Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Een nieuwe webpresentatie van de Theologische-Portretten van de VTM.

De Theologische-Portretten die de VTM samen met Narratio uitgeeft heeft een nieuwe web-presentatie gekregen. Van elk Theologisch-Portret kan nu veel beter zijn inhoud gelezen worden. Wellicht een aanbeveling om nog een keer de portretten-reeks langs te gaan.