Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook
Browsing articles in "Nieuws op home"

Het denken van de VTM verwoord in het pamflet van Gustaaf Peek ‘Verzet! Pleidooi voor communisme’?

De voorzitter van de VTM Harry Pals meent het denken van de VTM aan het woord te zien in het boek van Gustaaf Peek ‘Verzet! Pleidooi voor communisme’? Lees zijn boekbespreking.

Een nieuw Ophef-nummer is uit.

Er is een nieuw nummer van het Tijdschrift Ophef uit;  nr. 1–2018. Het nummer draagt de titel Namen en nummers Lees het redactionele voorwoord en bekijk  de inhoudsopgave van de nieuwe Ophef. Lees meer.

 

De “Nieuwe Boeken”-rubriek in Ophef-nr.2017/4.

De “Nieuwe Boeken”-rubriek in het Ophef-nummer 2017/4 kan nu ook on-line gelezen worden.

Een nieuw theologisch portret in de VTM-theologenserie.

In de VTM-theologenserie is een theologisch portret verschenen van Friedrich-Wilhelm Marquardt onder de titel “Denken vanuit de ommekeer”. In het menu ‘theologische portretten’ kan iets meer gelezen worden.