Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Uitgaven vakliteratuur bij Narratio

*** Voor haar uitgaven van het Tijdschrift Ophef en de VTM-theologenserie is de VTM gelieerd aan de theologische uitgeverij Narratio. In onderstaande menu vertelt de uitgever van bij Narratio verschenen vakliteratuur. Deze opgave is ook steeds te lezen in de nummers van het tijdschrift Ophef.

 

==================== 

Dat gij het zingt

Nagelaten zangen en overwegingen onder redactie van Chris van Bruggen en Michaël Steehouder
Herman Verbeek

In deze bundel zijn – vijf jaar na zijn dood – een aantal nagelaten teksten van Herman Verbeek verzameld. Niet alleen zangen, maar ook overwegingen en aantekeningen over het lezen van de Bijbel. Voorafgaand wordt een inleiding gegeven over het liturgische werk van Herman Verbeek: de thema’s in zijn zangen, het taalgebruik en de muziek ervan.
De nagelaten zangen zijn in deze uitgave voorzien van hun muziek. Deels eerder geschreven, deels nieuw, meestal door Chris van Bruggen en Peter Rippen. Op die manier wordt het mogelijk gemaakt om te doen wat Herman Verbeek hartstochtelijk beoogde: dat gij het zingt.

isbn 9789052634487 – pag. 268 – prijs € 25,00 bestellen

Lees verder →

Ik is een Ander

Harmen Elisa (harry) Brandsma

Wie een tijdje door dit boek dwaalt en nu eens een brief aan een vriend, dan weer een interview, een preek, een mijmering of een gebed leest ontdekt bijna ongemerkt de eenheid van dit werk. Het is geschreven door iemand die wil ontsnappen aan het keurslijf van de ídentiteiten’ en aan de ‘terreur van de eenduidigheid’. Hier is een schrijver aan het woord die probeert in de kakofonie de melodie te vinden en te ‘dansen met agressie’ zoals de titel van een eerder boek van zijn hand luidde. De auteur  deinst ook voor zijn eigen schaduwkant niet terug, voor zijn en ons geweld, onze begrenzingen, onze ongeremdheid. Theo de Wit schrijft dit nadat hij het boek las.
Als bijlage bij het boek zijn op cd een aantal van Harry Brandsma’s preken (tekst).

isbn 9789052633985 – 304  prijs € 22.50 bestellen

Lees verder →

Geen zee te hoog

Wonderlijk en Kleurrijk
Corry Nicolay

Als een zee in haar leven, die ineens heftig te keer gaat en toch goed te bevaren is vanuit het wonderlijke en kleurrijke. Vijf keer is het kantje boord en ‘flirt’ ze met de dood. Daardoor zijn haar leven en geloof kleurrijk geworden. Ook door Turkse en Marokkaanse vrouwen en het schrijven van een politieke beleidsnota voor het Minderheden en Vluchtelingenbeleid. Verrassende inzichten en komische situaties duiken op. Door vragen van moslims volgde zij een aparte theologiestudie en is een kleurrijke dominee geworden bij de Protestantse Kerk Nederland. Want geloof en spiritualiteit leven volop, maar vaak anders dan we zijn gewend. Via haar website ‘kleurrijkgeloven.nl’ komen jonge mensen voor een Trouwviering of Geboorteritueel, waarbij zij zich vanuit hun geloof en cultuur thuis voelen. Een canon met 50 vensters geeft zicht op het wonderlijke, kleurrijke en actuele. Kijk mee met de blik vooruit.

isbn 9789052637303  – 84 pag. – prijs € 10,00 bestellen

Lees verder →

De weg van de stilte

Een geloofsbalans
Jan de Jongh

Dit boek over ‘Stilte’ maakt een kleine geloofsbalans op. Het is een terugblik en de huidige oogst van De Jonghs levenslange zoektocht, die nooit zal eindigen. Materiaal uit het verleden zijn bewerkt, verbeterd en in een zekere eenheid met geheel nieuwe teksten samengebracht.De volgorde van de thema’s verbeeldt de weg van verlangen naar de veelal verloren Stilte, die kan uitkomen bij de levensbron van de mystieke ervaring. Het boek is niet geschikt om snel even door te lezen. Om
het boek ook bruikbaar te maken voor hen, die dagelijks of nu en dan een verdiepende tekst willen lezen, heeft Jan per bladzijde een korte op zichzelf staande tekst geschreven. De ene keer is die tekst meer informatief, dan weer beschouwend of lokt ze tot overdenking of meditatie.

isbn 9789052637310 – 120 pag. – prijs € 15.00 bestellen

Lees verder →

Een boodschap aan mensen

Handboek kerkelijke communicatie

Daan van der Waals e.a.

Hoe verstaat een kerkelijke gemeente zich met de mensen in en rond de kerk, de autoriteiten en organisaties in hun plaats en de regionale en lokale pers?
Een handboek, dat aan alle facetten van de kerkelijke publiciteit aandacht geeft. Een stukje theorie, veel uitwerkingen en de nodige voorbeelden uit de praktijk, zorgen dat iedere kerk er zijn voordeel mee kan doen!

 

isbn 9789052639055 – 376 pag. – prijs € 5.00 bestellen

Lees verder →

Duister baken

mannen, slachtofferschap en geloof

Nico de Lange

Dit boek is een zoektocht vanuit de vraag hoe mannen die getraumatiseerd zijn door incest hun weg vinden in het leven. De zoektocht beweegt zich langs drie lijnen: eerst worden er woorden gezocht die de gevolgen van seksueel misbruik stem kunnen geven, daarna brengen woorden de emotionele schade bij het slachtoffer tot spreken en ten slotte zijn er bijbelse verhalen als zingeving en troost. Een boek als gesprekspartner voor mannen die (door vrouwen) seksueel zijn misbruikt. Daarnaast een kader voor pastores die hen willen begrijpen en helpen.

 

isbn 9789050632681 – 80 pag. – prijs €5.00 bestellen

Lees verder →

Heb je wel gehoord kinderbijbels

Mies en Bette Westera

heb je wel gehoordbijbel voor kinderen met verwerkingen, verhalen, gebeden, liedjes, om een heel jaar mee te kunnen werken. prijs € 2.50 per deel

4 jaar bestellen
6 jaar bestellen
7 jaar bestellen
8 jaar bestellen
10 jaar bestellen
11 jaar bestellen
12 jaar bestellen

Lees verder →

Beeldspraak

Bijbel naverteld voor jonge (15-35 jaar) mensen

Hilde Algra e.a.

In ruim vijf jaar tijd hebben meer dat twintig auteurs gewerkt aan navertellingen van bijbelverhalen, die aansluiten bij de belevingswereld van jonge mensen van 15 tot 35 jaar. Navertellingen die deels spelen in bijbelse tijd, maar vanuit en ander perspectief (Exodus als dagboek van Mirjam, bv) en deels in een andere tijd (bv Handelingen anno 2002: Moord in de Buitendamse kerk). Het schrijfwerk, door theologisch geschoolde en ervaren in taalgebruik en omgang met jonge mensen, werd vervolgens kritisch doorgewerkt door de eindredacteuren Kees Posthumus, Willemien Wikkers en Dullyna van den Herik. Uiteindelijk heeft een klein redactie team tussen de bijbelboeken de verbindende toelichting van de gids Hanna geschreven. pdf

isbn 9789052639208 – 544 pagina’s – prijs € 5.00 bestellen

Lees verder →

Ontmoetingen met Moderne Devotie

Mediteren met Thomas á Kempis
Hans Tissink

Moderne Devotie is een unieke Hervormingsbeweging geweest, met grote invloed in de Lage Landen. Nuchteren mystiek, affectieve geloofstaal, monastieke oefeningen en concrete geloofspraxis. Een inspiratiebron voor bijvoorbeeld Vincent van Gogh , Dietrich Bonhoeffer en Dag Hammerskjöld. Hans Tissink pioniert in Zwolle met hulp van deze spirituele beweging In dit boekje de opzet voor een 10 tal meditatie avonden, waarvoor Tissink regels van Thomas á Kempis hertaalde als leidraad voor de bijeenkomsten die worden afgesloten met een korte viering.

isbn 9789052634517 – 39 pag. – prijs €7,50 bestellen

Lees verder →

Het leven van vredesapostel Harcourt Klinefelter

 

Globalisering van de droom van Dr. Martin Luther King
Katrien Ruitenburg

Een man die beslist geen dominee wilde worden, en het al bijna een halve eeuw is. Geboren in een dorp bij New York City, en woonachtig in een Overijssels Dorp. Dankzij zijn inzet voor rechtelozen bevond hij zich in de buurt van historische figuren als Martin Luther King, en in wereldveranderende omstandigheden als de Balkancrisis. Na de dood van Martin Luther King werd het wereldwijd verbreiden van diens Droom het levenswerk van Harcourt Klinefelter.

Dit boek bevat meer dan de herinneringen van een opmerkelijke man. Het bevat ook verhalen vol spanning en humor, praktische toepasbare technieken, theologische en filosofische inzichten, en inspirerende momenten uit een leven dat geleefd wordt vanuit het geloof dat overwint.

isbn 9789052639383 – 196 pag. – prijs € 19.50 bestellen

Lees verder →

Jemima, dochter van Job

Heleen Pasma & Annemarie Hagoort

Jemima, dochter van Job, vertelt op ontroerende wijze over het leven van haar vader vóór en na de grote slagen. Ze tekent haar vader met liefde en zorgzaamheid voor zijn kinderen. Ze vertelt over de worsteling met zijn vrienden, de pijn van het leven en de bestaande ideeën over God.
Aandachtig luisteren naar het levensverhaal van wie met slagen en zorgen te kampen heeft, in welke levensfase dan ook, kan troost bieden. Daar kan Job ons eigen leven raken, op misschien pijnlijke maar ook verrassend helende wijze.
Het boek Jemima, dochter van Job, bestaat uit twee gedeelten:
Het verhaal door Heleen Pasma en Gedichten, gebeden en gespreksvragen door Annemarie Hagoort.

isbn 9789052634524 – 88 pag. – € 9,00 bestellen

Lees verder →

Lieve hemel

Cor Schaap

Ter gelegenheid van het afscheid van Ds. Fokkelien Oosterwijk (1952) wegens emeritaat van de Westerkerk van Amsterdam, werd op 21 april 2018 het vijfde Westersymposium gehouden over ‘ de hemel’.
De uitdaging van dit symposium was prominente theologen zich over de hemel uit te laten spreken. Dat werden achteraf niet alleen de inleiders, maar ook twee eminente bezoekers zoals in deze bundel duidelijk wordt.
Ondertussen ging het Symposium niet alleen over het Woord, maar ook over de muziek. Zeker niet minder prominente musici lieten zich in drie-dubbel opzicht van zich horen in woord, zang en muziek. En dat allemaal geconcentreerd rond de theologie en muziek van Bach, zoals die in de maandelijkse Cantatediensten in de Wester klinkt. Ook daarvan een weerglans in deze bundel zoals rond Cantate BWV 166: ‘Waar gaat u heen?’
isbn 9789052639369 -104 pag. – prijs 12,50 bestellen 

Lees verder →

ds in tbs

theologische overdenkingen

Marius van der Sar

Een dominee vertelt van God. Contact met tbs’ers geeft wendingen aan dat verhaal; in deze bundel valt daar licht op.

isbn 9789052637013 – 60 pag. – prijs € 8,00 bestellen

Lees verder →

Met alle geweld – De Waarheid

Ir. Bert Middel

De wetenschap en techniek heeft niet alleen onze kennis grandioos verrijkt, maar ook ons doen en laten in hoge mate beïnvloed. Het systematisch denken heeft mensen zo veel vertrouwen gegeven in de juistheid en waarheid van zijn resultaten, dat ten slotte alleen nog iets waar mag heten als het de toets van de wetenschap heeft doorstaan. AL het andere is fantasie, onbewijsbaar, niet echt waar en dan ook zonder waarde.
Die positie heeft de wetenschap zich sinds de Verlichting verworven nadat de theologie van de kerk gedurende eeuwen hofleverancier van de Waarheid was geweest. Terecht?
De kerk heeft zijn Waarheid niet opgegeven, maar heeft zich daarmee geplaatst in de hoek waar de slagen vallen. En er is een nieuwe speler op het toneel van de Waarheid verschenen: de Islam. Hoeveel Waarheid kan de wereld verdragen? Een verkenning met alle onzekerheid.

isbn 9789052631305 – 96 pag. – prijs € 10.00 bestellen

Lees verder →

Kracht om door te gaan

Overwegingen bij evangelieteksten van Marcus

Jozef Poelman

Een klein boekje, het Evangelie volgens Marcus, maar waarschijnlijk het oudste verslag van Jezus’ leven dat we hebben. In een wereld van onbegrip en wanhoop probeert deze evangelist iets te laten zien van moed, van een andere macht dan die van het geweld. Maar het koninkrijk is nabij en Jezus brengt de heilige Geest. Met de komst van dat licht kunnen mensen veranderen en de vrede dienen.
In zijn uitleg biedt Jozef Poelman niet alleen een perspectief om het vol te houden in deze wereld, maar ook zegt hij wat dat betekent voor de keuzes die we maken in ons dagelijks leven. Mensen kunnen iets laten doorschemeren van dat licht van God.

isbn 9789052634029 – 84 pag. – prijs € 10,00 bestellen

Lees verder →

Denken vanuit de ommekeer

Friedrich-Wilhelm-Marquardt theoloog in de twintigste eeuw

dr. Coen Constandse

Friedrich-Wilhelm Marquardt is met zijn leven en zijn werk onlosmakelijk verbonden met de geschiedenis van de twintigste eeuw. Bepalende momenten uit die geschiedenis –het socialisme, de Sjoa en de stichting van de staat Israël- spelen een centrale rol in zijn werk. In dit boekje volgen we Marquardt in het verloop van de twintigste eeuw, steeds met sprongen van ongeveer tien jaar. ZO kunnen we de belangrijkste aspecten van zijn theologie en de ontwikkeling daarvan bespreken, verbonden met de geschiedenis en zijn biografie. De theologie is volgens Marquardt door de Sjoa radicaal twijfelachtig geworden. Hoop en transcendentie zij diep aangevochten. Die situatie weet Marquardt alleen het hoofd te bieden in het gaan van een weg en in een praxis en levenswandel als antwoord op Gods roepende stem. Zo ontwikkelt zich zijn eigen theologie van het Woord: niet dogmatisch, maar vragend en zoekend. Het is een theologie die het geloof niet zekerder maakt dan wat het als geloven, vertrouwen, liefhebben en hopen is. Deze manier van theologiseren, alsmede de diepe invloed van de Sjoa, lijkt nog altijd onverminderd interessant en actueel te zijn voor een theologie van de 21e eeuw, en verdient daarom een plek in deze serie boekjes onder auspiciën van de VTM.

isbn 9789052632308 – 94 pag. – prijs € 9,00 bestellen

Lees verder →

Jij en ik

Momentopnamen van een zoektocht
Frans Ort

Geloven staat in onze samenleving al tijden op de tocht: geloofswaarheden worden met regelmaat van hun voetstuk getrokken en in brede kring is het niet vanzelfsprekend meer dat een mens zich wil verhouden tot de Bijbelse God. In dat kader is de schrijver geconfronteerd met de vraag: en jij, wat geloof jij nou? Hij is op zoek gegaan, ontdekte dat die God hem zo verrassend nabij was, dat hij begon te tutoyeren als bij een vrijwel tastbaar aanwezige vriend: verlangen, navolgend en vertrouwen zijn daarbij de sleutelwoorden. Resultaat van die bezinning is deze bundel poëzie, een caleidoscoop met de vele facetten die de schrijver in zijn geloven ervaart: van de concentratie op Bijbelverhalen tot z’n ontmoeting met een paar hedendaagse kerkgebouwen. Hij zoekt naar eigentijdse belijdenissen, reflecteert op een aantal psalmen, verwerkt in sommige verzen zijn ervaringen als ‘beroepsgelovige’.

isbn 9789052638829 – 68 pag. – prijs € 9,00 bestellen

Lees verder →

Vluchten uit angstland

Grandia grootWoord op Zondag

Bram Grandia

In deze serie staan we stil bij mensen die vluchten uit wat eens hun veilige plek was, maar nu land van angsten en nachtmerries is geworden. Honger en oorlog drijven mensen naar andere plekken, ook naar Europa. Van wie, van waar zal hun bevrijding komen?

isbn 9789052636740 – 46 pag. – prijs € 7,50 bestellen

 

 

Lees verder →

Een kleine Koran

speelmanPraktische hulp bij het lezen van de koran aan de hand van de tweede soera

Gé Speelman, Karel Steenbrink

Al 14 eeuwen is het de basistekst van de Islam, de religieuze beweging die na het christendom de meeste aanhangers heeft. In dit boek is, na een korte inleiding op de koran gekozen voor het doorlezen van het langste van de 114 hoofdstukken of soera’s van de Koran. In dit ene hoofdstuk (7% van de gehele Korantekst) vindt de lezer alle registers van de Koran: Adam, Abraham, Mozes, David, Jezus maar ook gebeden. pdf

isbn 9789052638171 – 156 pag. – € 17,50 bestellen

 

 

Lees verder →

Kleurrijk Samenleven

NicolayKorte verhalen als kleuren van de regenboog

Corry Nicolay

Sinds 1980 werkt Corry Nicolay samen met moslims, joden, hindoes en andere gelovigen. Eerst als taaldocente, later als beleidsfunctionaris Minderhedenbeleid. Door de vriendschap met Moslims is de auteur theologie gaan studeren en dominee geworden, voor de PKN predikant interreligieuze communicatie. pdf
isbn 9789052638942 – 50 pag. – € 7,50 bestellen
 

 

Lees verder →

“Losbandig katholiek”

Een gevalstudie over morele opvoeding en bronnen van waarden bij leerkrachten in het katholieke basisonderwijs
Tanja van Leeuwen

LeeuwenVanaf de totstandkoming van het bijzonder onderwijs in de huidige vorm in de negentiende eeuw, was het een belangrijke taak van het katholiek primair onderwijs om kinderen in te leiden in de katholieke gemeenschap en het kerkelijk leven.
Katholieke kinderen moesten worden opgevoed tot kerkbetrokken gelovigen. Katholiek scholen hebben tegenwoordig echter een open aannamebeleid, waardoor zij nu ook bezocht worden door leerlingen die niet katholiek zijn. Bovendien zijn er ook leerkrachten op de katholieke scholen werkzaam die niet in de katholieke traditie zijn ingeleid.
Tanja van Leeuwen onderzocht, tegen de achtergrond van ontkerkelijking en een veranderde relatie tussen school en Kerk, uit welke bronnen van waarden leerkrachten putten bij het willen overdragen van (eigentijdse) deugden aan hun leerlingen. pdf

isbn 9789052633022 – 284 pag. –  prijs € 29.50 bestellen

Lees verder →

The answer is blowing in the wind

De spiritualiteit van Bob Dylan
Kick Bras

BrasTer ere van Bob Dylans 75ste verjaardag laat Kick Bras zien van welke spirituele inspiratie zijn songs getuigen. Hij onderzoekt Dylans teksten op vier thema’s: Profetisch protest, hoe te leven? Jood en christen en de liefde en de dood. De spiritualiteit van Bob Dylan is gevoed door bijbelse beelden, oude folkmusic en gospels, maar gaat diep in op maatschappelijke vragen en persoonlijke levensvragen. Daarvan zingt hij tot op vandaag in zijn songs, die van blijvende betekenis zijn. pdf

isbn 9789052636238 – 38 pag. –  prijs € 7,50 bestellen

Lees verder →

God is het antwoord niet

God is it antwurd net
Wytze Brandsma

BrandsmaIn deze tweetalige gedichtenbundel kiest de auteur er voor om op ondogmatische levensbeschouwelijke wijze zich te presenteren. Met de door hem gekozen titel ‘God is het antwoord niet’ vat hij zijn visie op theologie in één zin samen. pdf

isbn 9789052634692  – 63 pag. – prijs € 9.00
bestellen

Lees verder →

Bermoogst

de gedichten
Janneke Nijboer

NijboerIs dit religieuze poëzie? Ja, soms resoneert een gedicht als een psalm. Gaat het over geloof? Dat zou te gemakkelijk zijn. Want deze gedichten ademen, net als bij andere, beroemd geworden mystieke schrijfsters, enkel verliefdheid uit, een eeuwig verlangen te beminnen en bemind te worden. En altijd weer levert de natuur een overvloed aan beelden op om de zee, de stranden en de wouden van de eigen ziel te verkennen. pdf

isbn 9789052634036 – 62 pag. – prijs € 9,00

bestellen

Lees verder →

Vreemd, in een vreemd land

Ds. Atze P. van den Broek

 

BroekNadenken over vreemd en over vreemdeling, wordt nadenken over jezelf. Vreemdelingen horen vaak: ‘Wat doe je hier?’ vluchtelingen horen: ‘Ga jij maar naar huis het is niet zo erg gevaarlijk voor jou.’ Een bron van inspiratie is in omgang met migranten hard nodig. Die is te vinden in het herlezen van bijbelverhalen.
ISBN 9789052634678 – 80 pag. – prijs € 9,00
bestellen

 

 

Lees verder →

Aan leven toekomen

prikkels vanuit bijbelverhalen
Jan C. den Hertog

 

HertogToekomen aan echt leven, daarover gaat het in dit boekje. En dat men het leven zou kunnen zien als een reis waarop men steeds dichter bij deze bestemming komt. Het boekje bevat voordrachten die uitgesproken werden tijdens kerkdiensten. Daarom willen de teksten niet letterlijk gelezen worden, maar zoals je gedichten leest: tussen de regels door op zoek naar het eigenlijke.

ISBN 9789052639468 – 112 pag. – prijs € 12,50

bestellen

 

 

Lees verder →

Aandachtig leven

Piet van Die

 

DieGeloven kan verrassen eenvoudig zijn: gewoon proberen te doen wat Jezus leerde. Zijn woorden zijn vaak voor iedereen verstaanbaar. Je hoeft ze alleen maar vorm te geven in je leven. Maar daar wringt de schoen vaak. We zijn druk, druk, druk. ‘Geen tijd!’ klagen we. ‘Aandacht leven’ wil helpen om uit die cirkel te komen. Het laat zien dat juist de woorden van Jezus de weg wijzen om met meer vreugde en voldoening te leven.

ISBN 9789052634753 – 98 pag. – prijs € 12,50

bestellen

Lees verder →

Opnieuw aangesproken

doordenken op contextueel pastoraat

Hanneke Meulink-Korf

 

meulink‘Opnieuw aangesproken’ bundelt de bijdragen die Hanneke Meulink-Korf schreef als redactielid van Contextuele Berichten, het blad van de Stichting Contextueel Pastoraat in Nederland. Dit boek geeft een verfrissende kijk op hoe de contextuele begrippen zich in de loop der jaren met het oog op het pastoraat hebben verdiept.
ISBN 9789052634814 – 285 pag. – prijs € 20.00

bestellen

 

 

Lees verder →

Hildegard van Bingen

Bazuin van het levende licht Vijf visioenen

Rita Schilling

rita schillingIn dit boek komen de vijf facetten van Hildegards visioenen, waaraan zij haar inzichten heeft ontleend, ter sprake: de ziel, de engelen, de verschijningen van God, de heilsgeschiedenis en de verwachting van het einde der tijden. Zoveel mogelijk is Hildegard hierover zelf aan het woord. Door dit boek kan de visionaire kennis van Hildegard toegankelijk worden voor mensen van onze tijd.

isbn 9789052635057  – 198 pag. – prijs € 19,50

bestellen

Lees verder →

Op weg naar |God

Overwegingen bij evangelieteksten van Lucas
Jozef Poelman

Omslag Op weg naar God.inddDe evangelist Lucas besteedt een groot deel van zijn evangelie aan de reis van Jezus naar Jeruzalem. Opstaan, omkeren en op weg gaan zijn belangrijke woorden voor christenen van toen en van nu. Jozef Poelman wil in zijn overwegingen bij Lucas dit voetspoor volgen. Bijzonder is dat hij in zijn taal en zijn voorbeelden aansluit bij de mensen uit zijn pastoraat. Daardoor blijft de ‘heilige reis om thuis te komen bij God’ dichtbij en navolgbaar.

isbn 9789052634760 – 80 pag. – prijs € 10,00

bestellen

Lees verder →

Nieuwe woorden bij een oud verhaal

Een eigentijds kijk op christelijke religie
Albert Althuis

AlthuisTwee gegevens vormen de rode draad in dit essay: ieder mens leeft in vier relaties, de relatie met zichzelf, met de ander, met de cultuur/natuur en met het transcendente. Binnen deze relaties ervaart men het verlangen naar het ware, goede en schone. Wanneer we centrale begrippen uit de Bijbel tegen het licht houden zien we dat dit ook gold voor mensen uit bijbelse tijden. Dan zien we echter ook dat die begrippen recht hebben op een ‘vertaling’ waarmee hun eigentijdse betekenis duidelijk wordt. Op basis van ‘nieuwe woorden bij het oude verhaal’ kan christelijke religie waardevol zijn voor de vorming en groei van de persoonlijkheid.

isbn 9789052638966 – 506 pag. –  prijs € 29.00

bestellen

Lees verder →

Liefde, woede en waardigheid

Toine van Teeffelen

Leven als gezin op de bezette Westelijke Jordaanoever

TEEFFELENDit boek bevat een selectie van dagboekaantekeningen uit de periode 2006 tot en met 2014. Het is geschreven vanuit de stad Bethlehem – de Palestijnse pelgrimstad op de Westelijke Jordaanoever (West Bank) met een gemengd moslim-christelijke bevolking. Centraal staan mijn Palestijnse echtgenote Mary en onze kinderen Jara en Tamer, in 2006 respectievelijk 9 en 4 jaar oud. In deze periode werk ikzelf voor het Arab Educational Institute (AEI), een Palestijnse organisatie die verbonden is met de internationale vredesbeweging Pax Christi. Het AEI probeert via informeel, buitenschools onderwijs vooral jongeren en vrouwen sterker te maken en hen ook te laten opkomen voor hun rechten ten overstaan van een lokaal en internationaal publiek.

isbn 9789052634920 – 108 pag. – prijs € 10,00

bestellen

Lees verder →

De ziel ontdekken

in contact met mensen met een verstandelijke beperking

Elske Cazemier

CazemierElske Cazemier werkt als geestelijk verzorger voor mensen met een verstandelijke beperking. Met vallen en opstaan ontdekt zij wie de mensen zijn met wie ze optrekt en wat zij voor haar betekenen. Het contact met hen brengt haar ook een nieuwe kijk op zichzelf en op de inhoud van haar werk. Op een heel nieuwe manier ervaart zij wat het betekent om te leven.

isbn 9789052634784 – prijs € 17,50 – 166 pag.

bestellen

Lees verder →

Samen redden wij het wel

Marthe Link

Marthe LinkSamen op weg gaan en de ander niet verlaten maar trouw blijven. Zo is Marthe Link 25 jaar actief geweest in het werken met slachtoffers van seksueel misbruik. In dit boek wordt het brede palet getoond waarover zij beschikt om dit werk te kunnen doen. Zowel haar kennis en kunde in pastorale betrokkenheid en levensbeschouwelijke counseling alsook haar literaire gaven kunnen worden afgelezen aan de artikelen, lezingen, gedichten, liederen, preken en columns van haar hand. Zo is dit materiaal geselecteerd op bruikbaarheid voor velen in heden en toekomst, maar schetst het tegelijkertijd de weg die zij heeft afgelegd in haar denken over en zorg voor mensen wie seksueel geweld is aangedaan. Mensen die slachtoffer zijn geworden een stem geven, verhalen van verzet tegen het licht houden, bronnen van waaruit te leven valt herontdekken, de opstandingskracht van mensen benoemen: dit zijn belangrijke drijfveren voor al het werk van Marthe Link.

isbn 9789052634821 – 148 pag. – prijs € 15,00

bestellen

Lees verder →

Het geheim van ggOdh & Mensen

In 95 stellingen van een manke pelgrim

 

Aalt van de Glind

 

glindNa een inleiding over geloven en weten volgen stellingen bij 95 ervaringen: over ggOdh, die meer is dan kerken leren en sprekend lijkt op oma in de tuin; …over Mensen die bijna goddelijk zijn en meer kunnen dan ze zelf denken.

 

isbn 9789052637525 – 106 pag. – prijs € 15.00

 

bestellen

Lees verder →

Zonder mystiek houden wij het niet vol 2e druk

De spiritualiteit van Jurjen Beumer

 

Karel Blei

 

bleiDe kerken staan voor de vraag of en hoe zij op de algemene trend van spiritualiteit en religiositeit zouden moeten inspelen. Eén van degenen die in dit verband van zich hebben laten horen was Jurjen Beumer. Hij werkte in Haarlem als pastor-directeur van wat sinds 1995 ‘Stem in de Stad’ heet: een indertijd vanuit de hervormde gemeente opgezet, maar inmiddels mede door andere protestantse kerken en de Rooms-Katholieke Kerk ter plaatse gedragen, dus oecumenisch, diaconaal centrum. Hier ging het, onder Beumer’s inspiratie, en gaat het nog steeds, volop om maatschappelijk engagement. Maar tegelijk wordt veel aandacht besteed aan spiritualiteit.

 

isbn 978905263 – 110 pag. – prijs € 9.00

 

bestellen

Lees verder →

Speelruimte voor dialoog en verbeelding

Basisschoolleerlingen maken kennis met religieuze verhalen

 

dr. Bas van den Berg

 

berg basOp veel basisscholen in Nederland heerst verlegenheid ten aanzien van het vormgeven van levensbeschouwelijk onderwijs in de 21e eeuw. Kennis maken met een levende levensbeschouwelijke of religieuze traditie is allang geen vanzelfsprekende zaak meer op de basisschool. De in dit boek uitgewerkte en door onderzoek verantwoorde creatieve en interactieve benadering van levensbeschouwelijk leren stelt kinderen van zowel openbare als bijzondere scholen in staat om waardevolle tradities zich op een persoonlijke wijze eigen te maken. De centrale stelling van dit boek is dat dialoog en verbeelding leerlingen van de basisschool in staat stellen eigen interpretaties van de beeldtaal van religieuze verhalen te creëren.

isbn 9789052638997 – 404 pag. – prijs €29.50

bestellen

Lees verder →

Nieuws

WORD LID

Bent u al lid van de VTM?

Dat kan heel makkelijk via: secretariaatvtm@gmail.com

 

EEN ABONNEMENT OP OPHEF?

Dat kan! Stuur een email naar  secretriaatvtm@gmail.com