Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Ophef nr. 2 2013 Bezinning

ophef 13 2Redactioneel

 

De meeste van jullie weten het al: op 10 juni j.l. overleed op 57-jarige leeftijd onze oud-redacteur Hans Groenewegen. Hans was vanaf 1975 lid van de redactie van Opstand, startte toen een poëzie-rubriek en is tot voor twee jaar terug bijdrages over poëzie blijven schrijven voor eerst Opstand en daarna Ophef, ook toen hij al lang niet meer in de redactie zat. Er zullen niet veel zijn, die meer artikelen voor Opstand en Ophef hebben geschreven dan Hans. Daarom opent dit nummer met een in memoriam-artikel voor Hans, dat ik heb samengesteld uit de verschillende bijdrages, die vrienden en lezers mij toestuurden.

Een qua omvang grote bijdrage aan dit nummer – veel groter dan we normaal gesproken toestaan – wordt gevormd door de toespraak die Theo Salemink hield bij zijn afscheid als docent van de Katholieke Theologische Faculteit in Tilburg. De reden dat we dit artikel van een dubbele omvang hebben opgenomen, is dat hij in zijn lezing de geschiedenis van de bewust maatschappelijk geëngageerde theologie van de laatste veertig jaar – en daarmee ten dele ook de geschiedenis van onze vereniging – beschrijft.

Op de dag van Hans’ uitvaart zouden we de landelijke vergadering van onze vereniging houden. Die kon daardoor niet doorgaan. Dat stelt ons overigens wel in de gelegenheid om in deze Ophef niet alleen de nieuwe uitnodiging op te nemen, maar ook de tekst van het verslag van Herman Meijer, dat op die vergadering besproken zal worden. Allemaal dus 14 september in je agenda schrijven.

Een andere bijeenkomst dit najaar die jullie zeker in je agenda moeten schrijven is de middag tegen het cynisme die de Ter Schegget-stichting samen met De Nieuwe Liefde organiseert. Ooit schreef Dick Boer voor Wolfgang Fitz Haug een artikel tegen het cynisme. Voor deze gelegenheid vertaalde Dick zijn oorspronkelijk in het Duits geschreven artikel in het Nederlands.

Zoals steeds harkte Johannes Diepersloot weer wat zwerfvuil bij elkaar.

Het is goed, dat er in dit nummer waarin we Hans gedenken veel poëzie is opgenomen. Wessel ten Boom vertaalde opnieuw een aantal gedichten van Brecht, die we graag afdrukken. Vandaag las ik in Trouw naar aanleiding van de uitvoering van Arturo Ui op het Holland Festival hoe hopeloos ouderwets Brecht inmiddels was. Ik vrees dat de recensent vijftig jaar geleden – als hij toen al leefde – ook een hekel aan Brecht gehad zou hebben. Tot nader order houden wij van Brecht en als het jullie te veel wordt dan hoor ik het graag.

Dick stuurde ons ook nog spontaan zijn overdenkingen naar aanleiding van het boek van Frans de Waal over de bonobo’s. Ja ja, moeten we zomaar opeens weer nadenken over de evolutie.

Evert Jan de Wijer promoveerde ooit op een proefschrift over Thomas Mann en K.H. Miskotte (De Naam op de Toverberg) en is sindsdien bezig gebleven theologie en literatuur in elkaars licht te lezen. Dat resulteerde uiteindelijk in God op het boekenbal. Niet alleen hoogstaande literatuur maar ook populaire bestsellers zeggen iets over hoe in onze tijd over religie wordt gedacht en omgekeerd kan een grondige lezing van de Schrift een nieuw licht werpen op hedendaagse literatuur. Bij de presentatie van het boek was Maarten den Dulk uitgenodigd om er iets over te zeggen en hij was zo vriendelijk zijn toespraak aan ons af te staan voor publicatie.

In mijn boekenrubriek in de vorige Ophef kondigde ik het laatste boek van Paula Irik al aan en ook dat Rieta van Staalduine – inderdaad, mijn echtgenote – het boek wel zou willen bespreken. Dat deed ze dus en daarnaast bespreek ik nog een vijftal andere nieuwe boeken in de hoop dat jullie plezier blijven houden in het lezen.

Bart Vijfvinkel tenslotte schreef ook in dit nummer de Heftig. Bespeuren we hier een trend? We zullen het merken. Rest mij jullie allemaal een goede zomer te wensen en veel leesplezier.

 

Wilken Veen

 

inhoud:

 

1.Redactioneel

   Wilken Veen

2. In Memoriam Hans Groenewegen

    Wilken Veen, Wessel ten Boom, Rinse Reeling Brouwer, Dick Boer, Bas van der Berg,

    Maarten den Dulk,  Benno Barnard

3. Over Maria Marx en Milton Friedman

    Theo Samelink

4. Met T&M de boer op

    Herman Meijer

5. Tegen het cynisme

     Een theologische bijdrage Dick Boer

6. Hoop in crisis, een middag tegen het cynisme

7. …zwerfVUIL…

   Johannes Diepsloot

8. Evolutie en theologie: een oude vraag nieuw gesteld

    Dick Boer

9. Gedichten van Bertholt Brecht

   In de vertaling van Wessel ten Boom

10. God op het boekenbal

    Maarten den Dulk

11. Als het maar echt is een boekbespreking door

     Rieta van Staalduine

12. Nieuwe boeken

     Wilken Veen

13. Heftig

      Bart Vijfvinkel

14. Vakliteratuur bij Narratio

 

WAT IS VTM?

Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie.

Belangrijke activiteiten zijn de uitgave van het periodiek Ophef en het publiceren van theologische portretten.

Via Ophef wil de VTM het maatschappelijke en theologische debat stimuleren!

BENT U AL LID VAN DE VTM?

Heeft u zich al eens afgevraagd waarom u dat nog niet bent? Want dat kan heel makkelijk via: secretariaatvtm@gmail.com

 

WAAROM HEEFT U NOG GEEN ABONNEMENT OP OPHEF?

Dat geeft uren leesplezier voor een relatief klein bedrag. En het kan namelijk heel makkelijk! Stuur een mail naar secretariaatvtm@gmail.com