Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Literatuur-voorstellen

*** Hier wil de VTM haar leden en geïnteresseerden in het theologisch denken van de VTM wijzen op voor de VTM mogelijk belangrijke publicaties in verschillende vorm zoals boeken, tijdschriftnrs., artikelen in tijdschriften etc. Ook hier wil de VTM graag op literatuur-aan­wij­zingen attent gemaakt worden.

 

==================== 

“Het seculiere Koninkrijk – De politieke theologie van de filosofen”, thema-nummer van het Tijdschrift voor Theologie.

In het laatste nummer van Tijdschrift voor Theologie, 53e jrg.nr1.2013, wordt een thema behandeld dat voor de theologische bemoeienis van onze Vereniging niet zonder belang is. Het themanummer heeft als titel: Het seculiere Koninkrijk – De politieke theologie van de filosofen. Hieronder vindt U eerst de inhoudsopgave van het tijdschriftnummer, daarna het redactioneel waarin op treffende wijze de betekenis-plaats wordt aangegeven van de verschillende artikelen.

Lees meer ...

Opgave jaargang 51/2015 van het Tijdschrift “Concilium”

De Ophef Online-redactie brengt hier graag onder de aandacht de jaargang-opgave van het internationale tijdschrift voor Theologie Concilium, jaargang 51/2015. Er is een rijkdom van theologische bemoeienis aan te treffen met de relatie ‘theologie en maatschappij’ die de VTM ter harte gaat.

Lees meer ...

Opgave jaargang 50/2014 van het Tijdschrift “Concilium”

De Ophef Online-redactie brengt hier graag onder de aandacht de jaargang-opgave van het internationale tijdschrift voor Theologie Concilium, jaargang 48/2012. Er is een rijkdom van theologische bemoeienis aan te treffen met de relatie ‘theologie en maatschappij’ die de VTM ter harte gaat.

Lees meer ...

Opgave Jaargang 49/2013 van het Tijdschrift “Concilium”

De Ophef Online-redactie brengt hier graag onder de aandacht de jaargang-opgave van het internationale tijdschrift voor Theologie Concilium, jaargang 48/2012. Er is een rijkdom van theologische bemoeienis aan te treffen met de relatie ‘theologie en maatschappij’ die de VTM ter harte gaat.

Lees meer ...