Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Een stem uit de kathedraal

Bisschop Romero en zijn volk (1917-1980)


Yosé Höhne-Sparboth, 2006
79 pag. isbn 9789052635378
prijs € 7,00 bestellen

 

Romero was geen gangbare theoloog, geen wetenschapper. Hij ontwikkelde niet een eigen theologie, zeker niet op basis van studie. De periode die hem bekend maakte, die hem tot op vandaag uitermate belangrijk maakt voor het volk van heel Latijns-Amerika en voor de kerkgeschiedenis beslaat de laatste drie jaar van zijn leven. Zijn betekenis was en is, dat hij door de situatie daartoe uitgedaagd een ambtsopvatting praktiseerde die in zijn context uiterst verrassend en moedig was, en die voorbeeldig is voor de hele christelijke kerkgemeenschap.

 

Staatsgeweld en staatsterreur doortrokken El Salvador. Romero werd een heilzaam middelpunt in die terreur, door zijn meelijdende aanwezigheid én door zijn duidende en aanklagende woord.  Zijn zondagse preken, het treuren om de vele doden, stem geven aan vertwijfeling en hoop, wekelijks de lijst van nieuwe misdaden opsommen, maakten Romero zo belangrijk tijdens zijn drie jaar als aartsbisschop.

Maar juist door zijn praktijk, werd ook zijn woord belangrijk. En dat belang leeft onverminderd voort sinds zijn praktijk plotseling werd beëindigd met de moord op Romero. De betekenis van Romero reikt ver over zijn dood heen, door de teksten die hij naliet. Zonder zijn praktijk verliezen de teksten hun betekenis. Maar ook doordat het volk na zijn dood een praktijk neerzet waarin deze teksten en daden als richtsnoer worden ervaren, blijft Romero een theoloog van gewicht. Daarom komen ook anderen dan Romero aan het woord in dit boekje, en wordt aandacht geschonken aan de actuele reacties op Romero. lees meer

WAT IS VTM?

Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie.

Belangrijke activiteiten zijn de uitgave van het periodiek Ophef en het publiceren van theologische portretten.

Via Ophef wil de VTM het maatschappelijke en theologische debat stimuleren!

BENT U AL LID VAN DE VTM?

Heeft u zich al eens afgevraagd waarom u dat nog niet bent? Want dat kan heel makkelijk via: secretariaatvtm@gmail.com

 

WAAROM HEEFT U NOG GEEN ABONNEMENT OP OPHEF?

Dat geeft uren leesplezier voor een relatief klein bedrag. En het kan namelijk heel makkelijk! Stuur een mail naar secretariaatvtm@gmail.com