Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Ophef nr. 1 2010 | Vrouwenstemmen

Ophef 2010 1Redactioneel

 

“Und morgen die ganze Welt… ” Zou Wilders dat in zijn achterhoofd hebben gehad, toen hij na de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen in Almere zei: “Vandaag AImere en Den Haag en morgen heel Nederland”? Als ie het wist is ie nog fouter dan we al dachten, als ie het niet wist, ontbreekt het hem – lijkt me desastreus voor een politicus – aan de meest elementaire kennis van de jongste geschiedenis.

Als Wilders zijn zin krijgt (eerst in Almere en dan … ) mogen er in openbare gebouwen geen hoofddoekjes meer worden gedragen. Hoe erg is dat? Zijn hoofddoekjes niet een teken van vrouwenonderdrukking en zou je daar afgezien van Wilders en afgezien van je mening over de Islam niet gewoon op tegen moeten zijn? We herinnerden ons op de redactie dat Cisca Dresselhuys zich in haar tijd als hoofdredacteur van Opzij in die zin had uitgelaten. We vroegen haar of ze dat nog steeds vond. En ja, dat vindt ze, ze schreef er voor ons een column over. Een niet onomstreden standpunt; wij maakten er een thema van voor dit nummer van Ophef. Karen Ghonem schreef een uitvoerig artikel “Ruimte voor moslimvrouwen”, waarin ze niet alleen ingaat op de “hoofddoekjes-kwestie” maar ook op de plaats en het gezag van vrouwen in de moskee en de islamitische gemeenschap. Bloeme Evers, bekend van haar lezingen door het hele land over de tradities en gebruiken binnen het alledaagse Joodse leven, heeft natuurlijk ook haar ervaringen met leefregels voor vrouwen. In haar artikel over de positie van vrouwen in het orthodoxe Jodendom gaat ze ondermeer in op de vraag in hoeverre vrouwen binnen de Joodse besturen functies kunnen vervullen (het passieve kiesrecht) en als fervent voorstandster daarvan ziet ze dat de ontwikkelingen langzaam gaan, maar er wei vooruitgang is.

Praten vrouwen uit islamitische, joodse en christelijke traditie ook met elkaar over deze zaken? Het is bepaald geen gemeengoed, maar het gebeurt weI. Over deze trialoog schrijft Annego Hogebrink.

Wat meer in het algemeen over de omgang met moslims gaan de artikelen van Frank Vander Veireen Bram Grandia. Het eerste artikel werd door Tiers Bakker gevonden in een Belgisch filosofisch bladen hij verwierf de toestemming om het in enigszins bekorte vorm in Ophef op te nemen. Vander Veire (1958) is (postmodem) filosoof en kunstcriticus te Gent. Zijn opvattingen over de omgang met moslims, waarin hij tegelijkertijd pleit voor een niet discriminerende openheid en een vrijuit benoemen van tegenstellingen is verrassend, maar ook spannend. Wie wil reageren, voele zich vrij … IKON-pastor Bram Grandia schreef zijn artikel over de taal in het debat met Wilders c.s. na de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart en de boosheid daarover spat er nog af. Dat mag, in een blad dat zich als “hartstochtelijk” afficheert.

Hans Groenewegen is ook weer terug. En hoe! Geen column of korte beschouwing dit keer, maar een stevig artikel over het werk van Guillaume van der Graft (Willem Barnard) die dit jaar 90 wordt.

Zoals al aangekondigd in het redactioneel van het vorige nummer, komen we terug op de dissertatie van Willem van der Meiden. Hanneke van der Korst, lid van onze redactie, las het met veel plezier en schreef er een recensie over.

En dan zijn er natuurlijk de vaste columns, het Zwerfvuil van Johannes Diepersloot en Heftig van Albert Slaats. En nu maar hopen dat het opstandig genoeg is voor de paastijd. Namens de redactie wens ik u allen veel leesplezier en gezegende paasdagen.

 

Wilken Veen.

 

inhoud

1. Redactioneel

   Wilken Veen

2. Terugblik op ‘de hoofddoek’

   Cisca Dresselhuys

3. Ruimte voor moslimvrouwen

   Karen Ghonem-Woets

4. Vrouwen in de Nederlands-Israëlietische Hoofdsynagoge

voorheen, thans en in de toekomst

   Bloeme Evers-Emden

5. ‘Dochters van Sarah en Hagar’

     door Annego Hogebrink

6. En waarom zouden wij elkaar geen vijanden noemen?

   Frank Vander Veire

7. Over hoofddoeken, haatbaarden en kopvoddentax

   Bram Grandia

8. Wie hebben deze gedichten en liederen gemaakt

    Hans Groenewegen

9. …zwerfVUIL…

   Johannes Diepersloot

10.“Ik acht dit in geenen deele beneden mij”

   Hanneke van der Korst

11. Heftig

   Albert Slaats

12. Vakliteratuur bij Narratio

 

 

 

WAT IS VTM?

Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie.

Belangrijke activiteiten zijn de uitgave van het periodiek Ophef en het publiceren van theologische portretten.

Via Ophef wil de VTM het maatschappelijke en theologische debat stimuleren!

BENT U AL LID VAN DE VTM?

Heeft u zich al eens afgevraagd waarom u dat nog niet bent? Want dat kan heel makkelijk via: secretariaatvtm@gmail.com

 

WAAROM HEEFT U NOG GEEN ABONNEMENT OP OPHEF?

Dat geeft uren leesplezier voor een relatief klein bedrag. En het kan namelijk heel makkelijk! Stuur een mail naar secretariaatvtm@gmail.com