Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Ophef nr. 1 2006 Mission

Ophef 1 2006Redactioneel

Wij streven er altijd naar het eerste nummer van Ophef voor Pasen bij u in de bus te hebben. Dat is ons dit jaar niet gelukt, al viel Pasen laat. Als thema hadden wij gekozen: “Missionair!” in het kader van onze voortgaande kritische confrontatie met de ontwikkeling in onze kerken. “Wees meer missionair”, zo noemde Rainer Wahl zijn bespreking van het visie-document van de Protestantse Kerk in Nederland (Ophef 2005-3). “Laat zien wat je bezielt”, luidde de titel van een ander opwekkend document, dat de leiding van de kerk in samenwerking met de Evangelische Alliantie het land in had gestuurd. Als de kerk maar weer gewoon gelovig wordt en daar openlijk voor uit durft te komen, zo lijkt de redenering, dan komt het wel weer goed met het imago (en mogelijk op termijn ook met het leden aantal) van de kerk. Niemand kan natuurlijk ontkennen, dat een kerk missionair moet zijn, in de zin, dat ze moet laten zien, waar ze voor staat en in haar spreken verstaanbaar moet zijn. Maar is het zo simpel, zo gewoon? Gewoon alle schaamte afleggen en enthousiast aan de slag gaan? Of is er (nog steeds) reden voor een bepaalde bescheidenheid? Wij vroegen Gerrit Jan van de Kolm, een paar jaar geleden gepromoveerd op een studie over een missionaire eclesiologie, hier zijn licht over te laten schijnen. Hij heeft het over de “kerkjes” van de toekomst, ziet perspectief voor alle mogelijke nieuwe projecten, maar heeft zijn twijfels bij een kerkelijke vernieuwingsbeweging als vorm van restauratie. Anne Kooi, onze eindredacteur, werkte vele jaren als predikant voor het arbeidspastoraat in Gelderland en sinds kort als predikant directeur van het Diaconaal Centrum voor het Gevangenispastoraat in Haarlem. Zij schrijft een artikel over haar werk in de wereld van de arbeid en hoe ze dat werk als missionair heeft begrepen en gevoeld en houdt ook een interview met een evangelische groepering, die actief betrokken is bij de opvang van ex-gedetineerden en verslaafden, om daar een heel andere missionaire beleving te peilen. Naast dit “themagedeelte” drong zich nog een tweede thema op, dat – althans in de ogen van uw hoofdredacteur – niet geheel los staat van het eerste. Op 4 februari was het honderd jaar geleden, dat Dietrich Bonhoeffer werd geboren. Dat was aanleiding voor diverse conferenties, o.a. in Wroclaw, de geboorteplaats van Dietrich Bonhoeffer , die toen nog Breslau heette. Een groep Nederlandse studenten ging naar Wroclaw, ontmoette er Poolse studenten, lazen samen met hen teksten van Bonhoeffer, studeerden een pantomime-spel in, dat bij de officiële herdenking bij het Bonhoeffer-monument werd opgevoerd, en ervoeren de actualiteit van het denken van Bonhoeffer op een heel bijzondere manier. Twee van hen, Sieneke de Boer en Marlies Maarsingh, schreven op ons verzoek een verslag van dit gebeuren. Tijdens die conferentie in Breslau werden heel veel officiële begroetingen uitgesproken, was de actualiteit van Bonhoeffer bij tijd en wijle ver te zoeken, maar werden tussendoor ook heel spannende dingen gezegd, onder andere door Rowan Williams, de aartsbisschop van Canterbury, die net als Wolfgang Huber, de voorzitter van de Duitse Evangelische Kerk, een groot kenner van het werk van Bonhoeffer bleek, maar ook door Hans Dirk van Hoogstraten. Zijn verhaal over de actualiteit van Bonhoeffer in het licht van de dreiging van het moslimfundamentalisme, vertaalde hij terig in het Nederlands en stuurde hij ons toe. Mijn eigen liefde voor Bonhoeffer steek ik zelden onder stoelen of banken (zo laat ook ds. Veen zien wat hem bezielt) en daarom schrijf ik als een kleine balans van wat honderd jaar Bonhoeffer opleverde over mijn ideeën voor een Project Bonhoeffer. Vreugde!, noemde Wessel ten Boom zijn nieuwjaarspreek. Als het hem gelukt is die aan u over te brengen, is dit nummer alleen daardoor al geslaagd! Verder vindt u de vaste rubrieken van Johannes Diepersloot en Hans Groenewegen, een nieuwe Heftig van Albert Slaats, een bespreking van een boekje over Catharina Halkes, en de aankondiging van twee belangrijke bijeenkomsten: een buitengewone ledenvergadering en de presentatie van een boekje ver Miskotte. Veel leesplezier gewenst!

 

Wilken Veen

 

Inhoud:
1.   Redactioneel

Wilken Veen

2.   Kerkjes van de toekomst

      Gerrit Jan van der Kolm

3.   Een missionaire praktijk van het arbeidspastoraat

Anne Kooi

4.   Op de rots

Interview Anne Kooi

5.   Bonhoeffer on stage

Sieneke de Boer en Marlien Maarsingh

6.   Een interpretatie van Bonhoeffers opmerkingen

Hans-Dirk Hoogstraten

7.   Het project Bonhoeffer

Wilken Veen

8.   Buitengewone ledenvergadering VTN

9.   Vreugde!

Wessel ten Boom

10. Geschonken

Hans Groenewegen

11. …zwerfVUIL

   Johannes Diepersloot

12. Voortgestuwd in de tijd

Boekbespreking door Anne Kooi

13. Heftig

14. Vakliteratuur én met korting

WAT IS VTM?

Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie.

Belangrijke activiteiten zijn de uitgave van het periodiek Ophef en het publiceren van theologische portretten.

Via Ophef wil de VTM het maatschappelijke en theologische debat stimuleren!

BENT U AL LID VAN DE VTM?

Heeft u zich al eens afgevraagd waarom u dat nog niet bent? Want dat kan heel makkelijk via: secretariaatvtm@gmail.com

 

WAAROM HEEFT U NOG GEEN ABONNEMENT OP OPHEF?

Dat geeft uren leesplezier voor een relatief klein bedrag. En het kan namelijk heel makkelijk! Stuur een mail naar secretariaatvtm@gmail.com