Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

“The Sacrament of the world”

In het menu ‘aangeboden artikelen’ is een artikel te lezen van de theoloog Stefan Van Erp waarin hij het ‘openbare leven’ zelf wilt begrijpen als een vorm van sacramenteel handelen. Lees meer.