Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Ophef nr. 2 2006 Accra

Ophef 2006 2Redactioneel

 

Het is al weer bijna twee jaar geleden, dat in het Ghanese Accra de naar die stad genoemde Accra-verklaring werd aangenomen door de Wereld Alliantie van Reformatorische Kerken. Ook onze eigen PKN was aanwezig en stemde voor deze Accra-verklaring. Een ieder die deze verklaring leest (we besteedden er eerder aandacht aan: zie het artikel ‘Kerk en Empire’ van Greetje Witte-Rang in Ophef 2004-3, toen heet van de naald) trekt zijn wenkbrauwen op en kan zich nauwelijks voorstellen dat onze kerk hier volmondig ja op heeft gezegd. Niet dat we er niet blij mee waren of zijn, integendeel we zijn er dolblij mee, maar deze instemming lijkt zo weinig consistent als we het verdere optreden van onze kerk in politieke en economische aangelegenheden zien. Hoe ga je daarmee om! Wij dachten als redactie dat de beste manier was om aandacht te blijven geven aan deze Accra-verklaring en zo de kerk er steeds weer aan te herinneren: denk erom, hier stonden en staan jullie voor, komt er nog wat van? Daarom deze Accra-special.

Onze eigen redacteur Trinus Hoekstra is als mededirecteur van DISK en werkzaam bij Kerkinactie vanaf het begin ten nauwste betrokken bij de activiteiten rond de Accra-verklaring. In zijn inleiding probeert hij iets van het abstracte en ‘ver-wegge’ van de verklaring af te halen door op zoek te gaan naar concrete handelingsperspectieven. Hij vindt ze ook en somt ze voor ons op!

Rinse Reeling Brouwer, docent systematische theologie in Kampen en regelmatig medewerker van Ophef, gaat op zoek naar de economische en theologische opvattingen in de verklaring van Accra en doet dat door een analyse van het begrip ‘Empire’.

Het themagedeelte wordt afgesloten met een studie van Jan Jorrit Hasselaar over de verhouding van economie en theologie. Jan Jorrit Hasselaar is wetenschappelijk assistent van de econoom (en amateur-theoloog) Arjo Klamer.

Anne Kooi interviewde Margrietha Reinders. Zij is predikant en pastoraal counselor voor de VPSG (Stichting Vrouwen Pastoraat Seksualiteit Geweld). Anne werkt bij het gevangenisdiaconaat en is dus primair gericht op de ondersteuning van gevangenen. Margrietha werkt vooral met de slachtoffers. Een spannend gesprek.

In ‘De vrijheid gaat in zwart gekleed’ schrijft Wessel ten Boom opnieuw over Theun de Vries. Nu gaat hij uitvoerig in op zijn laatste grote roman Torrentius.

Johannes Diepersloot veegde weer wat zwerfvuil bij elkaar. Hij vond het kennelijk niet netjes om in zijn column de aandacht te vestigen op de Wageningse stichting Ons Pardon, waar hij bij betrokken is. Dan doe ik dat toch voor jou, Johannes. De stichting Ons Pardon zamelt geld in om die mensen die hier al lange tijd zijn en mogelijk na de volgende verkiezingen in aanmerking zouden komen voor een pardon te helpen dat laatste jaar te overbruggen. U leest er meer over op www.onspardon.nl .

Onze vaste literaire medewerker Hans Groenewegen stuurde dit keer geen artikel in maar een prachtig kort gedicht. Ik hoop dat u het even mooi vindt als ik!

Ten slotte worden er drie boeken besproken. De laatste twee delen van onze serie ‘theologenboekjes’ verschenen dit voorjaar. Anne las en besprak het boek van Yosé Höhne-Sparborth over Oscar Romero en ik deed hetzelfde met het boek van Willem van der Meiden over Miskotte. Bij onze uitgever Narratio verscheen in maart de dissertatie van Joke Bruinsma-de Beer. Een studie over de competenties van de pastor. Het verdiende wellicht een grondiger en uitvoeriger bespreking maar ik las het en wilde het toch graag onder uw aandacht brengen. Ter afsluiting als altijd een ‘Heftig’, opnieuw van Albert Slaats. De redactie wenst u graag een goede zomer en veel leesplezier.

 

Wilken Veen

 

Inhoud

1. Redactioneel

    Wilken Veen

2. De Accra-verklaring en de open zenuw van onze samenleving

    Trinus Hoekstra

3. ‘Empire’ in de verklaring van Accra en bij Hardt en Negri

     Rinse Reeling Brouwer

4. Het spel van de metaforen

    Jan Jorrit Hasselaar

5. De stichting Vrouwen Pastoraat Seksualiteit Geweld, afgekort VPSG

    Interview Anne Kooi

6. De vrijheid gaat in zwart gekleed

    Wessel ten Boom

7. …zwerfVUIL…

    Johannes Diepersloot
8. Romero gedenken

    een boek bespreking door Anne Kooi
9. Om de kracht van het weerwoord

    een boekbespreking door Wilken Veen
10. Pastor in Perspectief

     Een boekbespreking door Wilken Veen
11. Heftig

     Albert Slaats
12. Vakliteratuur met korting
13. De laatste exemplaren…

WAT IS VTM?

Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie.

Belangrijke activiteiten zijn de uitgave van het periodiek Ophef en het publiceren van theologische portretten.

Via Ophef wil de VTM het maatschappelijke en theologische debat stimuleren!

BENT U AL LID VAN DE VTM?

Heeft u zich al eens afgevraagd waarom u dat nog niet bent? Want dat kan heel makkelijk via: secretariaatvtm@gmail.com

 

WAAROM HEEFT U NOG GEEN ABONNEMENT OP OPHEF?

Dat geeft uren leesplezier voor een relatief klein bedrag. En het kan namelijk heel makkelijk! Stuur een mail naar secretariaatvtm@gmail.com