Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook
Browsing articles in "Agenda op home"

Nietzsche op zoek naar een ‘aardse’, ‘geaarde’ levensstijl

Online is hier uit het Ophef-nr.17/2 een artikel van Henk Manschot te lezen over Nietzsches zoektocht naar de aarde en naar een ‘aardse’ levensstijl. Ga in het menu naar het item ‘Artikelen uit Tijdschrift Ophef’.

“The Sacrament of the world”

In het menu ‘aangeboden artikelen’ is een artikel te lezen van de theoloog Stefan Van Erp waarin hij het ‘openbare leven’ zelf wilt begrijpen als een vorm van sacramenteel handelen. Lees meer.

Penningmeester gezocht

Op de bestuursagenda van de VTM staat nog steeds het zoeken naar een nieuwe penningmeester voor de VTM geagendeerd. Voor een profielschets kan verwezen worden naar ‘Berichten vanuit het bestuur’.