Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Ophef nr. 2 2009 Partijdig

Ophef 2009 2Redactioneel

 

We wilden een themanummer maken over gender-problematiek. Dat is maar zeer ten dele gelukt, doordat allerlei geplande artikelen om allerlei verschillende redenen niet doorgingen. Het is dus een dunne Ophef geworden, waarbij van het oorspronkelijke “gender-plan” maar twee artikelen overbleven: dat van Hanneke van der Korst (zij is overigens – hiep, hiep, hoera – ons nieuwe redactielid) over het gender-probleem binnen de wereld van het justitie-pastoraat en het artikel dat we overnamen uit Junge Kirche van Klara Butting. Ooit – in 1993 – promoveerde Klara bij Rochus Zuurmond aan de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift Die Buchstaben werden sich noch wundern. Innerbiblische Kritik als Wegweisung feministischer Hermeneutik. Ze schreef het ook toen al in het Duits. Haar artikel over Die Bibel in gerechter Sprache vertaalden we voor u.
Gelukkig was er op onze ledenvergadering in mei het grote “religie-debat” tussen Dick Boer en Erik Borgman. U herinnert zich wellicht nog de voorgeschiedenis: in het nummer “God is terug” (Ophef 2007/1-2) had Erik geschreven over zijn perceptie van de teruggekeerde religie in het publieke domein van de Nederlandse samenleving. Dick Boer reageerde in Ophef 2007/3 vrij heftig: Mao is dood, leve de Dalai Lama. En daarop reageerde Erik weer in Michsjol. En daar lag de harde realiteit: een stevig conflict tussen twee van de meest vooraanstaande leden van onze vereniging, onze voorzitter Dick Boer en Erik Borgman, hoogleraar religie-wetenschappen in Tilburg en uitgeroepen tot één van Nederlands tien belangrijkste denkers. Nu is het natuurlijk helemaal niet zo, dat de leden van de Vereniging voor Theologie en Maatschappij het allemaal met elkaar eens moeten zijn, maar het zou een goede zaak zijn, wanneer ze elkaar begrepen en in ieder geval heel goed zouden weten, waarover ze het wel en niet eens waren. Het idee kwam op om het gesprek tussen hen beide te organiseren als onderdeel van onze jaarlijkse ledenvergadering. En zo geschiedde op zaterdag 16 mei j.l. De voorgeschiedenis van het debat in de zin van de mailwisseling tussen Harm Dane, de uiteindelijke moderator, en Dick Boer, drukken we af als inleiding en vervolgens – op aandringen van Harm – probeert Erik uit te leggen, hoe hij Dick begrepen heeft en Dick hoe hij Erik begrepen heeft. Mijn persoonlijke indruk is, dat hierdoor voor jullie, de lezer(e)s(sen) van ons blad, meer duidelijk is gemaakt, dan wanneer elk zijn eigen verhaal gehouden zou hebben. Maar oordeelt u zelf.

Verder wilde het toeval dat de beide “founding fathers” van de beweging C.v.S., Herman Meijer en Rinse Reeling Brouwer een boek publiceerden. Marino Camarasa bespreekt het boek van Rinse, Grondvormen van theologische systematiek en ondergetekende het boek van Herman, Er zijn altijd anderen. In zijn boek schrijft Herman een hoofdstuk over de uitdaging van het populisme. En dat is natuurlijk buitengewoon actueel na de genante verkiezingsoverwinning van Geert Wilders bij de Europese verkiezingen. We drukken dat hoofdstuk daarom met toestemming van de auteur integraal af. Tenslotte zijn er de vaste rubrieken Zwerfvuil en Heftig en vindt u de aankondiging van een studiedag over theologie en economie in november. We hadden dolgraag ook de Samenwijzerdag van 27 juni aan willen kondigen, maar deze Ophef liep zoveel vertraging op, dat dit niet meer op tijd kwam. Helaas en excuses.

De bestuursvergadering van VTM heeft zich gebogen over de financiële positie van de beweging. Deze komt erop neer, dat Ophef ieder jaar verlies lijdt en alleen overeind blijft door donaties van een aantal leden. Wij hebben besloten de abonnementsprijs niet te verhogen, maar te accepteren, dat we jaarlijks wat interen op onze reserves. Mochten we nieuwe doelgroepen interesseren, dan komt het met de financiën ook wel weer goed, is dat niet het geval, dan zal Ophef in een hopelijk verre toekomst eerder verdwijnen door een tekort aan lezers dan door een financieel tekort. Desondanks: de vereniging is meer dan Ophef alleen, zoals het eerder genoemde grote debat weer eens duidelijk maakte. Dus als u hoopt op een succesvol voortbestaan van Ophef en de vereniging, schroomt u dan niet een donatie over te maken.

Tenslotte kan ik u nog melden, dat op vrijdag 12 juni jongstleden het nieuwste boek van Dick Boer, de Nederlandse uitgave van zijn Bijbelse theologie Verlossing uit de slavernij werd gepresenteerd. Wij komen daar in het volgende nummer uitvoerig op terug! Dat wordt dan vast een extra dik nummer om de geringe omvang van deze te compenseren. Vrede en alle goeds en een geweldige zomer gewenst.

 

Wilken Veen

 

Inhoud

1. Redactioneel

   Wilken Veen

2. Spreken over God: bevrijdend of beperkend?

    Hanneke van der Korst

3. In gesprek komen met de bijbel

    Klara Butting

4. Het grote religiedebat

5. Hoe ik Dick begrijp

    Erik Borgman

6. Denkend aan Erik

    Dick Boer

7. …zwerfVUIL…

    Johannes Diepersloot

8. Er zijn altijd anderen

    Een boekbespreking door Wilken Veen

9. De uitdaging van het populisme

    Herman Meijer

10. Grondvormen

     Marino Camarasa

11. Studiemiddag theologie en economie

12. Heftig

     Albert Slaats

13. Vakliteratuur bij Narratio

WAT IS VTM?

Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie.

Belangrijke activiteiten zijn de uitgave van het periodiek Ophef en het publiceren van theologische portretten.

Via Ophef wil de VTM het maatschappelijke en theologische debat stimuleren!

BENT U AL LID VAN DE VTM?

Heeft u zich al eens afgevraagd waarom u dat nog niet bent? Want dat kan heel makkelijk via: secretariaatvtm@gmail.com

 

WAAROM HEEFT U NOG GEEN ABONNEMENT OP OPHEF?

Dat geeft uren leesplezier voor een relatief klein bedrag. En het kan namelijk heel makkelijk! Stuur een mail naar secretariaatvtm@gmail.com