Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Een symposium over Franz Overbeck.

Kees Kok heeft het boek “Onmogelijk geloof. De onbeantwoorde vragen van Franz Overbeck” gepubliceerd. Over dat boek wordt een symposium gehouden op 23 maart.