Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie.

Jaarlijkse ledenvergadering VTM

Op vrijdag 10 november 2017 wil de VTM haar jaarlijkse ledenvergadering houden. Voor uitnodiging en agenda lees in het menu ‘verenigingsbeleid’.