Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

De plaats van het onderwijs van Mozes in de kerk.

Vrijdag 25 oktober 2019 – 14.00 – 15.00 u.

Lutherse kerk, binnenstad Utrecht (Hamburgerstraat 9)

Op 25 oktober organiseert de Vereniging voor Theologie en Maatschappij (VTM) een studiemiddag over bovengenoemd onderwerp, aansluitend aan de jaarlijkse ledenvergadering.

Bij zijn afscheid op 7 mei als hoogleraar en docent aan de Protestantse Theologische Universiteit kondigde Rinse Reeling Brouwer de start van een nieuw onderzoeksproject aan. De werktitel ervan luidde ‘Het onderwijs van Mozes en het onderwijs van de ekklesia’. Hij wil in dit project verder denken op het spoor van de klassieke gereformeerde theologie en de theologie van Miskotte. Beide betogen dat wat de kerk gelooft al te vinden is in de boeken van Mozes. De gereformeerden legden de nadruk op de inhoud, Miskotte op de structuur (de beelden en de woorden).

In het project zal aan de orde komen het denken over de Naam van Israels God en onze namen, de Geest, Christus, verzoening, ethiek en eeuwig leven.

Rinse Reeling Brouwer zal op 25 oktober het project inleiden en de deelnemers uitnodigen mee te denken.

Opgave via secretariaatvtm@gmail.com

WAT IS VTM?

Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie.

Belangrijke activiteiten zijn de uitgave van het periodiek Ophef en het publiceren van theologische portretten.

Via Ophef wil de VTM het maatschappelijke en theologische debat stimuleren!

BENT U AL LID VAN DE VTM?

Heeft u zich al eens afgevraagd waarom u dat nog niet bent? Want dat kan heel makkelijk via: secretariaatvtm@gmail.com

 

WAAROM HEEFT U NOG GEEN ABONNEMENT OP OPHEF?

Dat geeft uren leesplezier voor een relatief klein bedrag. En het kan namelijk heel makkelijk! Stuur een mail naar secretariaatvtm@gmail.com