Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Om de kracht van het weerwoord

De aanhoudende actualiteit van K.H. Miskotte (1894-1976)


Drs. Willem van der Meiden, 2006
79 pag. isbn 9789052636375
prijs € 7,00 bestellen

 

In woord en werk pendelde de hervormde theoloog K.H. Miskotte tussen God en de goden, tussen kerk en wereld, tussen het sublieme en het aardse, tussen religie en cultuur. Met een fijn afgestelde antenne voor de tijdgeest en een alzijdige belangstelling verzamelde hij indrukken vanuit de samenleving en confronteerde die met Schrift en traditie.  In zijn theologische werk streed dogmatiek met bevinding, passie met nuchtere analyse en wisselde  hij pamflettisme af met grote gedachtevluchten. Aan Miskotte hebben we de opleving van de christelijke belangstelling voor het jodendom, de revival van het oude testament, theologische weerwoorden tegen het fascisme, lessen van de secularisatie en een hernieuwd bijbels alfabetisme te danken. Niet al bij voorbaat zeker van zijn zaak, maar met alle aanvechting, gebrokenheid en soms vertwijfeling die in hem was, zocht Miskotte zijn weg in kerk en theologie.

 

Een dun boekje over een theoloog met een immens oeuvre – dat kan niet anders dan een oppervlakkige kennismaking zijn met en een subjectieve selectie bieden van diens leven en denkbeelden. In deze reeks worden spraakmakende theologen over het voetlicht gebracht die zich in het maatschappelijke debat van hun tijd hebben gemengd en zich politiek hebben geuit op kruispunten in de geschiedenis. Zo’n theoloog was K.H. Miskotte (1894-1976). De reeks – en ook dit boekje – wil deze theologen introduceren bij een geïnteresseerd publiek dat niet of nauwelijks bekend is met hun werk. Daarom is gekozen voor een bescheiden omvang, veel citaten en een biografische opzet. lees meer

WAT IS VTM?

Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie.

Belangrijke activiteiten zijn de uitgave van het periodiek Ophef en het publiceren van theologische portretten.

Via Ophef wil de VTM het maatschappelijke en theologische debat stimuleren!

BENT U AL LID VAN DE VTM?

Heeft u zich al eens afgevraagd waarom u dat nog niet bent? Want dat kan heel makkelijk via: secretariaatvtm@gmail.com

 

WAAROM HEEFT U NOG GEEN ABONNEMENT OP OPHEF?

Dat geeft uren leesplezier voor een relatief klein bedrag. En het kan namelijk heel makkelijk! Stuur een mail naar secretariaatvtm@gmail.com