Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Ophef nr. 4 2014 Godverlatenheid en Utopie

ophef 4 14Redactioneel

 

Het vierde nummer van de achttiende jaargang van Ophef is ook en vooral een feestbundel ter gelegenheid van de vijfenzeventigste verjaardag van Dick Boer, voormalig hoofdredacteur van Ophef en voormalig voorzitter van de Vereniging voor Theologie en Maatschappij.

Naar aanleiding van die verjaardag op 10 oktober besloot het Leerhuis Amsterdam Tenach en Evangelie, waarvan Dick vele jaren commissielid was, samen met de VTM een minisymposium te organiseren over het boek Job, omdat Dick bezig is met Job en hierover een publicatie voorbereidt. Deze feestelijke bijeenkomst vond plaats op 10 oktober zelf in de Thomaskerk in Amsterdam-Zuid, op steenworp afstand van Dicks woning.

De voorbereidingscommissie bestaande uit Adriaan Deurloo, Hans Peter Gramberg, Rinse Reeling Brouwer en Wilken Veen koos ervoor om niet een studiemiddag te houden met twee of drie gedegen inleidingen van een half uur, maar een bont symposium met maar liefst elf sprekers die allemaal tien minuten spreektijd kregen. Een heel aantal overschreed (naar goed theologengebruik) deze weinig royaal bemeten ruimte, maar dat kon ons niet zo veel deren. Het resultaat was een veelkleurig boeket met voordrachten voor Dick, dat ondanks het ernstige onderwerp bij tijd en wijlen hilarisch was.

In deze feestbundel bieden wij, in de volgorde waarin ze werden gehouden, deze voordrachten aan, voorafgegaan door een veel uitvoeriger artikel van Dick zelf over Job, dat hij schreef voor de feestbundel van Ton Veerkamp en voor dit nummer door ondergetekende uit het Duits werd vertaald. Omdat Dicks goede vriend Ton Veerkamp zelf niet aanwezig kon zijn bij het symposium, vroegen wij hem schriftelijk te reageren op Dicks verhaal en ook dat verhaal bieden wij u hierbij aan. Tussen de verschillende voordrachten door declameerde Karel Eykman fragmenten uit het door hem geschreven stemmenspel over Job. Deze fragmenten nemen we met toestemming van de auteur over uit zijn bundel Met open ogen.

 

Wilken Veen


Inhoud

1. Redactioneel

    Wilken Veen

2. Dick Boer In stof en as getroost …

    Ton Veerkamps uitleg van Job Revisited

3. In gesprek met Dick Boer – hoe moeten wij het boek Job lezen?
    Ton Veerkamp
4. Miskotte over Job

    Wilken Veen

5. De Job van de Bijbel en de Job van Joseph Roth

    Adriaan Deurloo

6. ‘God is met hen die geduld hebben”. Job in de Koran

    Anton Wessels

7. Karel Eykman

8. Martin Buber en het mysterie van Job

    Theo Witvliet

9. Job steekt zijn kop weer op

    Wessel ten Boom

10. Nelly Sachs (1891-1970)

     Bara van Pelt

11. Twee vertalingen. Twee lessen waarbij te leven valt. (Job 42:6)

     Rinse Reeling Brouwer

12. Karel Eykman

13. Als Samuel Beckett het boek Job had willen bespreken?

     Hans Peter Gramberg

14. Sint-Dick-in-‘t-Goor

      Willem van der Meiden

15. Karel Eykman

16. “Want het leeft nog” Job en Jobina in het verpleeghuis

     Paula Irik

 


WAT IS VTM?

Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie.

Belangrijke activiteiten zijn de uitgave van het periodiek Ophef en het publiceren van theologische portretten.

Via Ophef wil de VTM het maatschappelijke en theologische debat stimuleren!

BENT U AL LID VAN DE VTM?

Heeft u zich al eens afgevraagd waarom u dat nog niet bent? Want dat kan heel makkelijk via: secretariaatvtm@gmail.com

 

WAAROM HEEFT U NOG GEEN ABONNEMENT OP OPHEF?

Dat geeft uren leesplezier voor een relatief klein bedrag. En het kan namelijk heel makkelijk! Stuur een mail naar secretariaatvtm@gmail.com