Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Ophef nr. 2 1997

Ophef 1997 2Redactioneel

O, mijn God. Waarom hebt Gij ons verlaten. We meenden de boekenweek en zijn thema, actueel dieptepunt waar het gaat om de lieve Heer en zijn Letteren, vrijmoedig te kunnen passeren. Dit moest er natuurlijk mee eindigen, dat nu ook God voorgoed tussen de rook van de ramsj is verdwenen, en zijn bloedeloos offer thans op es papierversnipperaars altaren wordt volbracht. Het was al verdacht om: bij de tijd, of: hoogst actueel te zijn. Maar langzamerhand begint het ridicuul te worden. Ophef opent met een gebed van Thomas Naastepad, die een jaar geleden, op 26 maart, overleed. Het is overgenomen uit de bundel Tegen des Levensloop (te vinden bij de betere Slegte). Wij bieden verder een uiterst onactueel thema aan: het gezin. Waarom het nooit zal worden wat het graag zo graag wil: almachtig, alom vertegenwoordig: één geloof, één norm en één moraal; één lichaam, drie kinderen en een eigen huis. De heilige familie: ze wil al zo lang en blijft maar een farce! Eerst twee artikelen die terugblikken. Fransz-Joseph Hors, al jaren innig in de echt verbonden met de Heidelberger Catechismus, kijkt met behulp van deze orthodoxe belijdenis terug op de vrolijke verwachting van het flikkerlijf aan het begin van de jaren tachtig, en ziet, ondanks veel veranderingen, eigenlijk geen redenen daar iets van terug te nemen: Na de verlossing komt de heiliging. Men leze zijn verhaal wat mij betreft als een meditatie van Pasen naar Pinksteren en verder. Jeannette van Beuzekom beschrijft, iets nuchterder, het verloop van haar moederschap van een dochter die, zo was de afspraak, meerdere ouders zou hebben. Al is veel van het idealisme van toen veranderd en zijn de ouders uit elkaar, deze vorm van moederschap-zonder-naam wordt er alleen maar waardevoller op. Iets van bijgesteld maar vooral volhardend idealisme proeven we ook in de woorden van Jeanette Corstiaensen, die als 25 jaar als verpleegkundige werkzaam is in een abortuskliniek. Elisabeth Posthumus Meyjes had een gesprek met haar over haar dagelijkse werk. Over het doorbreken van dit gezins-taboe en de noodzaak te komen tot een betere verwerking. Kan het gezin vervangen worden op vervangen? Tjerkje Wiersma schreed een scriptie over moederen in een ‘gezinsvervangend tehuis’ waar gehandicapte volwassenen wonen. Wat heeft dit eigenlijk met een gezin te maken? Esther van der Panne interviewde haar en sprak over de smalle weg tussen betutteling en zelfbeschikking en moeders op afstand. Dan ook maar homo’s in het huwelijksbootje? Waar de triosynode al niet wakker van ligt. Nico Pronk, lid van de hervormde synode en van het werkverband van homotheologen, bericht over de moeizame en uiterst dubbelzinnige pogingen van kerken om niet-heteroseksuele levensverbintenissen als huwelijk te aanvaarden. Straks dus gezinsdiensten voor echt iedereen? Maarten Luther waagde het tenminste nog te spreken over het huwelijk als kruis. Van synoderapporten naar de talmoed. Van de hand van Maartje van Tijn publiceren we een lezing die zij voor vrouw en kerk hield over ‘Mozes in het biezen kistje’, onder gebruikmaking van meerdere midrasjiem. Zoals bij alle midrasjiem vraagt haar verhaal om een aandachtig volgen, en dan blijkt het wonderwel in het thema te passen. Wie is een verheugde moeder van zonen? De nieuwe nota van het CDA over het gezin, het vraagstuk van de flexibilisering en individualisering van de economie, alsmede een briefwisseling over Liefde & Trouw(en) stonden ook op onze agenda, maar hebben de ‘deadline’ niet gehaald. Misschien vroeg het gezin wel om aandacht, of die andere nestvorm. Aandacht in deze Ophef voor de dissertatie van Anne Marijke Spijkerboer: ‘en zij vonden ze niet’. Hoe leest Barth eigenlijk het ‘Oude Testament’? Maarten en Dulk, hoogleraar praktische theologie te Leiden, las het boek en stelt een paar pittige vragen. Verder zette dit boek Wessel ten Boom aan tot het schrijven van twee gedichten over Saul. Echte poëzie in de rubriek van Hans Groenewegen. Ditmaal staat de nieuwe bundel van de Vlaamse dichter Leonard Nolens centraal, die veelal – en ook hier – wordt geprezen. Uw redacteur Will Verhoef was verantwoordelijk voor de column. Zijn we toch nog actueel!@ Wessel ten Boom geeft nog als voorproefje een korte inleiding op de deze zomer te verschijnen, laatste band van de dogmatiek van Friederich-Wilhelm Marquardt, die een ‘Utopie’ zal zijn. Marquardt blijft de lezer verrassen en boeien. (Wie zich abonneert voor jaargang 97 krijgt de Marquardt-special trouwens gratis. Zeg het voort.) De kleine lettertjes van de VTM tot slot vindt u onder Prikbord.

Ons volgend nummer is gewijd aan ‘dood en eeuwig leven’. Verder aandacht voor het proefschrift van Cock den Hertog over theologie en psycho-analyse, en een terugblik op de studiemiddag ‘Verzet is het geheim der vreugde’ met de lezing van Lieve Troch. In een nummer daarna hopen we, zoals reeds gezegd, de persoon en het werk van Rudi van Ron centraal te stellen.

Tegen de vertrutting. Ophef. De bijl aan de wortel van uw huisje, boompje, beestje. Ophef. Nu echt voor iedereen.

 

Wessel ten Boom

 

Inhoud

1.   Redactioneel

      Wessel ten Boom

2.   Was het een zieke wereld

      Ton Naastepad

3.   Na de verlossing de heiliging

      Franz-Joseph Hirs

4.   Onze culturele revolutie is verdampt

      Jeannette van Beuzekom

5.   Abortus, taboe

      Elisabeth Posthumus Meyjes

6.   Moeder thuis en in een tehuis

      Esther van der Panne

7.   Kerk en levensverbintenissen

      Nico Pronk

8.   Mozes en het biezen kistje

      Maarten van Tijn

9.   Barth wikt: God beschikt

      Maarten den Dulk

10. Geheimenis, gedichten

      Wessel ten Boom

11. Heftig/Column

      Will Verhoef

12. God, de utopie

      Wessel ten Boom

13. Hou mijn hart vast

      Hans Groenewegen

14. Prikbord

WAT IS VTM?

Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie.

Belangrijke activiteiten zijn de uitgave van het periodiek Ophef en het publiceren van theologische portretten.

Via Ophef wil de VTM het maatschappelijke en theologische debat stimuleren!

BENT U AL LID VAN DE VTM?

Heeft u zich al eens afgevraagd waarom u dat nog niet bent? Want dat kan heel makkelijk via: secretariaatvtm@gmail.com

 

WAAROM HEEFT U NOG GEEN ABONNEMENT OP OPHEF?

Dat geeft uren leesplezier voor een relatief klein bedrag. En het kan namelijk heel makkelijk! Stuur een mail naar secretariaatvtm@gmail.com