Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

De zachtmoedige revolutie

in de theologie van G.H. ter Schegget (1927-2001)


dr. Wilken Veen, 2007
78 pag. isbn 9789052632384
prijs € 7,00 bestellen

 

OP 9 november 2001 overleed op vierenzeventigjarige leeftijd de theoloog en ethicus G.H. ter Schegget. Na predikant te zijn geweest in Vreeland, op Curaçao en in Berlijn, was hij vijftien jaar docent filosofie aan de Sociale Academie de Horst. Vanaf 1982 tot aan zijn emeritaat in 1992 was hij namens de Nederlandse Hervormde Kerk hoogleraar theologische ethiek aan de Rijksuniversiteit te Leiden.

In ruim dertig jaar publiceerde Ter Schegget achttien boeken en een groot aantal artikelen, de meeste over ethiek, maar ook een aantal bijbels-theologische studies, waarin bijna altijd de opdracht van christenen en de christelijke gemeente in de maatschappij centraal stond. Ter Schegget was in die zin een “politieke theoloog”. Soms schreef hij expliciet over politieke onderwerpen (zoals in Klassenstrijd en staking en Kernwoorden bij Marx), maar in de meeste gevallen schreef hij theologie met het oog op de politiek.

Wilken Veen (1953) volgde Ter Schegget publicaties al die jaren op de voet. Over een groot aantal van Ter Scheggets boeken hield bij cursussen en leerhuizen. In deze studie probeert hij heel voorzichtig en vooral Ter Schegget zelf met veel citaten aan het woord latend een samenhang te ontdekken, die begrepen kan worden als: de theologie van Ter Schegget. lees meer