Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Ophef nr. 3 1994

Ophef 3 1994redactioneel

 

Zelfs Aristoteles had al, lang voor Christus, begrepen dat wij niets kunnen beginnen met het transcedent gegeven ‘goed en kwaad’, en derhalve niets met een niet met reële praktijken en politiek verboden ethiek. In dit nummer van Ophef wilden we daarom – tegén het steeds maar weer vergeten daarvan – in een thematisch gedeelte de ethiek als praktische kritiek, naar de diverse bereiken van maatschappij en wereld, aan de orde stellen. Het blijft in dit nummer bij eerste aanzetten, maar wij hopen het debat in volgende nummers voort te zetten. Zo kritiseert José Höhne-Sparborth de onwaarachtigheid van een roep naar ethiek, die niet stoelt op de door het ‘transnationale kapitaal’ overwoekerde en gedicteerde realiteit hier en vooral in landen van de uitgebuite wereld (voorheen de derde wereld genoemd). En zo brengt Prof. Bianchi, bepaald niet voor de eerste keer maar nog steeds volstrekt terecht, het ethisch principe van de verzoening in het geding tégen een nog immer slechts met nog meer opsluiting dreigende reactie op (een momenteel ook nog eens vermeende toename van) criminaliteit en onveiligheid. En stelt Tamis Wever ‘het vraagstuk’ van goed en kwaad aan de orde door middel van een exegese van Jeremia’s klaagpsalm. Voorts weerspiegelt dit nummer van Ophef de nog wat her- denkende, nadenkende en zoekende fase waarin VTM (en de in haar verenigde tradities) en Ophef verkeren. De in dit nummer opgenomen bijdrage van Rinse Reeling Brouwer aan de studiedag ‘Lijnen en breuken’ is zelfs een expliciete weerspiegeling daarop. De diversiteit van de andere artikelen een impliciete daarvan. Gerard van Eck beschrijft de portee van de geloofsbrief ‘De keerzijde van de economische medaille’. Opgenomen is verder een overdenking van Nienke van Dijk, die zij heeft uitgesproken op Roze Zaterdag (19 juni). Van Erik Borgman treft u een gedegen recensie aan van het proefschrift van At Polhuis’ ‘Lotgenoten bondgenoten’. En Wessel ten Boom vraagt zich af: Wat wil dat nu zeggen ‘hartstochtelijke theologie’. Tja, mede ook aan u overigens dat uit te gaan maken.

 

Hans Peter Gramberg

 

Inhoud

1.   redactioneel

      Hans Peter Gramberg

2.   Losse draden uit het voormalige breiwerk ‘marxisma’

      Rinse Reeling Brouwer

3.   Was aber heisst “Hartstochtelijke theologie”

      Wessel ten Boom

4.   Roep om ethiek is plezierig voor roepende

      José Höhne-Sparborth

5.   Zou goed met kwaad vergolden worden?

      Tamis Wever

6.   Moet strafrecht vergelden of verzoenen?

      Prof. Bianchi

7.   Economie: een zaak van geloven

      Gerard van Eck

8.   Bijstand burgerschap en nieuwe orthodoxie

      Gerard Oude Engberink

9.   Watervrees

      Harris Brautigam

10. Leven alsof bevrijding al begonnen is

      Nienke van Dijk

11. God in de buurt

      Erik Borgman

12. Activiteiten Dorsvloer

13. Prikbord

WAT IS VTM?

Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie.

Belangrijke activiteiten zijn de uitgave van het periodiek Ophef en het publiceren van theologische portretten.

Via Ophef wil de VTM het maatschappelijke en theologische debat stimuleren!

BENT U AL LID VAN DE VTM?

Heeft u zich al eens afgevraagd waarom u dat nog niet bent? Want dat kan heel makkelijk via: secretariaatvtm@gmail.com

 

WAAROM HEEFT U NOG GEEN ABONNEMENT OP OPHEF?

Dat geeft uren leesplezier voor een relatief klein bedrag. En het kan namelijk heel makkelijk! Stuur een mail naar secretariaatvtm@gmail.com