Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook
Browsing articles in "Berichten vanuit het bestuur"

De plaats van het onderwijs van Mozes in de kerk.

Vrijdag 25 oktober 2019 – 14.00 – 15.00 u.

Lutherse kerk, binnenstad Utrecht (Hamburgerstraat 9)

Op 25 oktober organiseert de Vereniging voor Theologie en Maatschappij (VTM) een studiemiddag over bovengenoemd onderwerp, aansluitend aan de jaarlijkse ledenvergadering.

Bij zijn afscheid op 7 mei als hoogleraar en docent aan de Protestantse Theologische Universiteit kondigde Rinse Reeling Brouwer de start van een nieuw onderzoeksproject aan. De werktitel ervan luidde ‘Het onderwijs van Mozes en het onderwijs van de ekklesia’. Hij wil in dit project verder denken op het spoor van de klassieke gereformeerde theologie en de theologie van Miskotte. Beide betogen dat wat de kerk gelooft al te vinden is in de boeken van Mozes. De gereformeerden legden de nadruk op de inhoud, Miskotte op de structuur (de beelden en de woorden).

In het project zal aan de orde komen het denken over de Naam van Israels God en onze namen, de Geest, Christus, verzoening, ethiek en eeuwig leven.

Rinse Reeling Brouwer zal op 25 oktober het project inleiden en de deelnemers uitnodigen mee te denken.

Opgave via secretariaatvtm@gmail.com

Veiligheid

Aan de jaarlijkse ledenvergadering van de VTM was deze keer een studiemiddag gekoppeld die ging over het onderwerp veiligheid. Inleiders waren vredesactivist Jan Schaake en theoloog Bram Grandia.
Jan Schaake hekelde de ‘veiligheidsmanie’: steeds meer dingen worden gedefinieerd als een veiligheidsprobleem, bijv. het opvangen van vluchtelingen en de aanvoer van grondstoffen voor onze economie. Daarbij wordt niet geanalyseerd hoezeer ons buitenlandse en economische beleid onveiligheid voor anderen oplevert. Veiligheid is een primaire menselijke behoefte, maar wordt steeds meer verbonden met geweld. Vrede zou in de beeldvorming niet gekoppeld moeten worden aan veiligheid, maar aan gerechtigheid – dat is een goede profetische traditie die ook de vredesbeweging koestert.
Bram Grandia zette in bij de ideologie van de nationale veiligheid, met haar Manichese tweedeling tussen goeden en kwaden. Er wordt een vijandsbeeld geschapen, gekoppeld aan machten en mensen die ‘onze levenswijze’ bedreigen. De natie neemt de plaats in die God vroeger toekwam. Dat illustreerde hij met het woord ‘bitachon’: dat betekent in de Hebreeuwse bijbel zoiets als Godsvertrouwen, maar in het moderne Ivriet duidt het op het militaire veiligheidssysteem van de staat Israel.

Dat gij het zingt

Nagelaten zangen en overwegingen onder redactie van Chris van Bruggen en Michaël Steehouder
Herman Verbeek

In deze bundel zijn – vijf jaar na zijn dood – een aantal nagelaten teksten van Herman Verbeek verzameld. Niet alleen zangen, maar ook overwegingen en aantekeningen over het lezen van de Bijbel. Voorafgaand wordt een inleiding gegeven over het liturgische werk van Herman Verbeek: de thema’s in zijn zangen, het taalgebruik en de muziek ervan.
De nagelaten zangen zijn in deze uitgave voorzien van hun muziek. Deels eerder geschreven, deels nieuw, meestal door Chris van Bruggen en Peter Rippen. Op die manier wordt het mogelijk gemaakt om te doen wat Herman Verbeek hartstochtelijk beoogde: dat gij het zingt.

isbn 9789052634487 – pag. 268 – prijs € 25,00 bestellen

Ik is een Ander

Harmen Elisa (harry) Brandsma

Wie een tijdje door dit boek dwaalt en nu eens een brief aan een vriend, dan weer een interview, een preek, een mijmering of een gebed leest ontdekt bijna ongemerkt de eenheid van dit werk. Het is geschreven door iemand die wil ontsnappen aan het keurslijf van de ídentiteiten’ en aan de ‘terreur van de eenduidigheid’. Hier is een schrijver aan het woord die probeert in de kakofonie de melodie te vinden en te ‘dansen met agressie’ zoals de titel van een eerder boek van zijn hand luidde. De auteur  deinst ook voor zijn eigen schaduwkant niet terug, voor zijn en ons geweld, onze begrenzingen, onze ongeremdheid. Theo de Wit schrijft dit nadat hij het boek las.
Als bijlage bij het boek zijn op cd een aantal van Harry Brandsma’s preken (tekst).

isbn 9789052633985 – 304  prijs € 22.50 bestellen

Geen zee te hoog

Wonderlijk en Kleurrijk
Corry Nicolay

Als een zee in haar leven, die ineens heftig te keer gaat en toch goed te bevaren is vanuit het wonderlijke en kleurrijke. Vijf keer is het kantje boord en ‘flirt’ ze met de dood. Daardoor zijn haar leven en geloof kleurrijk geworden. Ook door Turkse en Marokkaanse vrouwen en het schrijven van een politieke beleidsnota voor het Minderheden en Vluchtelingenbeleid. Verrassende inzichten en komische situaties duiken op. Door vragen van moslims volgde zij een aparte theologiestudie en is een kleurrijke dominee geworden bij de Protestantse Kerk Nederland. Want geloof en spiritualiteit leven volop, maar vaak anders dan we zijn gewend. Via haar website ‘kleurrijkgeloven.nl’ komen jonge mensen voor een Trouwviering of Geboorteritueel, waarbij zij zich vanuit hun geloof en cultuur thuis voelen. Een canon met 50 vensters geeft zicht op het wonderlijke, kleurrijke en actuele. Kijk mee met de blik vooruit.

isbn 9789052637303  – 84 pag. – prijs € 10,00 bestellen

De weg van de stilte

Een geloofsbalans
Jan de Jongh

Dit boek over ‘Stilte’ maakt een kleine geloofsbalans op. Het is een terugblik en de huidige oogst van De Jonghs levenslange zoektocht, die nooit zal eindigen. Materiaal uit het verleden zijn bewerkt, verbeterd en in een zekere eenheid met geheel nieuwe teksten samengebracht.De volgorde van de thema’s verbeeldt de weg van verlangen naar de veelal verloren Stilte, die kan uitkomen bij de levensbron van de mystieke ervaring. Het boek is niet geschikt om snel even door te lezen. Om
het boek ook bruikbaar te maken voor hen, die dagelijks of nu en dan een verdiepende tekst willen lezen, heeft Jan per bladzijde een korte op zichzelf staande tekst geschreven. De ene keer is die tekst meer informatief, dan weer beschouwend of lokt ze tot overdenking of meditatie.

isbn 9789052637310 – 120 pag. – prijs € 15.00 bestellen

Website

 

Op dit moment wordt er gewerkt aan de website van de VTM.

Een boodschap aan mensen

Handboek kerkelijke communicatie

Daan van der Waals e.a.

Hoe verstaat een kerkelijke gemeente zich met de mensen in en rond de kerk, de autoriteiten en organisaties in hun plaats en de regionale en lokale pers?
Een handboek, dat aan alle facetten van de kerkelijke publiciteit aandacht geeft. Een stukje theorie, veel uitwerkingen en de nodige voorbeelden uit de praktijk, zorgen dat iedere kerk er zijn voordeel mee kan doen!

 

isbn 9789052639055 – 376 pag. – prijs € 5.00 bestellen

Duister baken

mannen, slachtofferschap en geloof

Nico de Lange

Dit boek is een zoektocht vanuit de vraag hoe mannen die getraumatiseerd zijn door incest hun weg vinden in het leven. De zoektocht beweegt zich langs drie lijnen: eerst worden er woorden gezocht die de gevolgen van seksueel misbruik stem kunnen geven, daarna brengen woorden de emotionele schade bij het slachtoffer tot spreken en ten slotte zijn er bijbelse verhalen als zingeving en troost. Een boek als gesprekspartner voor mannen die (door vrouwen) seksueel zijn misbruikt. Daarnaast een kader voor pastores die hen willen begrijpen en helpen.

 

isbn 9789050632681 – 80 pag. – prijs €5.00 bestellen

Heb je wel gehoord kinderbijbels

Mies en Bette Westera

heb je wel gehoordbijbel voor kinderen met verwerkingen, verhalen, gebeden, liedjes, om een heel jaar mee te kunnen werken. prijs € 2.50 per deel

4 jaar bestellen
6 jaar bestellen
7 jaar bestellen
8 jaar bestellen
10 jaar bestellen
11 jaar bestellen
12 jaar bestellen

Pagina's:1234»

WAT IS VTM?

Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie.

Belangrijke activiteiten zijn de uitgave van het periodiek Ophef en het publiceren van theologische portretten.

Via Ophef wil de VTM het maatschappelijke en theologische debat stimuleren!

BENT U AL LID VAN DE VTM?

Heeft u zich al eens afgevraagd waarom u dat nog niet bent? Want dat kan heel makkelijk via: secretariaatvtm@gmail.com

 

WAAROM HEEFT U NOG GEEN ABONNEMENT OP OPHEF?

Dat geeft uren leesplezier voor een relatief klein bedrag. En het kan namelijk heel makkelijk! Stuur een mail naar secretariaatvtm@gmail.com