Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

VTM bestuur, Theologisch Beraad en Uitgaven, Webredactie

VTM Bestuur

Ter zake van Theologisch Beraad en Literatuur-Uitgaven

Webredactie VTM-Site

 

Secretariaat
G. ter Beek
secretariaatvtm@gmail.com
Portefeuillehouder
J.J.Videc
videcvtm@kpnmail.nl
Onderhoud en inhoud
J.J.Videc
videcvtm@kpnmail.nl