Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Hildegard van Bingen

Bazuin van het levende licht Vijf visioenen

Rita Schilling

rita schillingIn dit boek komen de vijf facetten van Hildegards visioenen, waaraan zij haar inzichten heeft ontleend, ter sprake: de ziel, de engelen, de verschijningen van God, de heilsgeschiedenis en de verwachting van het einde der tijden. Zoveel mogelijk is Hildegard hierover zelf aan het woord. Door dit boek kan de visionaire kennis van Hildegard toegankelijk worden voor mensen van onze tijd.

isbn 9789052635057  – 198 pag. – prijs € 19,50

bestellen