Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Links

Facebook en Twitter

Vereniging voor Theologie en Maatschappij op twitter.
Vereniging voor Theologie en Maatschappij op facebook.

 

 

Hieronder vindt u doorverwijzingen naar websites van verenigingen, stichtingen, genootschappen, bewegingen, kerken en gemeenten waarmee de VTM zich verbonden weet.

 

Het Leerhuis Amsterdam

http://www.leerhuisamsterdam.eu | Het Leerhuis Amsterdam Tenach & Evangelie organiseert en coördineert cursussen en kringen. Het is een ontmoetingsplaats rond Bijbelse geschriften, waar mensen van binnen en buiten de kerk welkom zijn. Een plek waar het gaat over alle kleine en grote vragen van het leven.

 

ATD Vierde Wereld

http://www.atd-vierdewereld.nl/ | “All Together for Dignity”. ATD Vierde Wereld is een internationale mensenrechten organisatie. De inzet is een waardig bestaan voor iedereen met prioriteit voor de allerarmsten. Denken, delen en doen met mensen in langdurige armoede.

 

Ecclesia Amsterdam / Het Nieuwe Liefde Leerhuis

http://ekklesia-amsterdam.nl/home/ | Ecclesia Amsterdam, voorheen geheten ‘De Amsterdamse Studentenekklesia’, is in 1960 door pater Jan van Kilsdonk sj opgericht als een katholieke studentenparochie; is sinds 1970 een onafhankelijke gemeente; spreekt een eigentijdse en tegelijk in de bijbel gewortelde geloofstaal, ontwikkeld door onder anderen de dichter Huub Oosterhuis; zingt een omvangrijk eigen repertoire van aansprekende liederen, voorgegaan door een meerstemmig koor en begeleid op de piano; leest de bijbel en zoekt in prediking en Schriftuitleg aansluiting bij actuele politieke en maatschappelijke vragen; viert eucharistie (avondmaal): het breken en delen van brood en wijn in de hoop ‘dat een nieuwe wereld komen zal, waar brood en recht en waardigheid en liefde is voor al wat leeft’.

 

De Nieuwe Liefde

http://denieuweliefde.com/home/ | De Nieuwe Liefde is een centrum voor debat, bezinning en poëzie. Zij presenteert publiekprogramma’s van ethische, filosofische, theologische, politieke en sociaal-maatschappelijke aard. Ook is zij podium voor poëzie, muziek en theater.

 

De G.H. ter Schegget Stichting

http://www.ghterschegget.nl | De G.H. ter Schegget Stichting ontfermt zich over de intellectuele nalatenschap van Bert ter Schegget, theoloog.

 

Bonhoeffer Werkgezelschap

http://www.dbonhoeffer.eu | Informatie in het Nederlands bij elkaar gebracht over leven en werken van de Duitse theoloog en verzetsstrijder Dietrich Bonhoeffer (1906 – 1945).

 

Kerk en Vrede

http://www.kerkenvrede.nl/ | “Kerk en Vrede” is een landelijke vereniging van mensen die binnen en buiten de kerken actief zijn voor ontwapening en geweldloosheid.

 

Hendrik-Kraemer-Haus

http://hendrik-kraemer-haus.de | Het Hendrik-Kramer-Haus is een Niederländische Ökumenische Gemeinde in Berlijn.

 

Basisbeweging Nederland

http://basisbeweging.nl | De basisbeweging-Nederland is een vereniging van kritische gemeenten die als gemeenten willen bijdragen aan gerechtigheid in de samenleving en heelheid in de schepping.

 

Kritische Gemeente IJmond

http://kgij.nl | De kritische gemeente IJmond wil een christelijke gemeente zijn waar geloof en samenleving aan elkaar getoest worden.

 

De Oecumenische Vrouwensynode

http://www.vrouwensynode.nl | De Oecumische Vrouwensynode is een platform tot betrokkenheid  bij de oecumenische vrouw-en-geloofbeweging.

 

De Stichting Presentie

http://www.presentie.nl/ | De Stichting Presentie heeft als doelstelling het bevorderen, uitdragen, verder ontwikkelen en verdiepen van de presentiebenadering.

 

 

Trainingscentrum Kor Schippers

http://www.korschippers.nl/ |Als trainingscentrum biedt het Kor Schippers Insituut bij- en nascholing voor mensen die verbonden zijn aan buurt- & kerkwerk, arbeidspastoraat en justitie-pastoraat, en voor pastores, vrijwilligers en bestuurders bij kerkelijke gemeenten en parochies die actief betrokken willen zijn bij hun buurt. Ons aanbod richt zich ook op mensen werkzaam in het bedrijfsleven of bij de overheid die betrokken zijn bij kwetsbare stadsdelen.

 

Vereniging de Open Hof

http://www.openhof.org De Open Hof is een huis in de binnenstad van Groningen waar mensen terecht kunnen die buiten de samenleving staan. Een huis met een huiskamer waar ruimte is voor een gesprek, een kopje koffie, een broodmaaltijd, een luisterend oor. Een huis dat een veilige plek is voor dak- en thuislozen, druggebruikers, heroïneprostituees, alcohol- en andere verslaafden.

Kerken: De Open Hof is een oecumenisch diaconaal – pastoraal centrum. Het centrum wordt mede in stand gehouden door de Groninger kerken.