Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Uitgaven vakliteratuur bij Narratio

*** Voor haar uitgaven van het Tijdschrift Ophef en de VTM-theologenserie is de VTM gelieerd aan de theologische uitgeverij Narratio. In onderstaande menu vertelt de uitgever van bij Narratio verschenen vakliteratuur. Deze opgave is ook steeds te lezen in de nummers van het tijdschrift Ophef.

 

==================== 

Jij en ik

Momentopnamen van een zoektocht
Frans Ort

Geloven staat in onze samenleving al tijden op de tocht: geloofswaarheden worden met regelmaat van hun voetstuk getrokken en in brede kring is het niet vanzelfsprekend meer dat een mens zich wil verhouden tot de Bijbelse God. In dat kader is de schrijver geconfronteerd met de vraag: en jij, wat geloof jij nou? Hij is op zoek gegaan, ontdekte dat die God hem zo verrassend nabij was, dat hij begon te tutoyeren als bij een vrijwel tastbaar aanwezige vriend: verlangen, navolgend en vertrouwen zijn daarbij de sleutelwoorden. Resultaat van die bezinning is deze bundel poëzie, een caleidoscoop met de vele facetten die de schrijver in zijn geloven ervaart: van de concentratie op Bijbelverhalen tot z’n ontmoeting met een paar hedendaagse kerkgebouwen. Hij zoekt naar eigentijdse belijdenissen, reflecteert op een aantal psalmen, verwerkt in sommige verzen zijn ervaringen als ‘beroepsgelovige’.

isbn 9789052638829 – 68 pag. – prijs € 9,00 bestellen

Vluchten uit angstland

Grandia grootWoord op Zondag

Bram Grandia

In deze serie staan we stil bij mensen die vluchten uit wat eens hun veilige plek was, maar nu land van angsten en nachtmerries is geworden. Honger en oorlog drijven mensen naar andere plekken, ook naar Europa. Van wie, van waar zal hun bevrijding komen?

isbn 9789052636740 – 46 pag. – prijs € 7,50 bestellen

 

 

Een kleine Koran

speelmanPraktische hulp bij het lezen van de koran aan de hand van de tweede soera

Gé Speelman, Karel Steenbrink

Al 14 eeuwen is het de basistekst van de Islam, de religieuze beweging die na het christendom de meeste aanhangers heeft. In dit boek is, na een korte inleiding op de koran gekozen voor het doorlezen van het langste van de 114 hoofdstukken of soera’s van de Koran. In dit ene hoofdstuk (7% van de gehele Korantekst) vindt de lezer alle registers van de Koran: Adam, Abraham, Mozes, David, Jezus maar ook gebeden. pdf

isbn 9789052638171 – 156 pag. – € 17,50 bestellen

 

 

Kleurrijk Samenleven

NicolayKorte verhalen als kleuren van de regenboog

Corry Nicolay

Sinds 1980 werkt Corry Nicolay samen met moslims, joden, hindoes en andere gelovigen. Eerst als taaldocente, later als beleidsfunctionaris Minderhedenbeleid. Door de vriendschap met Moslims is de auteur theologie gaan studeren en dominee geworden, voor de PKN predikant interreligieuze communicatie. pdf
isbn 9789052638942 – 50 pag. – € 7,50 bestellen
 

 

“Losbandig katholiek”

Een gevalstudie over morele opvoeding en bronnen van waarden bij leerkrachten in het katholieke basisonderwijs
Tanja van Leeuwen

LeeuwenVanaf de totstandkoming van het bijzonder onderwijs in de huidige vorm in de negentiende eeuw, was het een belangrijke taak van het katholiek primair onderwijs om kinderen in te leiden in de katholieke gemeenschap en het kerkelijk leven.
Katholieke kinderen moesten worden opgevoed tot kerkbetrokken gelovigen. Katholiek scholen hebben tegenwoordig echter een open aannamebeleid, waardoor zij nu ook bezocht worden door leerlingen die niet katholiek zijn. Bovendien zijn er ook leerkrachten op de katholieke scholen werkzaam die niet in de katholieke traditie zijn ingeleid.
Tanja van Leeuwen onderzocht, tegen de achtergrond van ontkerkelijking en een veranderde relatie tussen school en Kerk, uit welke bronnen van waarden leerkrachten putten bij het willen overdragen van (eigentijdse) deugden aan hun leerlingen. pdf

isbn 9789052633022 – 284 pag. –  prijs € 29.50 bestellen

The answer is blowing in the wind

De spiritualiteit van Bob Dylan
Kick Bras

BrasTer ere van Bob Dylans 75ste verjaardag laat Kick Bras zien van welke spirituele inspiratie zijn songs getuigen. Hij onderzoekt Dylans teksten op vier thema’s: Profetisch protest, hoe te leven? Jood en christen en de liefde en de dood. De spiritualiteit van Bob Dylan is gevoed door bijbelse beelden, oude folkmusic en gospels, maar gaat diep in op maatschappelijke vragen en persoonlijke levensvragen. Daarvan zingt hij tot op vandaag in zijn songs, die van blijvende betekenis zijn. pdf

isbn 9789052636238 – 38 pag. –  prijs € 7,50 bestellen

God is het antwoord niet

God is it antwurd net
Wytze Brandsma

BrandsmaIn deze tweetalige gedichtenbundel kiest de auteur er voor om op ondogmatische levensbeschouwelijke wijze zich te presenteren. Met de door hem gekozen titel ‘God is het antwoord niet’ vat hij zijn visie op theologie in één zin samen. pdf

isbn 9789052634692  – 63 pag. – prijs € 9.00
bestellen

Bermoogst

de gedichten
Janneke Nijboer

NijboerIs dit religieuze poëzie? Ja, soms resoneert een gedicht als een psalm. Gaat het over geloof? Dat zou te gemakkelijk zijn. Want deze gedichten ademen, net als bij andere, beroemd geworden mystieke schrijfsters, enkel verliefdheid uit, een eeuwig verlangen te beminnen en bemind te worden. En altijd weer levert de natuur een overvloed aan beelden op om de zee, de stranden en de wouden van de eigen ziel te verkennen. pdf

isbn 9789052634036 – 62 pag. – prijs € 9,00

bestellen

Vreemd, in een vreemd land

Ds. Atze P. van den Broek

 

BroekNadenken over vreemd en over vreemdeling, wordt nadenken over jezelf. Vreemdelingen horen vaak: ‘Wat doe je hier?’ vluchtelingen horen: ‘Ga jij maar naar huis het is niet zo erg gevaarlijk voor jou.’ Een bron van inspiratie is in omgang met migranten hard nodig. Die is te vinden in het herlezen van bijbelverhalen.
ISBN 9789052634678 – 80 pag. – prijs € 9,00
bestellen

 

 

Aan leven toekomen

prikkels vanuit bijbelverhalen
Jan C. den Hertog

 

HertogToekomen aan echt leven, daarover gaat het in dit boekje. En dat men het leven zou kunnen zien als een reis waarop men steeds dichter bij deze bestemming komt. Het boekje bevat voordrachten die uitgesproken werden tijdens kerkdiensten. Daarom willen de teksten niet letterlijk gelezen worden, maar zoals je gedichten leest: tussen de regels door op zoek naar het eigenlijke.

ISBN 9789052639468 – 112 pag. – prijs € 12,50

bestellen

 

 

Aandachtig leven

Piet van Die

 

DieGeloven kan verrassen eenvoudig zijn: gewoon proberen te doen wat Jezus leerde. Zijn woorden zijn vaak voor iedereen verstaanbaar. Je hoeft ze alleen maar vorm te geven in je leven. Maar daar wringt de schoen vaak. We zijn druk, druk, druk. ‘Geen tijd!’ klagen we. ‘Aandacht leven’ wil helpen om uit die cirkel te komen. Het laat zien dat juist de woorden van Jezus de weg wijzen om met meer vreugde en voldoening te leven.

ISBN 9789052634753 – 98 pag. – prijs € 12,50

bestellen

Opnieuw aangesproken

doordenken op contextueel pastoraat

Hanneke Meulink-Korf

 

meulink‘Opnieuw aangesproken’ bundelt de bijdragen die Hanneke Meulink-Korf schreef als redactielid van Contextuele Berichten, het blad van de Stichting Contextueel Pastoraat in Nederland. Dit boek geeft een verfrissende kijk op hoe de contextuele begrippen zich in de loop der jaren met het oog op het pastoraat hebben verdiept.
ISBN 9789052634814 – 285 pag. – prijs € 20.00

bestellen

 

 

Hildegard van Bingen

Bazuin van het levende licht Vijf visioenen

Rita Schilling

rita schillingIn dit boek komen de vijf facetten van Hildegards visioenen, waaraan zij haar inzichten heeft ontleend, ter sprake: de ziel, de engelen, de verschijningen van God, de heilsgeschiedenis en de verwachting van het einde der tijden. Zoveel mogelijk is Hildegard hierover zelf aan het woord. Door dit boek kan de visionaire kennis van Hildegard toegankelijk worden voor mensen van onze tijd.

isbn 9789052635057  – 198 pag. – prijs € 19,50

bestellen

Op weg naar |God

Overwegingen bij evangelieteksten van Lucas
Jozef Poelman

Omslag Op weg naar God.inddDe evangelist Lucas besteedt een groot deel van zijn evangelie aan de reis van Jezus naar Jeruzalem. Opstaan, omkeren en op weg gaan zijn belangrijke woorden voor christenen van toen en van nu. Jozef Poelman wil in zijn overwegingen bij Lucas dit voetspoor volgen. Bijzonder is dat hij in zijn taal en zijn voorbeelden aansluit bij de mensen uit zijn pastoraat. Daardoor blijft de ‘heilige reis om thuis te komen bij God’ dichtbij en navolgbaar.

isbn 9789052634760 – 80 pag. – prijs € 10,00

bestellen

Nieuwe woorden bij een oud verhaal

Een eigentijds kijk op christelijke religie
Albert Althuis

AlthuisTwee gegevens vormen de rode draad in dit essay: ieder mens leeft in vier relaties, de relatie met zichzelf, met de ander, met de cultuur/natuur en met het transcendente. Binnen deze relaties ervaart men het verlangen naar het ware, goede en schone. Wanneer we centrale begrippen uit de Bijbel tegen het licht houden zien we dat dit ook gold voor mensen uit bijbelse tijden. Dan zien we echter ook dat die begrippen recht hebben op een ‘vertaling’ waarmee hun eigentijdse betekenis duidelijk wordt. Op basis van ‘nieuwe woorden bij het oude verhaal’ kan christelijke religie waardevol zijn voor de vorming en groei van de persoonlijkheid.

isbn 9789052638966 – 506 pag. –  prijs € 29.00

bestellen

Liefde, woede en waardigheid

Toine van Teeffelen

Leven als gezin op de bezette Westelijke Jordaanoever

TEEFFELENDit boek bevat een selectie van dagboekaantekeningen uit de periode 2006 tot en met 2014. Het is geschreven vanuit de stad Bethlehem – de Palestijnse pelgrimstad op de Westelijke Jordaanoever (West Bank) met een gemengd moslim-christelijke bevolking. Centraal staan mijn Palestijnse echtgenote Mary en onze kinderen Jara en Tamer, in 2006 respectievelijk 9 en 4 jaar oud. In deze periode werk ikzelf voor het Arab Educational Institute (AEI), een Palestijnse organisatie die verbonden is met de internationale vredesbeweging Pax Christi. Het AEI probeert via informeel, buitenschools onderwijs vooral jongeren en vrouwen sterker te maken en hen ook te laten opkomen voor hun rechten ten overstaan van een lokaal en internationaal publiek.

isbn 9789052634920 – 108 pag. – prijs € 10,00

bestellen

De ziel ontdekken

in contact met mensen met een verstandelijke beperking

Elske Cazemier

CazemierElske Cazemier werkt als geestelijk verzorger voor mensen met een verstandelijke beperking. Met vallen en opstaan ontdekt zij wie de mensen zijn met wie ze optrekt en wat zij voor haar betekenen. Het contact met hen brengt haar ook een nieuwe kijk op zichzelf en op de inhoud van haar werk. Op een heel nieuwe manier ervaart zij wat het betekent om te leven.

isbn 9789052634784 – prijs € 17,50 – 166 pag.

bestellen

Samen redden wij het wel

Marthe Link

Marthe LinkSamen op weg gaan en de ander niet verlaten maar trouw blijven. Zo is Marthe Link 25 jaar actief geweest in het werken met slachtoffers van seksueel misbruik. In dit boek wordt het brede palet getoond waarover zij beschikt om dit werk te kunnen doen. Zowel haar kennis en kunde in pastorale betrokkenheid en levensbeschouwelijke counseling alsook haar literaire gaven kunnen worden afgelezen aan de artikelen, lezingen, gedichten, liederen, preken en columns van haar hand. Zo is dit materiaal geselecteerd op bruikbaarheid voor velen in heden en toekomst, maar schetst het tegelijkertijd de weg die zij heeft afgelegd in haar denken over en zorg voor mensen wie seksueel geweld is aangedaan. Mensen die slachtoffer zijn geworden een stem geven, verhalen van verzet tegen het licht houden, bronnen van waaruit te leven valt herontdekken, de opstandingskracht van mensen benoemen: dit zijn belangrijke drijfveren voor al het werk van Marthe Link.

isbn 9789052634821 – 148 pag. – prijs € 15,00

bestellen

Het geheim van ggOdh & Mensen

In 95 stellingen van een manke pelgrim

 

Aalt van de Glind

 

glindNa een inleiding over geloven en weten volgen stellingen bij 95 ervaringen: over ggOdh, die meer is dan kerken leren en sprekend lijkt op oma in de tuin; …over Mensen die bijna goddelijk zijn en meer kunnen dan ze zelf denken.

 

isbn 9789052637525 – 106 pag. – prijs € 15.00

 

bestellen

Zonder mystiek houden wij het niet vol 2e druk

De spiritualiteit van Jurjen Beumer

 

Karel Blei

 

bleiDe kerken staan voor de vraag of en hoe zij op de algemene trend van spiritualiteit en religiositeit zouden moeten inspelen. Eén van degenen die in dit verband van zich hebben laten horen was Jurjen Beumer. Hij werkte in Haarlem als pastor-directeur van wat sinds 1995 ‘Stem in de Stad’ heet: een indertijd vanuit de hervormde gemeente opgezet, maar inmiddels mede door andere protestantse kerken en de Rooms-Katholieke Kerk ter plaatse gedragen, dus oecumenisch, diaconaal centrum. Hier ging het, onder Beumer’s inspiratie, en gaat het nog steeds, volop om maatschappelijk engagement. Maar tegelijk wordt veel aandacht besteed aan spiritualiteit.

 

isbn 978905263 – 110 pag. – prijs € 9.00

 

bestellen

Speelruimte voor dialoog en verbeelding

Basisschoolleerlingen maken kennis met religieuze verhalen

 

dr. Bas van den Berg

 

berg basOp veel basisscholen in Nederland heerst verlegenheid ten aanzien van het vormgeven van levensbeschouwelijk onderwijs in de 21e eeuw. Kennis maken met een levende levensbeschouwelijke of religieuze traditie is allang geen vanzelfsprekende zaak meer op de basisschool. De in dit boek uitgewerkte en door onderzoek verantwoorde creatieve en interactieve benadering van levensbeschouwelijk leren stelt kinderen van zowel openbare als bijzondere scholen in staat om waardevolle tradities zich op een persoonlijke wijze eigen te maken. De centrale stelling van dit boek is dat dialoog en verbeelding leerlingen van de basisschool in staat stellen eigen interpretaties van de beeldtaal van religieuze verhalen te creëren.

isbn 9789052638997 – 404 pag. – prijs €29.50

bestellen