Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie. Ook op twitter en facebook

Ophef nr. 3 2002 Pech

Ophef 3 2002Redactioneel

Voor u ligt het ‘Pech-nummer’ van Ophef. Eigenlijk hadden we het vorige nummer ‘Zorg om de zorg’ beter als pech-nummer aan kunnen duiden. We hadden, leek ons, een mooi en dik nummer voorbereid met een heleboel goede artikelen en toen ging er op het laatste moment iets ernstigs mis. De column van Johannes Diepersloot was wel aangekondigd in het redactioneel, maar trof u niet aan in het blad en hetzelfde gebeurde met het artikel “Er was ruimte voor alle standpunten” van Els Maeckelberge en ‘Wiedergutmachung” van Rainer Wahl. Bovendien werden er nog bladzijden verwisseld, waardoor u op zoek moest naar de afloop van het artikel van Evelien van Melle. Wat een pech! In onze moderne weg-met-pech-maatschappij zouden we dat er niet bij moeten laten zitten. We zouden de verantwoordelijke(n) aan moeten klagen en schadevergoeding eisen, want we hadden immers recht op een goede Ophef. “Zo zij het bij ulieden niet”, schreef Mattheus en zo doen we het dan ook niet. We hebben geaccepteerd, dat we domweg pech hebben gehad. We bieden u in dit nummer de artikelen aan, die u in het vorige hebt gemist en hopen dat u ondanks alles genoten hebt van de rest van Ophef 2002/2.

“Weg met pech” is de titel die laat op het themagedeelte van deze Ophef. Het openingsartikel is van Fransz Joseph Hirs en daarin gaat hij in op de ‘weg-met-pech-beweging’, die ‘over de volle breedte van de natie aanhang heeft verworven’. Edward Skubisz kiest een andere ingang en vraagt zich af, waar je van ‘pech’ en waar je van ‘offer’ moet spreken. Theologen en economen gebruiken in deze elkaars jargon, maar verstaan ze elkaar ook? En zo houdt Ophef zich zowaar bezig met de klassieke term ‘heilseconomie’ en de vraag naar ‘de prijs van heil’. Toine van den Hoogen was gevraagd om ook door te denken over dit thema en hij biedt ons een ‘kleine reflectie’ aan, waarin hij met ernstige lichtzinnigheid ingaat op het nieuwe levensgevoel en zich afvraagt wat dat betekent voor het theologisch spreken. Dat zijn de drie grote artikelen over pech.

Over hetzelfde onderwerp ook nog een kleinere bijdrage van Rainer Wahl en een briefwisseling van Edward Skubisz en Marnix Kreijns over ‘de pech van de illegaal’. Het interview met Jan Minkiewicz, de vroegere woordvoerder van Solidarność ín Nederland was eigenlijk al bedoeld voor het verkiezingsnummer (2002/1), maar het lukte maar niet om een afspraak met hem te maken. Maar wat in het vat zit, verzuurt niet en ziedaar: een kritische beschouwing over Polen na 1989, maar nog kritischer over hoe Europa omgaat met Polen na 1989. Gelukkig is de bespreking van de Wageningse tentoonstelling “Wiedergutmachung” nu toch nog in de Ophef terecht gekomen. De tentoonstelling bezoeken lukt niet meer, maar Rainer Wahl was er, beschreef die en voegde er zijn eigen overwegingen aan toe. Dus toch nog een beetje goedgemaakt!

Omdat het vorige keer mis ging, nu dus twee afleveringen van de nieuwe column van Johannes Diepersloot: Zwerfvuil. De meeste mensen laten het liggen, omdat het te vies is om aan te pakken, maar Johannes steekt het in een satirisch jasje en legt het op ons bordje. De serie wordt voortgezet!

In de tijd dat hij zelf nog hoofdredacteur was, begon Wessel ten Boom met zijn serie “Een storm van getuigen”. Aan alles komt een eind (en dat is toch ook een beetje pech): de laatste storm steekt op in dit nummer en gaat daarna liggen.

Wij hopen dat u dit nummer uiterlijk rond 1 november in de brievenbus vindt en als dat lukt, dan kunt u in de adventstijd uw voordeel doen met de exegese van Gerrit de Groot over de proloog van het Lucas-evangelie, waaruit in het klsssieke leesrooster op de vierde advent wordt gelezen. De serie tekeningen van Tamis Wever was ook op, maar hij maakte nieuwe (je kunt niet altijd pech hebben): ze zijn anders en toch is de stijl onmiskenbaar. Er komen er meer! Is de exegese mooi op tij, dat geldt niet voor Heftig, want de Israëlzondag is voorbij als u deze Heftig leest, maar het kan een mens maar hoog zitten. We wensen u veel geluk met dit pech-nummer.

 

Wilken Veen

 

Inhoud

 

1.   Redactioneel

      Wilken Veen

2.   Beëlzebul en de rijstebrij

      Frans-Joseph Hirs

3.   Wiedergutmachung

      Rainer Wahl

4.   Kleine reflectie voor Ophef

      Toine van den Hoogen

5.   De prijs van heil

      Edward Skubisz

6.   Pech

      Rainer Wahl

7.   De pech van de illegaal

      Marnix Kreyns, Edward Skubisz

8.   Zwerfvuil (1)

      Johannes Diepersloot

9.   Er was ruimte voor alle standpunten

      Els Maeckelberghe

10. Zwerfvuil (2)

      Johannes Diepersloot

11. Exegese

      Gerrit A. de Groot

12. Getekend: Tamis

13. Een storm van getuigen

      Wessel ten Boom

14. Heftig

      Wilken Veen

WAT IS VTM?

Oecumenisch denkplatform voor hartstochtelijke en maatschappelijk betrokken theologie.

Belangrijke activiteiten zijn de uitgave van het periodiek Ophef en het publiceren van theologische portretten.

Via Ophef wil de VTM het maatschappelijke en theologische debat stimuleren!

BENT U AL LID VAN DE VTM?

Heeft u zich al eens afgevraagd waarom u dat nog niet bent? Want dat kan heel makkelijk via: secretariaatvtm@gmail.com

 

WAAROM HEEFT U NOG GEEN ABONNEMENT OP OPHEF?

Dat geeft uren leesplezier voor een relatief klein bedrag. En het kan namelijk heel makkelijk! Stuur een mail naar secretariaatvtm@gmail.com