Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Jaarrekening en balans 2017

In de jaarlijkse ledenraadsvergadering is ter verantwoording en goedkeuring de ‘jaarrekening 2017’ voorgelegd. Deze kan hier ingezien worden.

En de balans