Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Het denken van de VTM verwoord in het pamflet van Gustaaf Peek ‘Verzet! Pleidooi voor communisme’?

De voorzitter van de VTM Harry Pals meent het denken van de VTM aan het woord te zien in het boek van Gustaaf Peek ‘Verzet! Pleidooi voor communisme’? Lees zijn boekbespreking.