Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Ophef 5 1997 Rafelranden van verzoening

Ophef 1997 5Redactioneel

Een spook waart door Europa – het spook van Verzoening… Nu het allerwegen gonst stelt ook Ophef zijn fakkel op de korenmaat. ‘Uit op verzoening’ is het thema van de komende kerken dag op 25 april 1998 in Kampen, die kerkelijk links en kerkelijk rechts moet samenbrengen. In deze Ophef een voorbereiding op deze dag onder het thema ‘Rafelranden van verzoening’. Immers: niet in het veilige midden, maar aan de bedreigde rand geschiedt verzoening. Toch? Of nemen we het thema daarmee al te serieus? Karel Blanksma bericht over de dagelijkse pogingen tot verzoening in het verscheurden Noord-Ierland aan de hand van een gesprek met Elisa Brandsma, die daar werkte met jongeren. Jan-Willem Menkveld doet levendig verslag van de Europese conferentie in Graz over verzoening afgelopen zomer door een bericht over het oecumenisch dorp en al zijn randbewoners. Berthil Oosting neemt ons mee naar de zinderende woestijn in het boek Leviticus, aan de rand van het heiligdom: wat betekent het spreken van verzoening door Israëls God voor het volk dat Hij bevrijd heeft? Over de heikele verhouding tussen bevrijding en verzoening… De woestijn inmiddels een bloeiende tuin van vrede en recht? Op 15 en 16 september vond er in Jeruzalem een ontmoeting plaats van Palestijnse en Israëlische vrouwen met Hanan Ashrawai (Palestijns minister van Hoger Onderwijs) en Naomi Chazan (Vicevoorzitter Knesseth) over de invloed van het dagelijks geweld in hun land. Mia van Boxtel maakte deel uit van de internationale afvaardiging en bericht over ‘Engendering the Peace Process’. Anja Meulenbelt maakte de foto’s. Ook Tsjechië ligt aan de rand van Europa. Ilja Herold vertelt over de marginalisering van linkse christenen aldaar die zich niet kunnen vinden in de huidige politiek van aanpassing. Betekent verzoening met het (socialistische) verleden dan niets anders dan het stilzwijgend overgaan in het Westen? Jan van Opbergen dichtte een liturgische bijdrage: de offerkaars. Wessel ten Boom grijpt tenslotte expliciet in eigen boezem door aan de hand van Davids boetepsalm te vragen naar de schuld van links. Wordt verzoening nu opeens het nieuwe paradigma? Balanceren over de rand met Anselmus en het offer dat ‘gans verteerd wordt’. Maar dan: geen kerst zonder advent. van Erik Borgman een preek over de kleine poort van de Messias die onverwacht binnenkomt. Aandacht ook voor de derde Nederlandse Oecumenische Vrouwensynode, die afgelopen najaar plaatsvond. Esther van der Panne geeft een introductie, Karel Blanksma had een interview met een bijstandsvrouw uit NI/Suriname, en Will Verhoef stelt tot slot een paar vragen over het voortbestaan van dit ‘kakelbont gezelschap’. Ruud Vreeman, ex-voorzitter van de PvdA en thans burgemeester van Zaanstad, schreef een felicitatie en bemoediging n.a.v. tien jaar ‘Arme Kant van Nederland’. Wout van der Spek las het proefschrift van Cok den Hertog over het roepingsverhaal van Mozes, ‘Het zonderlinge karakter van de Godsnaam’. Mozes tussen God, Lacan en Drewermann. Heftig is de rubriek die openstaat voor al wat op de lever ligt. Bijv. die van gerard Somsen: Wat doen we met de illegalen? Hans Groenewegen bespreekt het nieuwe boek van Esther Jansma, en waagt zich dus net als zij voor het eerst aan een roman. In prikbord/mededelingen tot slot o.a. aandacht voor de dichtbundel ‘De kracht om door te gaan’. En let ook op onze campagne “Heb uw naaste lief…”! Ophef wenst u een prettige kerst, met veel stukjes spek en zo. tot in 1998…

Ophef – blad van Rafelranders. Laat u thans verzoenen voor vijftig gulden per jaar.

 

Wessel ten Boom

 

Inhoud:

1.   Redactioneel

      Wessel ten Boom

2.   Verzoening, een vak apart? Interview met Elisa Brandsma – over verzoening en drama met jongeren in Noord Ierland

      Karel Blanksma

3.   Voorlopige wonderen in een context van geweld – Een impressie van het Oecumenische Dorp op de Assemblee in Graz

      Jan Willem Menkveld

4.   De wondere woorden van Leviticus – “Verzoening” in Leviticus; – een vraag die opkomt aan de flanken van Exodus en Numeri

      Berthil Oosting

5.   Een passie voor vrede, gerechtigheid en veiligheid – Vrouwen blazen het vredesproces in het Midden Oosten nieuw leven in

      Mia van Boxtel

6.   Bericht uit Tsjechië – Over linkse christenen na de ‘fluwelen revolutie’

      Ilja Herold

7.   Offerkaars – een gedicht

      Jan van Opbergen

8.   Boetepsalm – Verzoening, vergeving en de schuld van links

      Wessel ten Boom

9.   De kleine poort – Overwegingen bij Jesaja 43:1-3a en 44:1-5

      Erik Borgman

10. Over geld, beleid en diversiteit – De vrouwensynode: een impressie

      Esther van der Panne

11. De push om iets te doen – De vrouwensynode: een interview

      Karel Blanksma

12. De vrouwensynode en de kerken – Een terugblik

      Will Verhoef

13. Tien jaar Arme Kant – Een felicitatie

      Ruud Vreeman

14. Column – Heftig

15. De zonderlinge Naam – Bespreking van het proefschrift van Cok den Hertog – over het roepingsverhaal van Mozes

      Wout van der Spek

16. Picknick op de wenteltrap – Bespreking van de roman van Esther Jansma

      Hans Groenewegen

17. Prikbord/Mededelingen

WAT IS VTM?

Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie.

Belangrijke activiteiten zijn de uitgave van het periodiek Ophef en het publiceren van theologische portretten.

Via Ophef wil de VTM het maatschappelijke en theologische debat stimuleren!

BENT U AL LID VAN DE VTM?

Heeft u zich al eens afgevraagd waarom u dat nog niet bent? Want dat kan heel makkelijk via: secretariaatvtm@gmail.com

 

WAAROM HEEFT U NOG GEEN ABONNEMENT OP OPHEF?

Dat geeft uren leesplezier voor een relatief klein bedrag. En het kan namelijk heel makkelijk! Stuur een mail naar secretariaatvtm@gmail.com