Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Ophef nr. 4 2016 Kunst en theologie

Redactioneel

 

Soms gaan de dingen anders dan gepland. Als Ophef 2016/4 hadden we een themanummer over kunst en theologie bedacht en daarvoor ook diverse auteurs gevraagd om een bijdrage te schrijven. We werken eigenlijk altijd volgens dit schema en bijna altijd lukt dat ook, maar dit keer bleken bijna alle gevraagde auteurs (m/v) geen tijd te hebben of om andere redenen niet in te gaan op ons verzoek. Uiteindelijk hielden we in samenhang met dit thema maar twee artikelen over, een bespreking van het werk van El Lissitzky door Hans Peter Gramberg, de nieuwe mens, een artistiek ideaal dat verdwenen is, maar wat nog steeds tot nadenken stemt, en een bespreking van het laatste boek van de Franse filosoof Alain Badiou, De filosofie van het ware geluk, door Tiers Bakker.

Verder is het een sprokkelnummer geworden, met allerlei artikelen, die niet samenhangen met het bovengenoemde thema, maar volgens ons toch zeer de moeite waard zijn. In de eerste plaats is dat het tweede deel van Anton Wessels pleidooi om Bijbel en Koran samen te lezen. Het was te lang voor de vorige Ophef en is daarom in tweeën geknipt. Wat eigenlijk ook in de vorige Ophef had moeten staan, maar door uw hoofdredacteur bij de samenstelling werd vergeten, is het interview van Willemien Roobol met Annego Hogenbrink en Annerien Groenendijk over drie trialoogavonden (ontmoetingen met Joodse, Islamitische en Christelijke vrouwen) in Alkmaar.

Erica Meijers publiceerde samen met anderen het boek Green Values. We kondigden het al aan in Ophef 2016/1, maar een serieuze bespreking was er nog niet van gekomen. Nu introduceert Erica het zelf met een lezing die ze erover hield in Dublin.

Zondag 4 december preekte Dick Boer over misschien wel het moeilijkste onderwerp uit de christelijke doctrina, de predestinatieleer. Ik was onder zijn gehoor en zo onder de indruk, dat ik toestemming vroeg deze preek af te drukken. Zware stuff voor onder de kerstboom, maar ook verhelderend, verlichtend zelfs!

In dit nummer het derde (sic) deel van Wessel ten Booms beschouwingen over Rainer Maria Rilke in het kader van een serie over ‘Dichters bij de dood van God’. Het is met elkaar een indrukwekkend essay geworden over de favoriete dichter van Miskotte. En juist van hem verscheen in september een nieuwe druk van het Bijbels ABC. Bij de presentatie ervan las Dieuwke Parlevliet een reeks “Bijbels ABC in verzen”, waarvan ik het mooiste koos om in deze Ophef op te nemen.

Als altijd zocht en vond Johannes Diepersloot Zwerfvuil. Je kunt maar opgeruimd aan het nieuwe jaar beginnen.

Hans-Dirk van Hoogstraten bespreekt het begin dit jaar verschenen boek van Jurjen Wiersma, Bevrijdingstheologie actueel en Bara van Pelt bespreekt Versjes van Dick Boer. Zelf bespreek ik ook nog een aantal boeken in mijn rubriek Nieuwe Boeken. Het was deze herfst een rijke oogst aan mooie nieuwe boeken. Mijn rubriek had minstens twee maal zo lang kunnen zijn, maar een aantal daarvan houdt u tegoed in het volgende nummer. Want ook een kerstnummer moet zijn grenzen kennen. Tenslotte dit keer geen Heftig, maar de vaste column van onze voorzitter: Theologie en Maatschappij.

Namens de redactie wens ik u graag goede feestdagen en een leerzaam en strijdbaar 2017.

 

Wilken Veen

 

Inhoud
1.   Redactioneel

      Wilken Veen

2.   El Lissitzky’s Nieuwe Mens

      Hans Peter Gramberg

3.   Christelijke iconen
      Tiers Bakker

4.   Bijbel en Koran samen lezen? (2)

      Anton Wessels

5.   Dit jaar zouden we het heel anders aanpakken…

      INTERVIEW door Willemien Roobol

6.   Ruimte voor hoop

      Erica Meijers

7.   Predestinatie, anders gelezen

      Dick Boer

8.   Hervonden hymne – Rilke en zijn nieuwe God

      Wessel ten Boom

9.   Het godswonder van de taal…

      Dieuwke Parlevliet

10. Versjes

      Bara van Pelt

11. Bevrijdingstheologie actueel

      Een boekbespreking door Hans-Dirk van Hoogstraten

12. …zwerfVUIL…

      Johannes Diepersloot

13. Nieuwe Boeken

      Wilken Veen

14. Theologie en maatschappij

      Harry Pals

15. Vakliteratuur bij Narratio

 

WAT IS VTM?

Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie.

Belangrijke activiteiten zijn de uitgave van het periodiek Ophef en het publiceren van theologische portretten.

Via Ophef wil de VTM het maatschappelijke en theologische debat stimuleren!

BENT U AL LID VAN DE VTM?

Heeft u zich al eens afgevraagd waarom u dat nog niet bent? Want dat kan heel makkelijk via: secretariaatvtm@gmail.com

 

WAAROM HEEFT U NOG GEEN ABONNEMENT OP OPHEF?

Dat geeft uren leesplezier voor een relatief klein bedrag. En het kan namelijk heel makkelijk! Stuur een mail naar secretariaatvtm@gmail.com