Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Ophef nr. 2/3 1995

Ophef 1995 2 3Redactioneel

 

Het ene menselijk lichaam is het andere nog niet, meenden we in de redactie, en wilden aan deze wel erg algemeen geponeerde waarheid eens in Ophef theologische aandacht besteden. En dat bij onderkenning dat, zonder geest, elk menselijk lichaam eerder gelijk een zootje dorre botten (Ezechiël) is of anders wel aangekleed lijkt met doorgaans nogal dubieuze, waaronder ook theologische (vanaf Paulus), duidingen en waarderingen, en dikwijls schaamteloos gereduceerd blijkt te zijn tot z’n maatschappelijke nuttigheid onder de gegeven verhoudingen en economische orde. Hiermee is het thematisch accent aangegeven, dat een aantal artikelen (uit-)draagt. Maar dit dubbel nummer bevat meer. Zo treft u de tekst aan van de lezing die werd gehouden op de themadag van VTM (8 april jl.). Maar ook artikelen over contextuele theologie, over de theologie van Julie Hopkins en die van Chung Hyun Kung, en een samenvatting van een openbaar college door Annelies van Heyst over ‘zorg’ (-ethiek) gerelateerd aan vrouwen. Voorts een aantal besprekingen met recente dissertaties: die van Mieke Aerts over mevrouw Klompé , van Harm Dane over ‘kerkelijk vormingswerk’, van Franz-Joseph Hirs over James Baldwin, en van Herman Noordegraaf over Bart de Ligt. Alsook een bespreking van Leo Oosterveens studie ‘Geloven in de moderniteit’, en waarin Ed Skubisz ook ingaat op de kritische vragen die Oosterveen stelt aan de betekenis van de VTM. Met het artikel van Dick Boer, onder de titel Het socialisme is nergens meer, willen we een in de volgende nummers terugkerende rubriek starten, om ook als Ophef bij te dragen aan de gevraagde ‘Dauer-Refelxion’ op hoe vorm te gaan geven aan onze niet aflatende maatschappijkritiek. Hans Groenewegen leert ons, in een bespreking van de poëzie van K. Michel, verdwalen als een oefening in verwachten.

 

Hans Peter Gramberg

 

Inhoud

 

1.   Redactioneel

      Hans Peter Gramberg

2.   Dubbele onmogelijkheid?

      Muel Kaptein

3.   De ene context is de andere niet

      Ineke van Keulen

4.   Opdracht of belofte

      Will Verhoef

5.   Een lichaam kan niet enkel uit oor bestaan

      Karel Blanksma

6.   ‘Heelheid’ onder de loep

      Jacqueline Kool

7.   Tegenbeelden

      Hans Peter Gramberg

8.   Een verfrissend geluid

      Marijke Koch-Oudenhuijzen

9.   Mijn zusters hoeder: zorgethiek of slavenmoraal

      Annelies van Heijst

10. De weg van de tantes

      Esther van der Panne

11. De enige troost voor een man

      Ries Maaswinkel

12. Die in de hemel zetelt lacht (om de materie) – Verlichting en vergeving

     Jeanette van Beusekom

13. Bart de ligts noodzakelijk afscheid

     Anne Kooi

14. Nog niet voorbij

      Ed Skubisz

15. Het socialisme is nergens

      Dick Boer

16. Verdwalen

      Hans Groenewegen

17. Oproepen

18. Prikbord

WAT IS VTM?

Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie.

Belangrijke activiteiten zijn de uitgave van het periodiek Ophef en het publiceren van theologische portretten.

Via Ophef wil de VTM het maatschappelijke en theologische debat stimuleren!

BENT U AL LID VAN DE VTM?

Heeft u zich al eens afgevraagd waarom u dat nog niet bent? Want dat kan heel makkelijk via: secretariaatvtm@gmail.com

 

WAAROM HEEFT U NOG GEEN ABONNEMENT OP OPHEF?

Dat geeft uren leesplezier voor een relatief klein bedrag. En het kan namelijk heel makkelijk! Stuur een mail naar secretariaatvtm@gmail.com