Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Kennis maken met het werk van Giorgio Agamben?

Op de agenda van Theologisch Beraad van de VTM staat een leeskring geagendeerd over het boek “Pilatus en Jezus” van de Italiaanse filosoof Giorgio Agamben. Laat U verleiden.