Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Ophef nr. 1 1994 Geschiedenis

Ophef 1 1994Redactioneel

Ophef, zo heet na uitvoering beraad, dit nieuwe blad. Ophef is een voortzetting van Opstand, tijdschrift van de beweging Christenen voor het Socialisme, en Vlugschrift, van de vereniging voor Theologie en Maatschappij. Ophef zal vijf maal per jaar verschijnen in een omvang van ongeveer 40 bladzijden. Het blad wordt gezamenlijk gemaakt door de redacties van voornoemde bladen, is een uitgave van VTM en wordt geproduceerd door uitgeverij Narratio in Gorinchem. De titel van ons blad roept behoeft wellicht enige toelichting. Voor de hand ligt dat we met dit blad ophef willen maken over wat er ons na aan het hart ligt: bevrijdende theologie in denken en doen binnen de Nederlandse context. En daar mag wat ons betreft ook wel enig vertier bij. Dat het nieuwe blad voortkomt uit het opheffen en fuseren van twee andere tijdschriften klinkt in de titel mee, maar liever willen we verwijzen naar het oude maar altijd actuele motto van de opheffing van alle maatschappelijke systemen waarin de mens een vernederend, geknecht en veracht wezen is, welk mens dan ook. Wat dit verlangen en deze strijd te betekenen hebben voor theologie en christendom, daar willen we ons in de kolommen van dit blad nadrukkelijk en hartstochtelijk mee bezighouden. En hartstocht kan niet zonder lange adem. Wat kunt u van Ophef verwachten? Het beste dat Vlugschrift en Opstand samen te bieden hadden. En meer. Alles wat zich afspeelt op het brede terrein van bevrijding en theologie, van kerk en oecumene, van geloof en maatschappelijke verandering, mag op onze warme belangstelling rekenen. We hanteren een journalistieke formule waarmee we een breed publiek kunnen aanspreken; een weloverwogen mix van interviews, analyses, bijbeluitleg, hartenkreten, boekbesprekingen, foto’s, discussies, mededelingen uit de eigen en aanpalende bewegingen, enzovoort. Vanzelfsprekend moet zo’n formule groeien en op- en aanmerkingen van u kunnen ons daarbij helpen. Lezers en lezeressen worden dan ook van harte uitgenodigd zich in het gesprek in dit blad te mengen!

Thema.

Het leek ons zinnig de eerste poging van onze nieuwe onderneming te wijden aan het thema ‘geschiedenis’: geschiedenis als levend verleden, historisch besef als blokkade, het einde van het vooruitgangsgeloof, geschiedenis als doodlopend proces, of als bron van inspiratie. U treft over dit thema op verschillende niveaus en vanuit verschillende invalshoeken bijdragen aan in dit nummer van Ophef: een interview, een exegese, stellingen, boekbesprekingen… Wij hopen dat er genoeg van uw gading bij is. Vanzelfsprekend kan dit nieuwe blad ook nieuwe abonnees gebruiken, naast de ‘oude’ die wij koesteren. Wij zullen zelf pogingen doen lezers en lezeressen te winnen. Wij hopen dat u ons daarbij wilt helpen: zegt het voort, zegt het voort. Het volgende nummer van Ophef verschijnt eind mei. De kopijsluiting is op 15 april.

 

Redactie Ophef

 

Inhoud

1.   Redactioneel

2.   Gegijzeld door de geschiedenis

      Liesbeth Huijts en Nienke van Dijk

3.   Socialisme en het vooruitgangsgeloof – Het verging hun als dinosaurussen

      Herman Meijer

4.   De vooruitgang tegenhouden

      Theo de Wit

5.   Herinneren van je eigen geschiedenis

      Esther van der Panne

6.   Gedachten over gedenken

      Anne Marijke Spijkerboer

7.   Zusters in het zoeklicht

      José Eijt

8.   De weg van het denken

      Coen Wessel

9.   Het slot van richteren

      Dick Boer

10. Wereldwijde consultatie socialisme

      Rinse Reeling Brouwer

11.  Berichten, Studiedag

WAT IS VTM?

Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie.

Belangrijke activiteiten zijn de uitgave van het periodiek Ophef en het publiceren van theologische portretten.

Via Ophef wil de VTM het maatschappelijke en theologische debat stimuleren!

BENT U AL LID VAN DE VTM?

Heeft u zich al eens afgevraagd waarom u dat nog niet bent? Want dat kan heel makkelijk via: secretariaatvtm@gmail.com

 

WAAROM HEEFT U NOG GEEN ABONNEMENT OP OPHEF?

Dat geeft uren leesplezier voor een relatief klein bedrag. En het kan namelijk heel makkelijk! Stuur een mail naar secretariaatvtm@gmail.com