Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie.
Browsing articles in "Agenda op home"

Jaarlijkse ledenvergadering VTM

Op vrijdag 10 november 2017 wil de VTM haar jaarlijkse ledenvergadering houden. Voor uitnodiging en agenda lees in het menu ‘verenigingsbeleid’.

“The Sacrament of the world”

In het menu ‘aangeboden artikelen’ is een artikel te lezen van de theoloog Stefan Van Erp waarin hij het ‘openbare leven’ zelf wilt begrijpen als een vorm van sacramenteel handelen. Lees meer.

Penningmeester gezocht

Op de bestuursagenda van de VTM staat nog steeds het zoeken naar een nieuwe penningmeester voor de VTM geagendeerd. Voor een profielschets kan verwezen worden naar ‘Berichten vanuit het bestuur’.