Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Nietzsche op zoek naar een ‘aardse’, ‘geaarde’ levensstijl.

Online is hier uit het Ophef-nr.17/2 een artikel van Henk Manschot te lezen over Nietzsches zoektocht naar de aarde en naar een ‘aardse’ levensstijl. Ga in het menu naar het item ‘Artikelen uit Tijdschrift Ophef’.