Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook
Browsing articles in "Financieël beleid"

Begroting 2019

Begroting VTM 2019 (in €’s)
Baten 2018 2019 Lasten 2018 2019
Ledenbijdragen 970 960 Administratie 525 450
Donaties PM PM Website 200 250
Porti, telefoon 75 75
Bestuursvergaderingen 100 150
Ledenvergaderingen 150 100
Ophef Ophef
Abonnementen 7.560 7.360 Narratio 6.000 6.000
Studentabonn. 40 40 Redactiekosten 1.800 1.800
Tekort 280 465
Totaal 8.850 8.825 8.850 8.825
Aantallen in de begroting 2018 2019
Leden 97 96
waarvan collectief 2 2
Abonnees 92 88
Studentabonnees 1 2
Totaal betalend 190 186
ruilabonnementen 3 3
gratis abonnementen 8 9
Oplage Ophef 201 198

Jaarrekening en balans 2017

In de jaarlijkse ledenraadsvergadering is ter verantwoording en goedkeuring de ‘jaarrekening 2017’ voorgelegd. Deze kan hier ingezien worden.

En de balans

Nieuws

WORD LID

Bent u al lid van de VTM?

Dat kan heel makkelijk via: secretariaatvtm@gmail.com

 

EEN ABONNEMENT OP OPHEF?

Dat kan! Stuur een mailto:secretariaatvtm@gmail.com