Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Ophef nr. 3 1996

Ophef 1996 3Redactioneel

 

Nu de Nederlandse bisschoppenconferentie wat betreft de broodvraag het socialisme voorgoed links gepasseerd lijkt te hebben, wordt het tijd voor een helder geluid. Voor u ligt een nieuwe, herfst dikke uitgave van Ophef – altijd te laat, altijd te vroeg. Maar nooit op tijd.

Ons redactielid Karel Blanksma reisde af naar de Oostenrijkse bergen om deel te nemen aan de Europese vrouwenconferentie te Gmunden, en brengt een inspirerend geluid over het sacrament van het alledaagse leven aan de keukentafel, maar ook over de Westerse dominantie die zich hier liet gelden. Interviews met drie deelneemsters uit landen die niet bepaald dominant genoemd mogen worden, Sevi Abana (Albanië) en Michaela Rabu (Roemenië) en Araitz Lirbula (Spanje), maken duidelijk hoe verschillend dit alledaags bestaan er overigens uitziet. Wat bedoelt Paulus dan met de muur die is afgebroken: ‘Want Hij is onze vrede (…) tot één lichaam verbonden, weder met God te verzoenen’. Een exegese van Dini van Veldhoven van Efese. Vrede? Verzoening? Berthil Oosting, betrokken bij de Tweede Europese oecumenische Assemblee van kerken te Graz in 1997, met het thema ‘Verzoening, gave van God – bron van nieuw leven’, zet vraagtekens bij het vanzelfsprekend gemak waarmee dit woord wordt opgenomen in kerkelijke kringen. Ook werd het weer eens tijd voor een kritische lezing van de Vredeskrant, zo dachten wij. Dick Boer mogen wij begroeten als volgend auteur – maar bovenal als nieuw redactielid. Hij zal, evenals trouwens Elisabeth Postumus Meyjes vanaf dit nummer onze kolommen versterken. We verheugen ons uiteraard over hun solidariteit. Een artikel tot slot van Michel Chossudovsky over de zeggenschap van het IMF en de Wereldbank laat op onthutsende wijze zien dat ‘Somalië, Rwanda en Joegoslavië’, niet uit de lucht komen vallen: ‘Vrede, vrede en … er is geen vrede’. De Schrift. Aandacht mag niet ontbreken voor het nieuwste boek van Frans Breukelman, een uitvoerige exegese van het Mattheüsevangelie, dat (als eerste) uit zijn nalatenschap is gepubliceerd. Tamis Wever beproeft een politieke lezing, en komt tot bewondering maar ook vragen. Wessel ten Boom vervolgt aansluitend zijn lezing van de dogmatiek van Marquardt: hij zit inmiddels in de zesde band, de eerste paragraaf – de komst van Jezus, en wat dat wel niet teweeg brengt. Opstanding uit de doden, bijvoorbeeld. In zijn rubriek poëzie gaat Hans Groenewegen in op de laatste bundel van de onlangs overleden dichter Bert Schierbeek. Hans Peter Gramberg kan zich opheftig boos maken over de schijnheiligheid rondom pedofilie (o.a. n.a.v. de zaak Dutroux). ‘Heftig’ wil overigens een nieuwe column zijn in ons blad. U mag reageren. Ed Skubisz vervolgt zijn verslag van het gesprek over geloven in de moderniteit en de crisis van links-kerkelijk Nederland. En over zingeving gesproken: Esther van der Panne geeft haar oordeel over ‘Medea’, het jongste boek van Christa Wolf. Een heel ander boek tenslotte is de ‘Celestijnse belofte’, dat als warme broodjes over ’s-lands toonbanken gaat. Karel Blanksma was geïntrigeerd door de vraag naar het waarom, en heeft een handige tip voor wie om een praatje verlegen zit.

Willem van der Meiden. En dan. In 1978 trad toe tot de redactie van Opstand, een van de twee voorlopers van Ophef, Wim-Jan van der Meiden, om al spoedig voortaan als Willem door het leven te gaan. Ondanks een onderbreking van zes jaar in de redactie, heeft Willem, je kunt we zeggen ononderbroken, meegewerkt aan en meegeleefd met het wel en wee van wat eerst nog op stencils werd afgedrukt, later in off-set; eerst nog getypt en met stift en pen gelay-out, later per flop naar de uitgeverij verstuurd: maar wat steeds een blad wilde zijn dat niet de benauwende sfeer van een clubblaadje uitstraalde, maar een vertolker en gangmaker van een beweging van vrolijk aangeraakte christenen. Van het directe handwerk tot aan het hoofdredacteurschap zat Willem tot over zijn oren in Opstand; er is denk ik geen enkele bezigheid die hij niet heeft verricht. Opstand was dan ook een beetje ‘zijn blad’, waar hij wat van verwachtte. Zoals hij ook wat verwachtte van een nieuw christen-blad waar hij zich hard voor heeft ingezet, dat een bundeling moest zijn van alles ter linker zijde van, laten we maar zeggen, Hervormd Nederland. Dat dat er niet kwam was een teleurstelling, maar zonder sentiment heeft Willem achter Opstand en punt gezet, om in Ophef door te gaan. Hét definitieve artikel over Miskotte, zijn grote liefde, is er nooit van gekomen, maar wel was er een permanente stroom van ideeën en namen en ongemerkte bijsturingen. Met niet te vergeten de verzorging van de foto’s voor elk nummer. En steeds weer een oordeel over het eindproduct, en een voorstel hoe het beter moest. Toen ik tot de redactie toetrad vergaderen we nog conspiratief in een klein kamertje, waarbij alle redactieleden hevig shag rookten. Later werd er niet meer gerookt – of sigaartjes. Maar steeds was er de geur van iets … onverwoestbaars. En hoognodigs. ‘Voor een betere weerstand.’ Dat iemand die zo in het blad zit er op een dag ook een betaalde baan van maakt is alleen maar toe te juichen. Vandaar dat wij van Willem afscheid moesten nemen. En dat als redactie dan ook uitgebreid deden. Met een wie weet tot ziens. en à propos, natuurlijk stond het in Willems sterren geschreven dat hij eindredacteur moest worden van… Hervormd Nederland. U mag eind dit jaar nog twee nummers verwachten. Het eerst volgende zal een Marquardt-special zijn, en het daarna volgende zal gaan over de kunst van ‘Het trage leven’. Tot slot zij vermeld dat ondergetekende het hoofdredacteurschap over heeft genomen van Hans Peter Gramberg, die voortaan de eindredactie zal verzorgen. Ophef – brood voor allen.

 

Wessel ten Boom

 

Inhoud

 

1.   Redactioneel

      Wessel ten Boom

2.   De (Europese) politiek van de verzoening

      Berthil Oosting

3.   Gewoon menselijk contact?

      Dick Boer

4.   Rwanda, Somalië, voormalig Joegoslavië

      Michel Chossudovsky

5.   Vrouwen veranderen de 21e eeuw

      Karel Blanksma

6.   Efese 2: 14-22

      Dini van Velthoven

7.   Waarheen met Medea?

      Esther van der Panne

8.   ‘Alles valt op zijn plaats’

      Karel Blanksma

9.   De ergernis, woede en treurnis van Frans Breukelman

      Tamis Wever

10. Jezus komt

      Wessel ten Boom

11. Kritisch distantie; een gesprek deel 2

      Ed Skubisz

12. Heftig/Column

      Hans Peter Gramberg

13. Schierbeeks laatste (onvoltooide) vlucht

      Hans Groenewegen

14. Mededelingen/Prikbord

WAT IS VTM?

Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie.

Belangrijke activiteiten zijn de uitgave van het periodiek Ophef en het publiceren van theologische portretten.

Via Ophef wil de VTM het maatschappelijke en theologische debat stimuleren!

BENT U AL LID VAN DE VTM?

Heeft u zich al eens afgevraagd waarom u dat nog niet bent? Want dat kan heel makkelijk via: secretariaatvtm@gmail.com

 

WAAROM HEEFT U NOG GEEN ABONNEMENT OP OPHEF?

Dat geeft uren leesplezier voor een relatief klein bedrag. En het kan namelijk heel makkelijk! Stuur een mail naar secretariaatvtm@gmail.com