Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Ophef nr. 1 2002 Verkiezingsnummer

Ophef 1 2002Redactioneel

Met ingang van deze nieuwe, negende, jaargang, heeft Ophef met ondergetekende een nieuwe hoofdredacteur.

Dick Boer, die vanaf 1996 deel uitmaakte van de redactie en vanaf 1999 hoofdredacteur was, is daarmee gestopt. Het lukte niet zo gemakkelijk om een opvolger voor hem te vinden, daarom werd uiteindelijk besloten tot een kleine stoelendans. Per 1 januari 2002 is Dick de nieuwe voorzitter van de Vereniging voor Theologie en Maatschappij en de vorige voorzitter, ondergetekende, wordt in zijn plaats hoofdredacteur van Ophef. Daarnaast is ook Rainer Wahl, predikant in Wageningen, toegetreden tot de redactie. U zult hem gelijk leren kennen als een ‘heftig’ en bewogen auteur, die ons uit zal leggen dat Verlichting en fundamentalisme meer met elkaar te maken hebben dan we gewend zijn te denken. Wat betreft het themagedeelte van dit nummer, de eerste drie artikelen, is deze Ophef, zoals de titel op de voorkant al aangeeft, een verkiezingsnummer. Vijfentwintig jaar geleden gaf Opstand, het blad van de Christenen voor het Socialisme, ook een verkiezingsnummer uit. “Geen enkel artikel”, zo werd in het redaktioneel (toen nog met een ‘k’) geschreven, “is gesigneerd, hetgeen betekent dat ze onder verantwoordelijkheid vallen van de redactie. Een uitzondering hierop is het artikel ‘Een weg gebaand’ van de hand van Henk Hoekstra (destijds de voorzitter van de CPN), met dank overgenomen uit de Waarheid van 18 febr. jl.”. En daarmee was het stemadvies van de redactie duidelijk. Al werd het nergens expliciet geschreven en werd gepleit voor linkse eenheid en luidde de slotoproep “stem links, stem verantwoord links”, er was geen twijfel mogelijk, een stem op de CPN zou de beste garantie leveren voor die linkse eenheid. We kennen het vervolg. De Partij van de Arbeid won zeven zetels, maar haalde die vooral weg bij CPN (vijf zetels verlies), PSP en PPR, de partijen waarmee het samen een linkse eenheid had moeten vormen. Het zou een open deur zijn om te zeggen, dat er in vijfentwintig jaar veel veranderd is. Het zetelaantal van de partijen ter linkerzijde van de PvdA, nu Groen Links en SP, is niet eens kleiner dan toen, maar over linkse eenheid spreekt niemand meer en de gedachte, dat alles vanzelf anders zal worden als er maar wat verandert op het (partij)politieke vlak, is volledig verdwenen. U zult in dit verkiezingsnummer dan ook geen stemadvies vinden (niet expliciet en ook niet impliciet) al krijgt u misschien een andere indruk uit de prominente aanwezigheid van Ab Harrewijn (kamerlid voor Groen Links) in het eerste en in het derde artikel.

We willen het in dit nummer met name hebben over het al dan niet verdwenen geloof in de politiek en in de maakbaarheid van onze samenleving. Anne Kooi praat daarover uitvoerig met AB Harrewijn in het interview dat ze met hem had. Daarnaast kozen we voor een casus. Ten westen van Utrecht verrijst de VINEX-locatie Leidsche Rijn. Twee inwoners van het groter gegroeide Utrecht schrijven erover: Henk Brussel als bewonder van het aangewezen gebied, AB Harrewijn als politicus. Ik sluit niet uit dat beide auteurs politiek niet ver van elkaar af staan, maar als bewonder van een landelijk gebied kijk je daar anders tegenaan dan als politicus, die er naarst problemen ook hele goede mogelijkheden ziet. Het gaat hier niet alleen om een bijna traditionele kloof tussen de burger en de overheid (dan zou immers vooral de oppositie profiteren), maar ook om de tegenstelling tussen de burger en de politiek in het algemeen. En wie dan profiteert… (Nee, die naam zullen we in ieder geval niet noemen).

Naast het themagedeelte treft u in dit nummer een aantal losse artikelen aan. In de eerste plaats de exegese van Gerrit de Groot (hij zal de exegeses in deze jaargang verzorgen). Het is stevige maar degelijke kost over de beschermende boog, die als teken van het verbond over de aarde is gespannen. Edward Skubisz gaf in het kader van de Giordano Bruno-academie afgelopen najaar een leescursus over het boekje “Ik geloof dat ik geloof” van de Italiaanse filosoof Gianni Vattimo. Wat hij heeft geleerd van de cursus en van het boekje van Vattimo vatte hij voor ons samen. Dick Boer las “De esthetica van het verzet” van de Duitse schrijver Peter Weiss en genoot ervan. In zijn bespreking maakt hij duidelijk, waarom hij de achthonderd bladzijden “in een adem ademloos” heeft uitgelezen. Er volgen nog een korte recensie van een boekje van Erik Borgman en enige mededelingen van de Giordano Bruno Academie. Met het al eerder genoemde “Heftig” van Rainer Wahl wordt het eerste nummer van deze jaargang afgesloten. De poëtische bijdrage van Hans Groenewegen ontbreekt in dit nummer. We hopen dat die er volgende keer weer in staat. En als u na lezing denkt dat de huidige redactie vindt, dat u op 15 mei beter thuis kunt blijven, dan moeten we u serieus adviseren het nummer nog eens te lezen, want er mag dan veel veranderd zijn in vijfentwintig jaar, de oproep van toen durven we nog best te herhalen: Stem links, stem verantwoord links!

 

Wilken Veen

 

Inhoud

1.   Redactioneel

      Wilken Veen

2.   Flexibiliteit van Geest. Een interview met Ab Harrewijn

      Anne Kooi

3.   Big City. Een andere kijk op de politiek vanuit de VINEX-locatie Leidsche Rijn

      Henk Brussel

4.   ’t Groene Sticht. Een maakbaar initiatief in Leidsche Rijn?

      Ab Harrewijn

5.   Een vertaling en uitleg van Genesis 9, 8-17

      Gerrit Groot

6.   De uitdaging van christelijk geloven een beschouwing over “Ik geloof dat ik geloof” van Gianni Vattimo

      Edward Skubisz

7.   De verbeelding van het verzet. Een bespreking van de nederlandse vertaling van Die Ästhetik des Widerstandes” van Peter Weiss.

      Dick Boer

8.   Heftig. Verlichtings-fundamentalisten

      Rainer Wahl

9.   Vier publicaties

10. Nieuws van de Giordano Bruno Academie

WAT IS VTM?

Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie.

Belangrijke activiteiten zijn de uitgave van het periodiek Ophef en het publiceren van theologische portretten.

Via Ophef wil de VTM het maatschappelijke en theologische debat stimuleren!

BENT U AL LID VAN DE VTM?

Heeft u zich al eens afgevraagd waarom u dat nog niet bent? Want dat kan heel makkelijk via: secretariaatvtm@gmail.com

 

WAAROM HEEFT U NOG GEEN ABONNEMENT OP OPHEF?

Dat geeft uren leesplezier voor een relatief klein bedrag. En het kan namelijk heel makkelijk! Stuur een mail naar secretariaatvtm@gmail.com