Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Ophef nr. 1 2015 God uit de kunst

ophef 1 2015Redactioneel

 

God uit de kunst! Niet een themanummer (wat zeker had gekund over dit spannende onderwerp), maar een varia-nummer, waarin we allerlei artikelen kwijt konden, die we nog hadden liggen of die ons in de afgelopen periode werden aangeboden. In het vorige nummer (de feestbundel voor Dick Boer) was immers geen plaats voor losse artikelen. Dus maar genoemd naar het eerste en uitvoerigste artikel van dit nummer. Harm Dane hield een presentatie bij zijn afscheid van de PKN en vroeg of wij er wat mee wilden. De uitdaging was voor Bart Vijfvinkel, onze eindredacteur, om afbeeldingen en verhalen bij elkaar te brengen, zodat er iets te zien en te overwegen was. Wout van der Spek nam zich voor om na zijn emeritaat naar Rome te lopen. En hij deed het ook… in drie maanden. Wat je dan zoal tegenkomt beschrijft hij in zijn verslag, dat we met een knipoog naar Bertus Aafjes ‘Voetreis naar Rome’ hebben genoemd. Direct daarna nog een verslag van Wout van der Spek, nu samen met Henk Reefhuis, dat je een ‘voetreis door Rotterdam’ zou kunnen noemen. Het is een eerste start van het project “Met T&M de boer op”, waar jullie al meer over hoorden in eerdere Opheffen. Het betreft een nieuwe en centrale activiteit van de Vereniging voor Theologie en Maatschappij, waarbij geprobeerd wordt de kennis en ervaring van (vaak oudere) VTM’ers vruchtbaar te maken voor een jongere generatie. Ik schrijf het daar ook, maar onderstreep het hier: voor zo’n project is dringend geld nodig, geld dat niet gevonden kan worden in de ‘normale’ en dus tot een tekort leidende begroting van de vereniging. Het uitgangspunt was op de ledenvergadering: we proberen honderd mensen te vinden, die bereid en in staat zijn honderd euro over te maken voor dit project. U kunt uw gift overmaken op het bankrekeningnummer van de vereniging ov.v. ‘Met T&M de boer op’. Wout en Henk doen beide verslag van hun z.g. exposure-training bij het Kor Schippers Instituut in Rotterdam en denken hardop na over de vraag, wat zo’n project voor VTM zou kunnen betekenen. Rinse Reeling Brouwer bespreekt een boek over Frits Kuiper van Karel de Haan en gaat met name in op de daarin gepubliceerde correspondentie tussen Kuiper en Miskotte. In dit nummer ook weer een ‘exegese’, ditmaal van een nieuwe medewerkster, Jannie Nijwening, Doopsgezind predikant in Den Haag. Zij behandelt de Barmhartige Samaritaan in het kader van een ‘vriendendienst’ van haar gemeente. Onze vroegere hoofdredacteur Wessel ten Boom zorgt opnieuw voor een poëtische bijdrage, ditmaal over het werk van Paul Celan naar aanleiding van de Nederlandse vertaling van een boek van Derrida over hem.

En dan is er ook nog een interview met Leo Molenaar, die een biografie heeft geschreven over Marcus Bakker. Het interview werd gedaan door Herman Meijer en Erica Meijers, beiden lid van onze vereniging. Erica, zelf hoofdredacteur van het Groen Linksblad De Helling, waarvoor het interview oorspronkelijk was bedoeld, bood het mij aan, vanuit de veronderstelling dat er vast niet zo heel veel mensen zijn, die beide bladen lezen. Daarnaast zijn er de vaste rubrieken: het Zwerfvuil van Johannes Diepersloot, een Heftig van Bart Vijfvinkel en mijn rubriek Nieuwe Boeken. En nu ook … tromgeroffel… een nieuwe rubriek: een vaste column van Harry Pals, de nieuwe voorzitter van onze vereniging, de rubriek heet simpelweg: Theologie en Maatschappij. En het is nu definitief. Na alle grote kranten in Nederland heeft nu ook jullie lijfblad Ophef een nieuw (kleiner) formaat. Voor sommigen is het misschien even wennen, maar op het nieuwe formaat van het feestnummer voor Dick Boer werd (wellicht ook vanwege de inhoud) zeer positief gereageerd. Je zet het gemakkelijker in de kast, maar om heel eerlijk te zijn, het belangrijkste argument is, dat zo’n boekje geprint wordt, terwijl het tijdschrift-formaat ge-offset werd. Het eerste is aanmerkelijk goedkoper en het betekent dat je geen grote reserve-aantallen voor losse verkoop hoeft te drukken, want je kunt er snel en eenvoudig een aantal exemplaren bij printen, wat met het offset-procedé veel ingewikkelder was. Zo probeert de vereniging ook op deze manier haar financiën op orde te krijgen.

 

Wilken Veen

 

Inhoud

1.   Redactioneel

      Wilken Veen

2.   God uit de kunst

       Harm Dane

3.   Voetreis naar Rome

      Wout van der Spek

4.   VTM en de Exposure Training van het Kor Schipperscentrum in Rotterdam

      Wout van der spek en Henk Reefhuis

5.   Correspondentie Kuiper – Miskotte

      Rinse Reeling Brouwer

6.   De barmhartige Samaritaan

      Een overweging door Jannie Nijwening

7.   Keer op keer

      Wessel ten Boom

8.   Theologie en Maatschappij

      Harry Pals

9.   Marcus Bakker: hartstocht voor democratie

      Herman Meijer en Erica Meijers

10. …zwerfVUIL…

      Johannes Diepersloot

11. Nieuwe Boeken

      Wilken Veen

12. HEFTIG Rectificatie

      Bart Vijfvinkel

WAT IS VTM?

Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie.

Belangrijke activiteiten zijn de uitgave van het periodiek Ophef en het publiceren van theologische portretten.

Via Ophef wil de VTM het maatschappelijke en theologische debat stimuleren!

BENT U AL LID VAN DE VTM?

Heeft u zich al eens afgevraagd waarom u dat nog niet bent? Want dat kan heel makkelijk via: secretariaatvtm@gmail.com

 

WAAROM HEEFT U NOG GEEN ABONNEMENT OP OPHEF?

Dat geeft uren leesplezier voor een relatief klein bedrag. En het kan namelijk heel makkelijk! Stuur een mail naar secretariaatvtm@gmail.com