Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Een stap verder dan de kerk

Betekenis en invloed van Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)

 

dr. Wilken Veen, 2000
63 pag. isbn 9789052632375
prijs € 6,00 bestellen

 

De theologie van Dietrich Bonhoeffer en het bittere lot dat hem getroffen heeft, staan niet los van elkaar Bonhoeffer is niet vanwege zijn theologie vermoord – vanwege zijn theologie krijgt hij in september 1940 een spreekverbod en in maart 1941 een publicatieverbod -, maar vanwege zijn politieke activiteiten. Deze waren voor hem de noodzakelijke consequenties van zijn theologie.

Als wij het hebben over betekenis en invloed van Dietrich Bonhoeffer, doen we dat vanuit zijn leven en werk. Theologie en biografie vormen bij Bonhoeffer een eenheid, zoals die in de geschiedenis van de kerk en theologie slechts zeer zelden wordt aangetroffen. Zijn drie belangrijkste boeken, Nachfolge, Ethik, en Widerstand und Ergebung, moeten in de eerste plaats begrepen worden als reflectie op de situatie, waarin hij zich bevond. En tegelijk moest die theologische reflectie hem weer helpen bij de beslissingen, waarvoor hij en zijn medestanders in de praktijk van hun verzet tegen het nationaal-socialisme kwamen te staan.

Wij willen proberen leven en werk van Dietrich Bonhoeffer in deze samenhang te bespreken en zo te begrijpen waarom hij en zijn werk zo vaak worden aangehaald en geciteerd in de hedendaagse theologische boeken. Lees meer