM graag, evenals suggesties andere theologen en theologes in deze reeks te presenteren. Correspondentie in deze kan gericht worden aan Gerrie Huiberts, eindredactrice van de theologische portretten-reeks. Haar mailadres is: g.huiberts[at]quicknet.nl.

*** De boekjes zijn te bestellen via de website van Narratio of telefonisch via (0183) 628188.

 

De redactiegroep van de Portretten-serie wordt gevormd door: Dick Boer, Leen v.d.Herik en Wilken Veen. Eindredactrice van de boekjes is Gerrie Huiberts.

====================

Denken vanuit de ommekeer

Friedrich-Wilhelm-Marquardt theoloog in de twintigste eeuw

dr. Coen Constandse, 2017

94 pag. isbn 978 90 5263 2308

prijs € 9.00

 

Lees verder →

De heel andere God wil een heel andere maarschappij

over het levenswerk van Helmut Gollwitzer (1908-1993)

PangritzAndreas Pangritz, 2015
91 pag. isbn 978 90 5263 223 0

prijs € 9,00

 

Lees verder →

Kapitaal als nieuwe religie

Over Arend Th. van Leeuwen (1918-1993) Theoloog in crisistijd
Theo Saleminkdr. Theo Salemink, 2014
76 pag. isbn 978 90 5263 239 1

prijs € 8,00

 

Op 1 september 2014 werd een kleine biografie over Arend Th. van Leeuwen gepresenteerd. Het is geschreven door Theo Salemink. Van Leeuwen was een meervoudige persoon, diep beïnvloed door Karl Barth, Dietrich Bonhoeffer en Karl Marx, maar ook door de revolutionaire ontwikkelingen in de Derde Wereld na 1945, speciaal in Indonesië. Hij was daar een aantal jaren werkzaam. Hij is in de kleine crisis van de jaren tachtig van de vorige eeuw vooral bekend geworden door zijn boek De Nacht van het kapitaal (1984). Een scherpe kritiek op de blindheid van het moderne kapitalisme met haar markteconomie. Hij meende dat het moderne kapitalisme een heel nieuwe religie geproduceerd heeft, een nieuwe kosmische religie. Niet een religie van kerk en priesters, maar een religie op het platte vlak van markt en kapitaal. En dat in een tijd waarin wij als moderne burgers, schreef hij, denken eindelijk de wanen van de godsdienst achter ons gelaten te hebben. Hij stierf op 27 juni 1993. Plotseling. Hij maakte nog wel de val van de Berlijnse Muur mee en de deconfiture van het communisme, maar niet meer de geweldige opmars van de neoliberale beweging en de overwinning van de vrije markt, evenmin als de totaal onverwachte nieuwe bankencrisis anno 2008. lees meer

Lees verder →

Naar Messiaans Communisme

Over Frits Kuiper (1898-1974) dopers theoloog
postdr. Pieter Post, 2014
70 pag. isbn 978 90 5263 236 0
prijs € 8,00

 

 

 

 

Lees verder →

De man en zijn karwei

Over Frans Breukelman (1916-1993)

Prof. dr. Rinse Reeling Brouwer, 2012
81 pag. isbn 978 90 5263 225 4
prijs € 8.00

 

Lees verder →

Laat ons de woorden wagen van ’t woord dat is geschied

Over het werk van Th.J.M. Naastepad (1921-1996)


drs. Ineke van der Vlis, 2011
94 pag. isbn 978 90 5263 224 7
prijs € 7,00

Lees verder →

De zachtmoedige revolutie

in de theologie van G.H. ter Schegget (1927-2001)


dr. Wilken Veen, 2007
78 pag. isbn 9789052632384
prijs € 7,00

Lees verder →

Om de kracht van het weerwoord

De aanhoudende actualiteit van K.H. Miskotte (1894-1976)


Drs. Willem van der Meiden, 2006
79 pag. isbn 9789052636375
prijs € 7,00

Lees verder →

Een stem uit de kathedraal

Bisschop Romero en zijn volk (1917-1980)


Yosé Höhne-Sparboth, 2006
79 pag. isbn 9789052635378
prijs € 7,00

Lees verder →

Voortgestuwd in de tijd

De intenties van Catharina J.M. Halkes (*1920)


Drs. Sieth Delhaas, 2005
96 pag. isbn 9789052633266
prijs € 7,00

Lees verder →

Een heel andere god

Het levenswerk van Karl Barth (1886-1968)


dr. Dick Boer, 2002
72 pag. isbn 9789052633371
prijs € 6,00

Lees verder →

Een stap verder dan de kerk

Betekenis en invloed van Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

 

dr. Wilken Veen, 2000
63 pag. isbn 9789052632375
prijs € 6,00

Lees verder →