Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Ophef nr. 2 2004 Vrede

Ophef 2 2004Redactioneel

‘Dat roept vrede, vrede, maar er is geen vrede’ (Jer. 6:14). Nee, er is geen vrede! Bush heeft de oorlog inmiddels al twee keer ten einde verklaard, maar tegelijkertijd voeren de Amerikanen nog vrijwel dagelijks militaire acties uit in Irak en Afghanistan en worden er omgekeerd dagelijks acties uitgevoerd tegen de Amerikaanse militairen. Maar er is ook nauwelijks meer iemand te vinden, die vrede, vrede roept. Natuurlijk, er is een platform tegen de nieuwe oorlog en dat heeft ook een aantal demonstraties georganiseerd. Er bestaat ook bij een aantal partijen (al wordt dat kleiner) in het parlement bezwaar tegen de oorlog en/of tegen de Nederlandse deelname daaraan. Maar dat het leeft? Aanleiding voor uw redactie om onderweg naar de vredesweek een themanummer over vrede te maken. Wat is er over van de vredesbeweging van de jaren tachtig, toen er geen concrete oorlogssituatie was, maar wel miljoenen vredesactivisten in de hele wereld actief waren? Hoe wordt er gedacht over de huidige oorlogssituatie? De laatste vraag legden we voor aan Dick Boer. Aan hem vroegen we om een analyse van de actuele situatie. Hij schreef “notities in oorlogstijd”. We zijn nieuwsgierig naar uw reacties. Een pittige politiek debat in ons blad, daar hebben we niets op tegen. Over de vredesbeweging van de zeventiger en tachtiger jaren en met name het IKV, als de meest invloedrijke vredesbeweging, had ik een uitvoerig gesprek met Wim Bartels, vele jaren voor het IKV naast Mient Jan Faber de “tweede man” in Den Haag. Een kleinere, maar wellicht de alleroudste, vredesorganisatie is de Doopsgezinde Broederschap, die zichzelf sinds jaar en dag als vredeskerk beschouwt. Ze houden zich nu bezig met ‘Mediation’. Annelies Klinefelter en Maarten van der Werf schrijven erover. Onze eindredacteur Edward Skubisz vertrok een aantal maanden geleden (misschien wel voorgoed) naar Polen en is nu behalve redacteur (vooral via de mail) ook buitenlands correspondent. Zijn eerste bijdrage vanuit Polen gaat over de vredesbeweging in Polen. Voor ieder die niet helemaal een vreemdeling is in Jeruzalem, is duidelijk dat vrede en gerechtigheid bij elkaar horen. Strijd voor gerechtigheid was voor Rein Jan van der Veen een groot deel van zijn leven vooral strijd tegen apartheid. Erika Meijers schreef een ‘in memoriam’ voor deze bevlogen strijder. Het themagedeelte wordt afgesloten met een exegese. Die is eveneens van Dick Boer en gaat over Kaïn en Abel. Het niet thematische gedeelte begint (onbedoeld en ongewild) met het tweede deel van een bespreking van een nieuwe bundel van Hans Groenewegen door Wessel ten Boom. Door een fout ontbrak in de vorige Ophef de laatste pagina en die drukken we dus nu alsnog af. Zelf wijdt Hans Groenewegen zijn poëziebijdrage in dit nummer aan Gerrit Kouwenaar. Johannes Diepersloot ging op zoek naar zwerfvuil, kwam zichzelf tegen en werd een ander mens. Uit de voorraad tekeningen die Tamis Wever ter beschikking stelde en waarover we van zijn familie mogen beschikken toch nog een “Tamis”. Dertien jonge dominees, die met passie de theologie beoefenen, daar moest dit tijdschrift voor hartstochtelijke theologie natuurlijk wel een bespreking aan wijden. Als altijd sluiten we af met een ‘Heftig’, dit keer van Trinus Hoekstra. Als u niet te vroeg gaat, past deze Ophef misschien nog in de vakantiekoffer. Met of zonder Ophef wensen we u een goede zomer, waarin u nieuwe krachten op kunt doen voor een strijdbare vredesweek.

 

Wilken Veen

 

Inhoud:

1.   Redactioneel

      Wilken Veen

2.   Notities in oorlogstijd

      Dick Boer

3.   Interview met Wim Bartels

      Wilken Veen

4.   Mediation: een weg naar vrede

      Annelies Klinefelter/Maarten van der Werf

5.   Vrede en verdrevenen in Midden-Europa

      Edward Skubisz

6.   Activist van de gerechtigheid

      Erica Meijers

7.   Voortvluchtig

      Dick Boer

8.   Als het boven zwijgt (2)

      Wessel ten Boom

9.   Het heeft niets te betekenen

      Hans Groenewegen

10. Zwerfvuil

      Johannes Diepersloot

11. Getekend: Tamis

12. Met veel passie en iets onder maatschappelijke betrokkenheid

      Wilken Veen

13. Heftig: het waardenlabyrint

      Trinus Hoekstra

WAT IS VTM?

Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie.

Belangrijke activiteiten zijn de uitgave van het periodiek Ophef en het publiceren van theologische portretten.

Via Ophef wil de VTM het maatschappelijke en theologische debat stimuleren!

BENT U AL LID VAN DE VTM?

Heeft u zich al eens afgevraagd waarom u dat nog niet bent? Want dat kan heel makkelijk via: secretariaatvtm@gmail.com

 

WAAROM HEEFT U NOG GEEN ABONNEMENT OP OPHEF?

Dat geeft uren leesplezier voor een relatief klein bedrag. En het kan namelijk heel makkelijk! Stuur een mail naar secretariaatvtm@gmail.com