Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Ophef 3 2004 PKN, waarheen?

Ophef 3 2004Redactioneel

Voor u ligt het derde nummer van Ophef 2004. Een themanummer over de kerk en heel in het bijzonder de onlangs tot stand gekomen Protestantse Kerk in Nederland. Het wil een soort bestandsopname (excuus voor het germanisme) zijn. Hoe staat het met die nieuwe kerk, wat hebben wij ervan te verwachten, wat voor (on)mogelijkheden liggen er voor ons, om invloed uit te oefenen op de gang van zaken in die kerk? Voor de katholieke lezers, die met hun kerk zo hun eigen – en vaak zeker niet geringe – problemen hebben, misschien een hele kluif, maar het gaat niet alleen o de kerk, het gaat ook om onze Vereniging voor Theologie en Maatschappij, die haar plaats zoekt in het maatschappelijke en ideologische krachtenveld, waarvan ook de kerk deel uitmaakt. Die bezinning op onze positie zal zich niet tot dit themanummer beperken. We zijn van plan er in latere nummers op terug te komen en zo mogelijk hierover een studiedag te beleggen, al dan niet samen met anderen. Het eerste artikel is van Rinse Reeling Brouwer. Hij probeert het beleid van de PKN in historisch perspectief te plaatsen en roept ons op de nieuwe kerk vooral als kans te zien. Rainer Wahl las de eerste beleidsstukken van de nieuwe kerk en probeerde te ontdekken welke tendensen zich daarin aftekenen. Anne Kooi interviewde Ilona Fritz, de president van de Lutherse Kerk over haar ervaringen bij de totstandkoming van de PKN en vroeg haar naar de mogelijkheden voor linkse theologen in de PKN. Daarna volgt een “theologische mijmering” van Henk Vreekamp. Hij mijmert over de veranderde taal binnen de nieuwe kerk, over het “management-denken” en stelt tot zijn grote verdriet vast, dat Kerk en Israël daarvan het slachtoffer is geworden. In Accra kwam de WARC (de wereldfederatie van reformatorische kerken) bijeen en nam een rapport aan, waarin stelling werd genomen tegen ‘de nieuwe wereldorde, zoals die ons door het neoliberale kapitalisme wordt opgelegd”. De vertegenwoordigers van de PKN stemden voor! Greetje Witte-Rang schrijft erover. Het themagedeelte over de kerk sluit met een exegese over “het verloren schaap”, door uw hoofdredacteur misbruikt om zijn reserves ten aanzien van het beleid van de PKN kenbaar te maken. Op 10 september jl. werd een nieuw Diaconaal Handboek gepresenteerd. Herman Noordegraaf, één van de redacteuren, schrijft over het belang ervan. In Duitsland werd na het stopzetten van de spannende theologische boekenreeks Einwürfe een nieuwe serie gestart: Jabboq. Coen Wessel las de eerste vier afleveringen en hij is enthousiast. In zijn vaste poëzierubriek schrijft Hans Groenewegen dit keer over Nachoem Wijnberg en Johannes Diepersloot veegde weer het nodige zwerfvuil bij elkaar in Wageningen. Hij zou eens met Rainer Wahl moeten praten, want die schijnt goede connecties te hebben met de medewerker van een vuilstortplaats in diezelfde woonplaats. Dick Boer, de voorzitter van de VTM nodigt ons uit voor een ledenvergadering en een schrijfraad, waarvoor u ook als leden en als lezers van harte wordt uitgenodigd. Daarna een korte aankondiging van het boek van Berthil Oosting Verzoeking als verleiding en last but not least een Heftig van Anne Kooi. Het is een dik nummer geworden (denkt u daar vooral aan als u een dezer dagen uw abonnementsgeld overmaakt) en we hopen dat het u mag verwarmen nu ons een kille herfst is voorspeld. Wat mij betreft mag het ook best een hete herfst worden, want we blijken gelukkig nog steeds een strijdbare vakbeweging te hebben.

 

Wilken Veen

 

Inhoud:

1.   Redactioneel

      Wilken Veen

2.   Dialectische Theologie, nog altijd – of: weer opnieuw

      Rinse Reeling Brouwer

3.   Verlangen naar een nieuwe elan 12

      Rainer Wahl

4.   Ilona Fritz: terug van het podium op 20

      Anne Kooi

5.   De kerk aan de markt

      Henk Vreekamp

6.   Kerk en Empire

      Greetje Witte-Rang

7.   Exegese: Het verloren schaap

      Wilken Veen

8.   Barmhartigheid en gerechtigheid

      Herman Noordegraaf

9.   De vensters gaan open: Jabboq

      Coen Wessel

10. Poëzie: Opgeven

      Hans Groenewegen

11. Zwerfvuil

      Johannes Diepersloot

12. Over “Verzoening als verleiding”

      Wilken Veen

13. Oproep Ledenvergadering VTM Schrijfraad Ophef

14. Heftig: Moed

      Anne Kooi

WAT IS VTM?

Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie.

Belangrijke activiteiten zijn de uitgave van het periodiek Ophef en het publiceren van theologische portretten.

Via Ophef wil de VTM het maatschappelijke en theologische debat stimuleren!

BENT U AL LID VAN DE VTM?

Heeft u zich al eens afgevraagd waarom u dat nog niet bent? Want dat kan heel makkelijk via: secretariaatvtm@gmail.com

 

WAAROM HEEFT U NOG GEEN ABONNEMENT OP OPHEF?

Dat geeft uren leesplezier voor een relatief klein bedrag. En het kan namelijk heel makkelijk! Stuur een mail naar secretariaatvtm@gmail.com