Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Denken vanuit de ommekeer

Friedrich-Wilhelm-Marquardt theoloog in de twintigste eeuw

dr. Coen Constandse, 2017

94 pag. isbn 978 90 5263 2308

prijs € 9.00