Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie.

Concrete projecten van Samen-werk

Op deze site kan gelezen worden welke concrete projecten van ‘Samen-werk’ de VTM te bieden heeft.

Tegelijk wil de VTM op deze site vertellen welke nieuwe projecten, al dan niet op verzoek van derden, op hun wenselijkheid en haalbaarheid bekeken worden.

 

==========================

Project “Ervarend leren en theologische reflectie”

Het eerste project dat we op het terrein van ‘samen-werk’ kunnen noemen is een samenwerkingsproject tussen de VTM en het Trainingscentrum Kor Schippers (TCKS).

Lees meer ...