Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Ophef nr. 1 2009 Paulus bij nader inzien

Ophef 2009 1Redactioneel

 

Hebben we Calvijn al gehad, krijgen we Paulus ook nog! Ik geef toe, u krijgt het als lezer van Ophef te verduren. Het is het jaar van de zware jongens. Je kunt ook zeggen: het is puur retro. Er wordt weinig nieuws geproduceerd, dus wordt teruggegrepen op het oude. Het is allemaal waar en niet waar en in hoeverre het toch ook nieuw is, zal moeten blijken uit de manier waarop ermee wordt omgegaan. Over Paulus en wel met name over het beroemde achtste hoofdstuk van zijn brief aan de Romeinen heeft Wout van der Spek het in zijn bijdrage aan dit themanummer. Paulus hoort thuis in het leerhuis en daar behandelt Wout hem dan ook. We vroegen onze Augustinusspecialist Wessel ten Boom of hij eens over de schouder van Augustinus naar Paulus wilde kijken. Eén van de aanleidingen voor dit Paulusnummer was, dat in het Leerhuis Amsterdam twee avonden werden gehouden met als titel: Paulus onder de filosofen. Dick Boer sprak daar over het Paulusboek van de Franse filosoof Alain Badiou en Rinse Reeling Brouwer over het Romeinencommentaar van de Italiaanse filosoof Giorgio Agamben. Hun verhalen vindt u bij ons bijna vers van de pers.

Naast het themagedeelte vindt u opnieuw een bijdrage van onze al bijna vaste medewerker Johan Snoek, ditmaal over het werk van de Israëlische schrijver David Grossman. En dan is er nog een staartje Calvijn. Het artikel dat we Rinse hadden gevraagd voor het Calvijnnummer, over de politieke betekenis van Calvijn, was door tijdsgebrek niet af (Calvijnspecialisten hebben het razend druk met spreekbeurten, boeken en artikelen in dit jubileumjaar) en daarom stuurde hij een eerder gehouden voordracht over Luther en Calvijn in. Maar nu is het gevraagde artikel klaar en die willen we jullie niet onthouden.

Dan is er natuurlijk het gebruikelijke Zwerfvuil en het al even traditionele Heftig. De column van Hans Groenewegen ligt even stil. Hij doet weliswaar niet in Calvijn, maar heeft het evengoed erg druk. We hopen dat hij snel weer tijd vindt. Ook Rainer Wahl heeft het druk met allerhande werkzaamheden op het kerkelijk erf en heeft daarom de redactie verlaten. Wij bedanken Rainer voor de vele bijdrages die hij leverde voor Ophef en zijn altijd kritische opmerkingen tijdens de redactie­vergaderingen in een periode van ruim zeven jaar. Als vervanger vonden we Marino Camarasa bereid toe te treden tot de redactie. Tenslotte past ons een excuus. Toen deze Ophef al bijna klaar was constateerden we dat er alleen mannen in hadden geschreven en – erger nog – dat dit al het tweede achtereenvolgende nummer was, waarin dat het geval was. Dus toch zware jongens. We gaan er wat aan doen, dat beloof ik jullie. En o ja, een ledenvergadering met een debat tussen Dick Boer en Erik Borgman, dat belooft toch ook het nodige vuurwerk.

 

Wilken Veen

 

Inhoud

1. Redactioneel

   Wilken Veen

2. Over Paulus en Romeinen

   Wout van der Spek

3. Die grote kleine Paulus

   Wessel ten Boom 

4. Alle mensen zijn gelijk: allemaal, zonder uitzondering

   Dick Boer  

5. De tijd die rest

   Rinse Reeling Brouwer   

6. David Grossman, De ander van binnenuit kennen

   Johan Snoek       

7. …zwerfVUIL…

   Johannes Diepersloot     

8. De actuele politieke en maatschappelijke betekenis van Calvijn

    Rinse Reeling Brouwer   

9. Ledenvergadering VTM

10. Heftig

   Albert Slaats

11. Vakliteratuur bij Narratio

WAT IS VTM?

Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie.

Belangrijke activiteiten zijn de uitgave van het periodiek Ophef en het publiceren van theologische portretten.

Via Ophef wil de VTM het maatschappelijke en theologische debat stimuleren!

BENT U AL LID VAN DE VTM?

Heeft u zich al eens afgevraagd waarom u dat nog niet bent? Want dat kan heel makkelijk via: secretariaatvtm@gmail.com

 

WAAROM HEEFT U NOG GEEN ABONNEMENT OP OPHEF?

Dat geeft uren leesplezier voor een relatief klein bedrag. En het kan namelijk heel makkelijk! Stuur een mail naar secretariaatvtm@gmail.com