Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Een nieuw Ophef-nummer is uit.

Er is een nieuw nummer van het Tijdschrift Ophef uit;  nr. 1–2018. Het nummer draagt de titel Namen en nummers Lees het redactionele voorwoord en bekijk  de inhoudsopgave van de nieuwe Ophef. Lees meer.